Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny vždy s dostatečným časovým předstihem.

 

1. Nadstandardní péče

· Sportovní a kulturní akce

· Poznávací výlety a exkurze

· Akce pro rodiče a děti

· Veřejná vystoupení dětí MŠ v Domově seniorů, v KD Beseda

· Nabídka placených kroužků - němčina, angličtina, zdravotní cvičení ( 1x týdně)

        Lektorky – p. Blažke A., Bc. Kořínková Z., p.Morawetzová H.

                       neplacený kroužek – „hrátky s flétničkou a logopedická prevence“( 1x týdně)

                      p. uč. Vrobelová S.

· BIG projekt - výuka NJ ve 2. třídě (od října 2018)- lektorka paní Lužická L.

2. Předpokládané akce ve školním roce 2018-2019

    Září

-21. ZŠ „Memoriál Kloidy“ – sportovní akce v ZŠ - obě třídy

-25. Schůzka s rodiči od 16.°°hod.             - pro všechny

-27. – divadélko „Máma a táta“ – pohádka „Kouzelný zvoneček“ – v MŠ Na Sadech

    Říjen

- začíná výuka NJ v rámci projektu BIG – předškolní třída – lektorka p. Lužická

- „Drakyáda“ – výstava draků, společná akce s rodiči- celý měsíc, obě třídy

- návštěva u myslivců v „Háječku“ – začátek října -  p. R.Goby – obě třídy

- 18. divadlo „Zvoneček“ – pohádka „O slepičce a kohoutkovi“ – v MŠ Na Sadech

-  29.-30. Podzimní prázdniny – naše MŠ uzavřena 

Listopad

- návštěva knihovny - obě třídy

- 8. – divadélko „Máma a táta“ – pohádka „Červená Karkulka“ – v MŠ Na Sadech

- soutěž zručnosti „ O nejdelší čertovský řetěz“, „adventní tvoření v MŠ“ - akce s rodiči -    předposlední týden v měsíci – obě třídy

- 18. – fotografování dětí - Fotodienst - obě třídy

- ­­???   „Hudební večer“ - kulturní vystoupení dětí v Besedě - ve spolupráci s Dámským klubem

                                            - předškolní děti

Prosinec

-   5. mikulášská nadílka v MŠ - obě třídy

-12. vánoční jarmark v MŠ - obě třídy

-14. divadélko „Máma a táta“ - pohádka „Cesta do Betléma“ - v MŠ Na Sadech

 - ??? zdobení vánočního stromku - společná akce s SDH - obě třídy

-19. vánoční besídka v MŠ s nadílkou - obě třídy

- ??? „Vánoční pohádka“ - vystoupení dětí ze ZŠ v MŠ

- 20. „za zvířátky do lesa - vánoční nadílka“- obě třídy

- vystoupení v Domově seniorů Č. Velenice - 2. třída - Valhová, Čedíková

Leden

- 2. - 4. - tříkrálový týden - lidové tradice, průvod v MŠ - obě třídy

- ??? - měření zraku dětí - na přání rodičů - projekt „Koukají na nás správně“

-17. - divadlo „Zvoneček“ - pohádka „O dvanácti měsíčkách“ - v MŠ Na Sadech

- ??? - canisterapie –-terapie s pejsky - obě třídy

Únor

- 1. - pololetní prázdniny v ZŠ

- 13. - masopustní karneval v MŠ - obě třídy

- ??? - masopustní průvod se ZŠ - obě třídy

- ukončení zimní olympiády - obě třídy

-??? - návštěva ze ZOO Dvorce - obě třídy - od 9.00hod.

-18. - 22. - Jarní prázdniny – MŠ Pastelka uzavřena

-??? - výlet do planetária společně s MŠ Na Sadech - 2. třída

Březen

-6. schůzka rodičů předškoláků před zápisem do ZŠ

-návštěva knihovny

-14. velikonoční jarmark

-??? beseda s Policií ČR

-8. - 18.   barevný a pašijový týden v MŠ

-18. divadlo „Sluníčko“ - pohádka „Pohádka z Egypta“ - v MŠ Na Sadech

- soutěž a výstavka nejzajímavějších malovaných vajíček a perníčků - celý měsíc

-21. vynášení Moreny-společná akce s MŠ Na sadech + Fénixem - v 9.15hod. od MŠ Na Sadech

Duben

-??? dravci v MŠ

-„ Kuličkyáda“ a „Puzzlyáda“- akce s rodiči

-10. divadélko „Máma a táta“ - pohádka „Velikonoční pohádka“

- 8. – 16.  zápis nových dětí do MŠ

zápis předškolních dětí do ZŠ

 -„Den Země“ - společná akce se ZŠ a MŠ Na Sadech

-„Vydra Berta“ v MŠ - pan Pavlík

-19. - 22. Velikonoční svátky – uzavření MŠ

-30. čarodějnický rej+opékání buřtů v MŠ

Květen

-??? beseda se záchranářem

-14. návštěva v Domově seniorů - vystoupení dětí MŠ - 1. tř. – Beníšková, Vrobelová

- 16.  oslava Dne matek v MŠ

- návštěva ZŠ+ŠD s předškoláky

-24. divadlo „Máma a táta“ - pohádkový příběh „Námořnická legenda“

- společné fotografování

- ukázka výcviku psů PČR - společná akce s MŠ Na Sadech

Červen

- 4. soutěžní dopoledne ke Dni dětí, „Bubnování v kruhu“, setkání s hasiči - cvičný poplach (?)

- 6.  beseda s příslušníky Cizinecké policie

- Akademie ZŠ - dopoledne s předškoláky

-??? „ Lesní procházka“ - poznávací akce organizovaná mysliveckým sdružením

- 13. divadlo „Zvoneček“ - pohádka „Sůl nad zlato“

-14. „Noc v MŠ“ - předškoláci

- 20. školní výlet

27. rozloučení s předškoláky

 

 

 

1. Nadstandardní péče

·          Sportovní a kulturní akce

·          Poznávací výlety a exkurze

·          Akce pro rodiče a děti

·          Veřejná vystoupení dětí MŠ v Domově seniorů, v KD Beseda

·          Nabídka placených kroužků - němčina, angličtina, zdravotní cvičení ( 1x týdně)

        Lektorky – p. Blažke A., Bc. Kořínková Z., p.Morawetzová H.

                       neplacený kroužek – „hrátky s flétničkou a logopedická prevence“( 1x týdně)

                      p. uč. Vrobelová S.

·           BIG projekt - výuka NJ ve 2. třídě (od října 2018)- lektorka paní Lužická L.

2. Předpokládané akce ve školním roce 2018-2019

    Září  

-21. - ZŠ „Memoriál Kloidy“ – sportovní akce v ZŠ - obě třídy

-25. - Schůzka s rodiči od 16.°°hod.             - pro všechny

-27. – divadélko „Máma a táta“ – pohádka „Kouzelný zvoneček“ – v MŠ Na Sadech

    Říjen

- začíná výuka NJ v rámci projektu BIG – předškolní třída – lektorka p. Lužická

- „Drakyáda“ – výstava draků, společná akce s rodiči- celý měsíc, obě třídy

- návštěva u myslivců v „Háječku“ – začátek října -  p. R.Goby – obě třídy

- 18.- divadlo „Zvoneček“ – pohádka „O slepičce a kohoutkovi“ – v MŠ Na Sadech

-   29.-30.-Podzimní prázdniny – naše MŠ uzavřena 

Listopad

- návštěva knihovny - obě třídy

- 8. – divadélko „Máma a táta“ – pohádka „Červená Karkulka“ – v MŠ Na Sadech

- soutěž zručnosti „ O nejdelší čertovský řetěz“, „adventní tvoření v MŠ“ - akce s rodiči -    předposlední týden v měsíci – obě třídy

- 18. – fotografování dětí - Fotodienst - obě třídy

- ­­??? -  „Hudební večer“ - kulturní vystoupení dětí v Besedě - ve spolupráci s Dámským klubem

                                            - předškolní děti

Prosinec

-  5. - mikulášská nadílka v MŠ - obě třídy

-12. - vánoční jarmark v MŠ - obě třídy

-14. - divadélko „Máma a táta“ - pohádka „Cesta do Betléma“ - v MŠ Na Sadech

- ??? - zdobení vánočního stromku - společná akce s SDH - obě třídy

-19. - vánoční besídka v MŠ s nadílkou - obě třídy

- ??? - „Vánoční pohádka“ - vystoupení dětí ze ZŠ v MŠ

- 20. - „za zvířátky do lesa - vánoční nadílka“- obě třídy

-vystoupení v Domově seniorů Č. Velenice - 2. třída - Valhová, Čedíková

Leden

- 2. - 4. - tříkrálový týden - lidové tradice, průvod v MŠ - obě třídy

- ??? - měření zraku dětí - na přání rodičů - projekt „Koukají na nás správně“

-17. - divadlo „Zvoneček“ - pohádka „O dvanácti měsíčkách“ - v MŠ Na Sadech

- ??? - canisterapie –-terapie s pejsky - obě třídy

Únor

- 1. - pololetní prázdniny v ZŠ

- 13. - masopustní karneval v MŠ - obě třídy

- ??? - masopustní průvod se ZŠ - obě třídy

- ukončení zimní olympiády - obě třídy

-??? - návštěva ze ZOO Dvorce - obě třídy - od 9.00hod.

-18. - 22. - Jarní prázdniny – MŠ Pastelka uzavřena

-??? - výlet do planetária společně s MŠ Na Sadech - 2. třída

Březen

-6. - schůzka rodičů předškoláků před zápisem do ZŠ

-návštěva knihovny

-14. - velikonoční jarmark

-??? - beseda s Policií ČR

-8. - 18. - barevný a pašijový týden v MŠ

-18. - divadlo „Sluníčko“ - pohádka „Pohádka z Egypta“ - v MŠ Na Sadech

- soutěž a výstavka nejzajímavějších malovaných vajíček a perníčků - celý měsíc

-21. - vynášení Moreny-společná akce s MŠ Na sadech + Fénixem - v 9.15hod. od MŠ Na Sadech

Duben

-??? - dravci v MŠ

-„ Kuličkyáda“ a „Puzzlyáda“- akce s rodiči

-10. - divadélko „Máma a táta“ - pohádka „Velikonoční pohádka“

- 8. – 16. - zápis nových dětí do MŠ

                - zápis předškolních dětí do ZŠ

-„Den Země“ - společná akce se ZŠ a MŠ Na Sadech

-„Vydra Berta“ v MŠ - pan Pavlík

-19. - 22. - Velikonoční svátky – uzavření MŠ

-30. - čarodějnický rej+opékání buřtů v MŠ

Květen

-??? - beseda se záchranářem

-14. - návštěva v Domově seniorů - vystoupení dětí MŠ - 1. tř. – Beníšková, Vrobelová

- 16. - oslava Dne matek v MŠ

- návštěva ZŠ+ŠD s předškoláky

-24. - divadlo „Máma a táta“ - pohádkový příběh „Námořnická legenda“

-společné fotografování

- ukázka výcviku psů PČR - společná akce s MŠ Na Sadech

Červen

- 4. - soutěžní dopoledne ke Dni dětí, „Bubnování v kruhu“, setkání s hasiči - cvičný poplach (?)

- 6. - beseda s příslušníky Cizinecké policie

- Akademie ZŠ - dopoledne s předškoláky

-??? „ Lesní procházka“ - poznávací akce organizovaná mysliveckým sdružením

- 13. - divadlo „Zvoneček“ - pohádka „Sůl nad zlato“

-14. - „Noc v MŠ“ - předškoláci

- 20. - školní výlet

- 27. - rozloučení s předškoláky