Organizace výuky na ZŠ od 12. 10. 2020 do 27. 10. 2020

Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020:

prezenční výuka probíhá pro třídy:

VI. A, VII. A, VIII. A a IX. třída

Týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020:

prezenční výuka probíhá pro třídy:

VI. B, VII. B a VIII. B

Ostatní třídy se v dané době vzdělávají distančně

 

Usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 je základní škola od 14. 10. do 1. 11. 2020 pro všechny žáky uzavřena. Všechny třídy mají distanční výuku. Probíhá přes MS Teams, zadání jsou zveřejňována na stránkách školy. V případě problémů s online výukou (technické, jiné) po domluvě s tř. učitelem, učitelkou je možné využít alternativní způsob zadávání a odvezdávání práce-např. vyzvednutím materiálů u tř. učitele ve škole a opětovné vrácení.

Dny 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 se pro všechny žáky ZŠ stanoví jako volné dny.

 

 

 

 

Plán distančního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je zde -