Organizace školního roku 
Zahájení vyučování: pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny: sobota 21. prosince 2019 až  pátek 3. ledna 2020
(Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020)
Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny: pondělí 24. února (resp. sobota 22. 2.) až neděle 1. března 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna a pátek 1.dubna 2020 (Velký pátek)
Ukončení 2.pololetí: úterý 30. června 2020
Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2019

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 1. ročníků 2. října 2020 Určeno pro 1. ročníky,
16.00
Třídní schůzky 21. listopadu 2019 16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 16. dubna 2020, 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
zatím neurčeno