Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny vždy s dostatečným časovým předstihem.
Ve třídě Berušek probíhá celoroční akce Sbírání berušek - motivační forma dlouhodobého hodnocení.
Ve třídě Medvídků probíhá celoroční akce Sbíráme fazole na jarmark.


Na přání rodičů zorganizujeme dětskou párty na oslavu narozenin dítěte.

Září

 •            Fotografování dětí firmou Photodienst
 •  21. 9. - schůzka rodičů spojená s prohlídkou prostor školy, specifikace a organizace doplňkových činností, seznámení se školním programem a plánem akcí
 • pěší výlet do lesa - stopovaná

                            - návštěva myslivců

Říjen

 •       Drakyáda – výstava draků – společná akce s rodiči
 •       Podzimní hrátky s přírodninami – akce rodič+dítě
 • 12. 10. – MŠ NS, Podzimní pohádka, divadlo Zvoneček- v MŠ Na Sadech

Listopad

 • 9. 11. – Písničková hodina-Eva Šašinková
 • návštěva knihovny
 • soutěž zručnosti – nejdelší čertovský řetěz

Prosinec

 • 6. 12. – Vánoční zvonková víla, divadlo Sluníčko – v MŠ Na Sadech
 • mikulášská nadílka, vánoční jarmark
 • návštěva v DD – „vánoční zpívání“  
 • vánoční besídka s nadílkou, návštěva hasičů v MŠ
 • oční preventivní vyšetření

Leden

 • tříkrálový týden-lidové tradice
 • návštěva zubních preventistek
 • 18. 1. – Malované písničky – divadlo Zvoneček – v MŠ Na Sadech
 • pololetní vyhodnocení sbírání berušek a fazolek
 • zahájení zimní olympiády

Únor

 • 15. 2. – Kouzelnické představení – ve Fénixu
 • masopustní karneval, masopustní průvod se ZŠ
 • soutěž v jízdě na lopatách 
 • zimní olympiáda - vyhodnocení
 • ZOO Dvorec u Borovan, ukázka zvířat - termín bude upřesněn

Březen

 • vynášení Moreny - společná akce s MŠ Na Sadech
 • pašijový týden a barevný týden
 • velikonoční jarmark
 • soutěž o nejzajímavější velikonoční kraslici+ výstavka

Duben

 • 12. 4. – Velikonoční pohádka - divadlo Zvoneček – v MŠ Na Sadech
 • jarní tvoření s rodiči
 • turnaj v kuličkách – Kuličkyáda
 • puzzliáda- akce s rodiči
 • návštěva Planetária v Č. Budějovicích -termín bude upřesněn

Květen

 • zahradní slavnost ke Dni matek 
 • vystoupení dětí v domově důchodců
 • pěší výlet do Háječku, opékání buřtů – ve spolupráci s mysliveckým sdružením
 • 24. 5. – Pyšná princezna – divadlo Zvoneček – v MŠ Na Sadech
 • školní výlet autobusem – Tábor- Muzeum čokolády

Červen

 • soutěžní dopoledne ke dni dětí 
 • letní sportovní olympiáda
 • závěrečné vyhodnocení ve sběru berušek a fazolí
 • návštěva ZŠ s budoucími školáky ve spolupráci se ZŠ
 • slavnostní rozloučení s budoucími školáky

Některé květnové a červnové akce mohou být v případě dobrého počasí realizovány již v jarních měsících.