V týdnu od 12.10 do 16. 10 probíhá distanční výuka, Materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

Prezenční vyučování pro žáky bude v týdnu od 19. 10. do 23. 10., žáci budou běžně ve škole.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ.

 

Obsah bude postupně doplňován. Zatím máme:

Český jazyk - do 18. 10.

  1. Vyplnit pracovní list – vydán ve škole

  2. Písemně do sešitu – učebnice str. 102 až 103, cvičení 1, 2, 3

  3. Pracovní sešit – vyplnit strany 36 a 37

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623          Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – do 25. 10.

  1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/1S1_VgOE8HFY6GuaQIaIAIAwEfXrFeIgY/view?usp=sharing

Pracovní list si stáhněte,  vyplňte a vyplněný pošlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   2. Do sešitu vypracovat cvičení č. 1 strana 103 (učebnice)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              Mobil: 724 019 623               Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - práce na týden od 12. 10.

pracovní list Měsíce - dodělat, uč str 10  cv 3 a, b, c, cv 5 - písemně, článek str 11 přečíst si a přeložit, PS str 6-7 celé
  

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Omlouváme se za omyl-tiskařský šotek způsobil chybu v zadání. Správné zadání pro třídu následuje- prosím o vypracování do 23.10. 

PS str. 6-7 celé pís.,uč. str 12 doplnit tabulku 1a do ŠS a přečíst článek My family a přeložit si.

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Aj - Spěváková - práce na týden do 23. 10.

učebnice str 13  podle předchozího článku udělat cv 3 a 4 pís do ŠS 

pak mi napište o své rodině, podobně podle textu ze str 12 - 8 vět do ŠS

str 15 I like / I dislike .................cooking. skiing - všechna slovesa musí mít koncovku ,-ing, cv 6  a pís do ŠS

PS str 8 celá str 9 cv 6, str 11 celá   

poslat foto 733 711 181 nejlépe WhatsApp

mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Richtárová - práce na týden od 12. 10.

Práce zadána při vyučování - rozdány PS.

PS ke stažení zde- https://drive.google.com/file/d/1UXCHO4HJh6wAGEe0Oia7EtfwXprVDGk0/view?usp=sharing

Aj - Richtárová - práce na týden do 23. 10.

https://www.youtube.com/watch?v=cdJSABfz5zo

Pracovní sešit str. 3 cvičení 4 a 5.

Učebnice str. 8 - prohlédnout obrázky s novou slovní zásobou a naučit se ji. Ústně  cvičení 1b. Přečíst článeček My new home. 

 Dále pracovní sešit  str. 4 (cvičení 3 dobrovolně).

 Ve cvičení 4 na str.5  -  seřadťe časové údaje od nejmenšího k největšímu. Cvičení 6  - udávat, před jakou dobou se určitá věc stala. V každé větě musí být použito ago.

Na str.6 cv.1 doplnit dialog ( cvičení 2 dobrovolně)

Materiály přiloženy na Teams.

Kontakt: na Teams nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 728056773

 

Aj - Tomaševska - práce na týden od 12. 10.

L.1 (D). Kids. str.14. Cvičení 1, ( čtení, překlad), 2, 3, 4. Talking about likes and dislikes, cv.6. (ustně). cv.6.b,c (ask and answer about the activities). Pracovní sešit – Present simple, str.66., slovní zásoba (pracovní sešit), str.75 (Kids).

 

Aj - Tomaševska - práce na týden do 25. 10.

L.1.Kids. Trish ‘s new friends.str.14.( čtení, překlad), ex.1.Talking about likes and dislikes, ex.6. str.15. Culture (1) str.16, ex.2. Families, čtení, překlad.Pracovní sešit – Pr. Simple. Str.66. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Aj - Richtárová - práce na týden od 12. 10.

Práce zadána při vyučování - rozdány PS.

 

Konverzace Aj - Tomaševska - práce na týden do 23. 10.

Připravit rozhovor na téma „Vzdělání“ .1. What is the best thing about going to school? 2.What is a typical day like for you?3.What are your favourite subjects? Why? 4. What is the best way for you to learn? 5. Should students wear uniforms ? How important for you to have a good education?

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk – Bednář  12. – 18. 10.

Opakování. Časování sloves: seinhabenheissen. Číslovky, pozdravy.

Učebnice Wir 1 (modrá), na str. 12, cvičení č. 19. Správně propojte věty a výrazy.

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk –  Bednář– Do 23. 10. 

  Lektion 2, Das ist meine Familie, z přiložených pracovních souborů si zapište nová slovíčka k lekci 2 - zde-https://drive.google.com/file/d/1e5NYyLKB0WZzZIXjrphbX8VUtBG4zXBG/view?usp=sharing,  vyplňte a zašlete odpovědi na otázky (viz soubor NJ 7. A, B Lektion_1_-_pracovní_list – zde https://drive.google.com/file/d/1gFdGbKNBcBdnYaQQxazqxx1RMmpsF6DS/view?usp=sharing ).

Pracovní materiály jsou na Teams.

 

Německý jazyk – Čermáková  12. – 16. 10.

Naučte se slovíčkarodina (máte zapsáno ve slovníčku)

die Mutter, der Vater, die Schwester, der Bruder, die Oma, der Opa, die Tante, der Onkel, die Familie, die Eltern, die Freundin, der Freund – české významy najdete v pracovním sešitě str. 25-26

Podle těchto vět napište do sešitu a naučte se vyprávění o své rodině:

Das ist meine Familie. – To je moje rodina.

Das ist mein Vater. – To je můj otec.

Er heißt Peter. – Jmenuje se Petr.

Das ist meine Mutter. – To je moje maminka.

Sie heißt Renate. – Jmenuje se Renata.

Das ist mein Bruder Stefan. – To je můj bratr Štefan.

Und das bin ich. – A to jsem já.

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Do školního sešitu – zapište si otázky a odpovězte na ně:

Wie heißt deine Mutter? – Sie heißt Petra. – Jak se jmenuje tvoje matka? – Ona se jmenuje Petra.

Wie heißt dein Vater? – Er heißt Karl. – Jak se jmenuje tvůj otec? – On se jmenuje Karel.

Pokud mluvíte o někom v ženském rodě (Mutter, Tante, …) v odpovědi musíte použít zájmeno sie – ona.

Pokud mluvíte o někom v mužském rodě (Vater, Opa, …) v odpovědi musíte použít zájmeno er – on.

V německé větě musí být vždy vyjádřen podmět – „Er heißt Karl.“ – Jmenuje se Karel. = On se jmenuje Karel.“, v české ho často vypouštíme.

Stejně odpovězte i na otázky:

Wie heißt dein Vater? Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Schwester? Wie heißt dein Onkel? Wie heißt deine Tante? Wie heißt deine Oma? Wie heißt dein Opa? Wie heißt dein Bruder? Wie heißt dein Freund? Wie heißt deine Freundin?

Odpovědi si můžete vymyslet.

 

Německý jazyk – Trsková  12. – 16. 10.

Opakovat a naučit se vše, co jsme zatím ve škole probrali: pozdravy, představit se, barvy, číslovky do 20.

Vyplnit pracovní list, který všichni dostali domů – číslovky do 20.

Naučit se německou výslovnost – předsádka školního sešitu. – vzít si libovolný německý text a nahlas číst (nevadí, že textu nerozumíte)

Učebnice str. 11 – cv. 12 –přečíst.

Školní sešit – zápis:

Wie alt bist du? – Kolik je ti let? (doslovný překlad = Jak jsi starý?)

Wie alt bist du? – Ich bin 12. (Je mi 12.)

Und du, Eva? (A tobě, Evo?) – Ich bin 13. (Je mi 13.)

Wie alt ist Stefan? (Kolik let je Štefanovi?) – Er ist 11. (Je mu 11.)

Wie alt ist Tina? (Kolik let je Týně?) – Sie ist 15. (Je jí 15.)

Učebnice str. 11 – cv. 16 – Napsat rozhovor do školního sešitu.

Pracovní sešit str. 6 a 7 – vyplnit cv. 6, 7, 8, 9, 10.

 

Německý jazyk – Trsková  19.10. – 23.10.

Pracovní list – 1. lekce – opakování – vyplnit a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1OAqDY_n2-Y4aMJ20w5OQ0ZLRgceJ9pER/view?usp=sharing

Nová slovní zásoba – 2. lekce – Das ist meine Familie – vytiskněte si a vložte do slovníčku, výslovnost projdeme na schůzce přes teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1e5NYyLKB0WZzZIXjrphbX8VUtBG4zXBG/view?usp=sharing

Učebnice str. 16 – cv. 1 – přečíst, pomocí nové slovní zásoby přeložit, cv. 2 – doplnit – podle cv. 1

Pracovní sešit str. 8

Případné dotazy přes teams.

 

 

Matematika - týden od 12. 10. do 16. 10.

Učebnice 1 (žlutá) - str. 11 - 18 do M- školní vypočítat cv. 1, 2/11, 1, 2, 3, 4, 5 /14, 1, 2/16 a 8, 9/18. Do MŠ napsat rámečky str. 13, 15, 17.

Kontakt: na Teams

 

Matematika - týden od 19. 10. do 23. 10.

Výsledky všech zadaných cvičení z minulého týdne můžete najít vzadu v učebnici a zkontrolovat správnost vašich řešení. 

PS 1 str. 50-51 - vypočítat a doplnit 

DÚ: cv 4, 5/17 "žlutá" učebnice. Foto poslat přes Teams do příslušného zadání. Ne do Chatu!

Učebnice "žlutá" - Porovnávání zlomků do MŠ opsat rámečky str. 19-21. Projít a pochopit příklady A,B,C,D,E/19-22. 

Do MŠ vypočítat cv. 1,2/19; 4/20; 7/21; 10/22; Ostatní příklady jsou dobrovolné.

PS 1 str. 52 (dobrovolně str. 53) - vypočítat

1. schůzka bude v úterý 20. 10. čas upřesním na Teams - bude upozornění v Obecném. Pokud nemůžete pracovat přes MS Teams, dejte vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DÚ jsou průběžně hodnoceny.

 

Dějepis - týden od 12. 10. do 18. 10.

Panovník, šlechta a rytíři - s. 20 – 23.

Opište si na straně 21 tabulku - obrázek: viz panovník (léník).

Zodpovězte otázky na str. 23 (zelené body) do sešitu, viz: Vyjmenujte panovnické tituly, vysvětlete rozdíl mezi králem a knížetem. Proč bylo důležité vlastnictví půdy? Vysvětlete, jak fungoval lenní systém. Co je to léno, léník, lenní pán a vztah?

Kapitoly Duchovenstvo (s. 23), Kněží na uspořádání církveMniši, jeptišky (vysvětlerozdíly - písemně do sešitu) a kláštery. Význam církve ve středověku (písemně do sešitu zodpovězte otázky na str. 26 – viz zelené body).

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dějepis - týden do 23. 10.

Dějiny významných států a národů, Francká říše (str. 28 – 31) Poznámky zde - https://drive.google.com/file/d/1u6Ck3DtQLbgaVe_el0sY3fq9uINBkAo5/view?usp=sharing. Pracovní materiály jsou v MS Teams. Odpovězte do sešitu na otázky - str. 31., co je to karolínská renesance? Jak se nazývali nejmocnější frančtí úředníci a který byl nejslavnější? Kdy došlo k rozpadu Francké říše? Odpovědi mi zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020.

 

 

Fyzika - týden od 12. 10. do 16. 10.

Učebnice oranžová - "Rozdělení pohybů" str. 12 - 15.  Přečíst, zapsat "K zapamatování" do sešitu. Ústně odpovědět na úlohy 1-7 na str. 14 a 15. Doplnit PS str. 4-5.

Kontakt: na Teams

 

Fyzika - týden od 19. 10. do 23. 10.

Řešení úloh z PS str. 4-5 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1Jrk5e5H1uXkVoWPtfNQ1yvY1nhBprhbs/view?usp=sharing

Odpovědi na otázky 14 - 15 probereme na schůzce ve středu.

Uč. "oranžová" - Rychlost, str. 16-20 - přečíst, do sešitu zapsat "K zapamatování", rámečky a příklady str. 18. 

Projít úkoly str. 19.

Výpočet rychlosti, str. 20 - zapsat a pochopit příklad. 

DÚ cv. 1,2 /1 9 a cv. 1,2 / 20 - zadání pro uložení DÚ bude na Teams, odeslat na Teams.

DÚ jsou průběžne hodnoceny.

 

Přírodopis - do 16. 10.

1) Přečíst obojživelníky na str. 24, 25 a vypsat poznámky.

2) Vyplnit pracovní sešit na str. 13, 14.

Dotazy posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis  – do 23.10.

1) Podívejte se na toto video o obojživelnících: https://www.youtube.com/watch?v=BUTr3hwjn8I.

   Napište mi odpovědi na následující otázky, které se dozvíte z videa, ofoťte je a pošlete na Teams.

1.Kdy se vyvinuly plazi? 2. Jak se nazývá věda, která se zabývá zkamenělinami? 3. K čemu slouží mlokovi černožluté zabarvení? 4. Jak se nazývá larva obojživelníků? 5. Jaké žábry mají pulci?

Můžete se na youtube podívat na videa s mlokem, čolkem a jinými obojživelníky.

2) Doplňte si podle učebnice na str. 26, 27 poznámky do sešitu:

Třída: PLAZI

Přizpůsobili se životu na …………. :

1) suchou kůži pokrývají ………………………….. – ochrana před ztrátou vody

2) oplození je ………………

3) vajíčka krytá v ………………………….

- srdce je rozděleno na ………………………..… s neúplnou přepážkou.

- dýchají ………………., mají kloaku, vývin přímý ( bez ………)

- teplota těla je ……………………… - zimní spánek

Plazi se vyvinuli asi před ……………………. z ………………… .(obrázek na str.23)

Vyhynulí plazi z druhohor – ryboještěři, ptakoještěři, dinosauři (např. ………………….)  

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis - týden od 12. 10. do 18. 10.

Severní Amerika

Zpracovat stejně jako Afriku

  1. Základní údaje
  2. Poloha (čtyři způsoby)
  3. Členitost pobřeží
  4. Povrch

 Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis       19.10.-25.10.

Severní Amerika

5)   Vodstvo    a) řeky ( 10 největších)

                           b) jezera (10 nej )

   + odpovědět na cv.2 a 4 z otázek a úkolů

6) Podnebí a vegetace

     Které podnebné pásy zasahují na území Severní Ameriky.Ke každému podnebnému pásu uvést taky geografická šířková pásma.

Domácí úkol: ofotit a poslat ( Teams,mail)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

VKOZ - týden od 12. 10. do 18. 10.

Minulou hodinu jsme prezentovali problematiku dospívání a puberty. Ze str. 7 – 9 si doplňte poznámky. Konkrétně tělesné a duševní změny (již máte zpracováno), dále podkapitoly: Životospráva v pubertě, Poruchy příjmu potravy (s. 8); Člověk a jeho osobnost (s. 8); Schopnosti, Charakter (s. 9).

2. Žijeme ve společenství lidí. S. 10-11. Vysvětlete písemně pojmy: společnost, společenská skupina. Jaké známe typy skupin (podle velikosti: malá, velká); podle společenského druhu: blízká, cizí; podle stanovených pravidel (organizovaná - formální, dobrovolná (neformální))

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ - týden do 23. 10.

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu, pročtěte si pracovní soubor – zde - https://drive.google.com/file/d/1XhipUZJuJN_Nwgqe14P5hF4BQcVsTde-/view?usp=sharing , odpovězte na otázky (viz soubor Otázky - Den vzniku samostatného československého státu zde - https://drive.google.com/file/d/14fG9G95JX3FUOCtM_rR1-ZU8SOip2qpv/view?usp=sharing a zašlete na e-mail: : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020. Pracovní materiály v MS Teams.