- v úterý 5. května 2020 v době od 8 do 12 hodin

- ve středu 6. května 2020 v době od 12 do 16 hodin.

- v úterý 12. května 2020 v době od 8 do 12 hodin

- ve středu 13. května 2020 v době od 12 do 16 hodin

Místo podání žádosti:

  • Pro Mateřskou školu T. G. Masaryka 190, České Velenice – v budově této MŠ.                                 
  • Pro Mateřskou školu Na Sadech 166, České Velenice – v budově této MŠ.

Kritéria pro přijetí do MŠ a další informace jsou přístupné po zvolení konkrétní MŠ (levé menu) v nabídce Dokumenty.

 

Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (u cizinců, kteří ještě nemají rodný list dítěte, stačí cestovní pas dítěte a povolení k pobytu v ČR.)

 

Podat žádost lze i dálkovým způsobem - datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

 

Předpokládané počty přijímaných dětí:

                                       Mateřská škola, T. G. Masaryka 190, České Velenice – 17 dětí

                                       Mateřská škola, Na Sadech 166, České Velenice – 25 dětí.

   Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školné docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

   Od 1. 9. 2019 se tato povinnost týká tedy všech dětí, které ke dni 31. 8. 2020 dosáhnou pátého roku věku nebo jsou i starší a ještě nezahájí povinnou školní docházku. Pro zákonné zástupce těchto dětí je stanovena povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

   Toto povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále i na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Na základě Opatření MŠMT ČR k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.