Organizace školního roku 
Zahájení vyučování: pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 až  středa 2. ledna 2019
(Vyučování začne v čtvrtek 3. ledna 2019)
Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny: pondělí 18. února (resp. sobota 16. 2.) až neděle 24. února 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna a pátek 19.dubna 2019 (Velký pátek)
Ukončení 2.pololetí: pátek 28. června 2019
Hlavní prázdniny: od soboty 29. července 2018 do neděle 1. září 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 1. ročníků 3. října 2018 Určeno pro 1. ročníky,
16.00
Třídní schůzky 22. listopadu 2018 16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 11. dubna 2019, 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
zatím neurčeno