Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny vždy s dostatečným časovým předstihem.

 

1. Nadstandardní péče

· Sportovní a kulturní akce

· Poznávací výlety a exkurze

· Akce pro rodiče a děti

· Veřejná vystoupení dětí MŠ v Domově seniorů, v KD Beseda

· Nabídka placených kroužků

               - Zdravotní cvičení - 1x týdně v úterý, lektorka Hana Morawetzová
               - Německý jazyk - 1x týdně ve čtvrtek, lektorka Mgr. Lenka Lužická

        

2. Předpokládané akce ve školním roce 2019-2020

 

    Září

-11. Schůzka s rodiči od 16.°°hod.             - pro všechny

-20. Návštěva výstavy ve Fénixu - Retrohrátky - vycházka

-27. ZŠ „Memoriál Kloidy“ – sportovní akce v ZŠ - obě třídy

-30. – Divadélko Divoloď – O drakovi – v MŠ Na Sadech

    Říjen

 

čtvrtky - 10., 17., 24., 31. . výuka bruslení - pro přihlášené

- „Drakyáda“, Podzimníček" tvoření s dětmi, obě třídy

-  Lesní vycházka s Ríšou – začátek října -  p. R.Goby – obě třídy

- 29. - 30. - Podzimní prázdniny – MŠ Pastelka v provozu i pro MŠ Na Sadech

Listopad

- 13. Divadélko Divoloď –Jak Anička hledala Ježíška – v MŠ Na Sadech

- 22. – vánoční fotografování dětí -  obě třídy

- čtvrtky - 7., 14., 21., 28. výuka bruslení - pro přihlášené

- ­­29. 11 - 18.00   „Hudební večer“ - kulturní vystoupení dětí v Besedě - ve spolupráci s Dámským klubem - obě třídy

Prosinec

-   5. Mikulášská nadílka v MŠ - obě třídy

- čtvrtky - 12., 19. výuka bruslení - pro přihlášené

-10. Vycházka do lesa – vánoční stromeček pro zvířátka - obě třídy

-14. divadélko „Máma a táta“ - pohádka „Cesta do Betléma“

 - ??? zdobení vánočního stromku - společná akce s SDH - obě třídy

-17. vánoční besídka v MŠ  - obě třídy

- ??? „Vánoční hra“ - vystoupení dětí ze ZŠ v MŠ

Leden

- 6. - Oslava Tří králů - obě třídy

- ??? - měření zraku dětí - na přání rodičů pro objednané

 

Únor

 

- 18. - masopustní karneval v MŠ - obě třídy

- 19. - Divadélko Divoloď Detektivní příběh - obě třídy

- 24. - 1. 3. - Jarní prázdniny – MŠ Pastelka v provozu i pro MŠ Na Sadech

Březen

 

- 11. schůzka rodičů předškoláků před zápisem do ZŠ

-  ???  Zubní prevence - dopolední přednáška pro děti

-          Barevný  týden  - obě třídy

-             Jarní tvoření s rodiči - obě třídy

- 18. divadlo „Sluníčko“ - Co se děje na louce“ - v MŠ Na Sadech

-21. Vynášení Moreny k řece, v den úplňku akce Fénix+MŠ Pastelka+MŠ Na Sadech - všichni

Duben

 

- 30. 3. – 3. 4. Pašijový týden v MŠ - obě třídy

-        Hrajeme si na záchranáře - předškoláci

-       Zápis předškolních dětí do ZŠ - předškoláci

-10. - 13. Velikonoční svátky – uzavření MŠ

- 30. čarodějnický rej - opékání buřtů - obě třídy

Květen


5. – 6.  Zápis nových dětí do MŠ - seznámení nových dětí s prostředím školky 8-12, 12-16 hod.   

-          návštěva ZŠ+ŠD s předškoláky

-            Školní výlet

-26. MDD - Divadélko Divoloď -Cirkusajdo - obě MŠ

 

Červen

-          Zahradní slavnost ke 30. výročí MŠ T.G.Masaryka

-          Akademie ZŠ večer- vystoupení obou MŠ

- 23. divadlo „Zvoneček“ - pohádka „Perníková chaloupka2“