Organizace školního roku 
Zahájení vyučování: pondělí 4. září 2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 až  neděle 2. ledna 2018
(Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2018)
Ukončení 1. pololetí: středa 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
Jarní prázdniny: pondělí 12. února (resp. sobota 10. 2.) až neděle 18. února 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
Ukončení 2.pololetí: pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny: od soboty 30. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 4. října 2017 - přeloženo pro nemoc Určeno pro 1. ročníky,
čas bude upřesněn
Třídní schůzky 23. listopadu 2017 16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 19. dubna 2018, 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
23. -  26. dubna 2018