Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny vždy s dostatečným časovým předstihem.
Ve třídě Berušek probíhá celoroční akce Sbírání berušek - motivační forma dlouhodobého hodnocení.
Ve třídě Medvídků probíhá celoroční akce Sbíráme fazole na jarmark.

 1.          Nadstandardní péče
 • Sportovní a kulturní akce
 • Poznávací výlety a exkurze
 • Akce pro rodiče a děti
 • Veřejná vystoupení dětí MŠ v Domově seniorů, v KD Beseda
 • Nabídka placených kroužků - němčina, angličtina, zdravotní cvičení ( 1x týdně)
 • neplacený kroužek – „hrátky s flétničkou“( 1x za 14 dní)Na přání rodičů zorganizujeme dětskou párty na oslavu narozenin dítěte.

Září

       - 18. 9. – divadlo Zvoneček – „Hrnečku, vař!“ – v MŠ Na Sadech    

       - 20.9. – schůzka rodičů, možnost prohlídky prostorů MŠ

       - návštěva výstavy v KC Fénix – Podzimní skřítci

 

Říjen

  - „Drakyáda“ – výstava draků, společná akce s rodiči- celý měsíc

  -   Podzimní hrátky s přírodninami – 2. polovina října

  -   12. 10. - divadélko „Máma a táta“ – „Kocour v botách“ – v MŠ Na Sadech

  -    Pěší výlet do lesa – akce s myslivci

  -    vystoupení dětí MŠ na kulturní akci „Hudební večer“ v KD Beseda, pořádané Dámským klubem

Listopad

      - návštěva knihovny

      - 22. 11. - divadélko „Máma a táta“ – „Čertovská pohádka“ – v MŠ Na Sadech

      - soutěž zručnosti „ O nejdelší čertovský řetěz“ – akce s rodiči

      - fotografování dětí - Fotodienst

Prosinec

      -  5. 12. - mikulášská nadílka v MŠ

      -12. 12. - vánoční jarmar v MŠ

      -   ???   - zdobení vánočního stromku – společná akce s SDH

      -19. 12 - vánoční besídka v MŠ s nadílkou

      -   ??? - „Vánoční pohádka „ – vystoupení dětí ze ZŠ v MŠ

      - 20. 12. – „za zvířátky do lesa – vánoční nadílka“

Leden

     - tříkrálový týden – lidové tradice, průvod v MŠ

     - zahájení zimní olympiády v MŠ

Únor

     - 1. 2. - divadlo Zvoneček, pohádka „Bába chřipka“

     - 7. 2. - masopustní karneval a průvod

     - ukončení zimní olympiády

     -??? - návštěva ze ZOO Dvorce

Březen

         - 6. 3. - schůzka rodičů předškoláků před zápisem do ZŠ

     - návštěva knihovny

     -14. 3. - velikonoční jarmark

     -12. 3. - 22. 3. – barevný a pašijový týden v MŠ

     -19. 3. – divadlo Sluníčko – pohádka „Jak šlo vejce na vandr (velikonoční pohádka)

     - soutěž a výstavka nejzajímavějších malovaných vajíček a perníčků – celý měsíc

     - ??? – vynášení Moreny – společná akce s MŠ Na Sadech

Duben

         - ??? – beseda s příslušníky Policie ČR

     - „ Kuličkyáda“ a „Puzzlyáda“- akce s rodiči

     - 24. 4. - čarodějnický rej+opékání buřtů

     - návštěva z mateřského klubu „Piškůtek“-prohlídka školky

     - ??? „Písničková hodina“ – E. Šašinková

Květen

     -zápis do MŠ

     - 10. 5. - oslava Dne matek v MŠ

     - 14. 5. - návštěva v Domově seniorů – vystoupení dětí MŠ

     - 17. 5. - divadlo Zvoneček – pohádkový příběh „Péťa a Madla jedou na prázdniny“

     - společné fotografování

     - školní výlet (Červená Lhota nebo ZOO Hluboká nad Vltavou) – poslední týden v měsíci

Červen

          - 1. 6. - soutěžní dopoledne ke Dni dětí („Bubnování“???), setkání s hasiči – cvičný poplach

      - návštěva ZŠ a ŠD s budoucími prvňáčky, slavnostní rozloučení s budoucími školáky

      - ??? „ Lesní procházka“ – poznávací akce organizovaná mysliveckým sdružením

      - 13. 6. – divadlo Sluníčko – „Pohádka z Egypta“

 

Některé květnové a červnové akce mohou být v případě dobrého počasí realizovány již v jarních měsících.