V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření je umožněna přítomnost žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020 a žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) od 25. 5. 2020 za podmínek, která stanoví Pravidla pro provoz a ochranu zdraví v Základní škole České Velenice v období do konce školního roku 2019/2020 vydaná v souladu s vyhláškami a metodikami MŠMT. Odkaz na aktualizované  znění pravidel (pro stažení) je v závěru článku. Aktualizováno k 27. 5.

Rodiče žáků 9. ročníků, kteří se budou účastnit výuky (resp. přípravy na přijímací zkoušky), jsou povinni doručit škole Přihlášku k docházce do školy pro žáka 9. ročníku do 7. 5. 2020. Docházka není povinná, dále bude probíhat vzdálená výuka. Přihláška je ke stažení v závěru článku. Při příchodu do školy odevzdají žáci ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, to je podmínkou jejich začlenění do výuky. Čestné prohlášení je též ke stažení v závěru článku.  Pro žáky 9. ročníku bude výuka podle zvláštního rozvrhu, který bude zveřejněn na webu www.zsvelenice.cz a bude vždy předán žákům. 1. den výuky je naplánován na 11. 5. od 8 hodin. Žáci musí bezpodmínečně dodržovat všechna pravidla a zásady uvedené v Pravidlech pro provoz... .

Obdobná situace nastane od 25. 5. pro žáky 1. - 5. třídy. Rodiče těch žáků 1. - 5. třídy, kteří se budou účastnit výuky, jsou povinni doručit škole Přihlášku k docházce do školy pro žáka 1. - 5. ročníku do 18. 5. 2020. Docházka není povinná, dále bude probíhat vzdálená výuka. Přihláška je ke stažení v závěru článku. Při příchodu do školy odevzdají žáci ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, to je podmínkou jejich začlenění do výuky. Čestné prohlášení je též ke stažení v závěru článku. Žáci musí bezpodmínečně dodržovat všechna pravidla a zásady uvedené v Pravidlech pro provoz... Rozvrh a další provozní podmínky budou včas upřesněny.

Od 8. 6. je umožněna přítomnost žáků 6. - 8. ročníku ve škole za podmínek stanovených ve výše zmiňovaných Pravidlech. Při prvním příchodu do školy odevzdají žáci přítomnému tř. učiteli ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - to je podmínkou pro umožnění vstupu do školy a zařazení do skupiny. Výuka bude probíhat formou konzultací vybraných předmětů. Praktická realizace a podrobnosti jsou v Pravidlech. Případné otázky a nejasnosti vysvětlí tř. učitelé na telefonický nebo elektronický dotaz.