Zde najdete základní informace ke vzdálené výuce v naší MŠ.

Zde je ke stažení a prohlédnutí Plán vzdálené výuky

Zde Pracovní list Slabiky - 

Pracovní list Ježek v lese- šikmé čáry -