Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytřídění elektrozařízení.

Naše škola získala certifikát, ze kterého vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 18 televizí, 8 monitorů a 245 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 9,88 MWh elektřiny, 498,41 litrů ropy, 43,05 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,56 tun.