Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 7.B distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021- 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list https://drive.google.com/file/d/1IXqNZBp3ooZppcWj7GzewizVjR7Hd0In/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si neohebné slovní druhy podle sešitu
 3. Vypracujte cv. 4 str. 30 v pracovním sešitě – jazykový rozbor
 4. Napište do sešitu ke každému neohebnému slovnímu druhu 5 příkladů

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

Učebnice lekce 3D str 38-39 Virtual soap

Přečíst a přeložit text ,naučit se slovíčka na CD v PS a str 76 3D

do Š sešitu opsat zelenou tabulku cv 5 str 39

PS str 30-31 cv 2 a 3 pís poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Section B,  A dangerous situation pp.34 - 35. 

Grammar Past continuos and past simple . PS str.70 - 71. PS str.26,27 písemně

Slovní záoba PS str.76 A dangerous situation

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - písemně str.27,28 a slovíčka k lekci 3C - str.76

Učebnice - přečíst a přeložit článek na str.36

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Slovní zásoba – Das Haus, die Wohnung – odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1R5Pono1rl0_nk8YM2tem7XhiUjRFQnq8/view?usp=sharing

Učebnice: str. 49 cv. 8 – napsat do školního sešitu, sestavené věty přeložit do češtiny, práci vyfotit a odevzdat na teams

Slovní zásoba: Modul 2 Lektion 1- část 2 – vytisknout nebo opsat do slovníčků

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/16Ha0Y8yYOxHcYZFnQMaJDXtyyXZ07rqM/view?usp=sharing

Plánek našeho domu (bytu): nakreslit na papír A4 plánek svého domu nebo bytu – popsat pokoje. Vyfotit a odevzdat na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Časování sloves – pracovní list https://drive.google.com/file/d/1IP0fETeQoGAmPR5PZ41ACGfECcODQPjE/view?usp=sharing

– stačí vypracovat do školního sešitu.

PS str. 20/7, 8

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

opakování - pravidelná slovesa – procvičování časování vybraných sloves, číslovky. Pracovní list: časování sloves, překlad jednoduchých vět.

Pracovní list: Slovní zásoba – Das Haus, die Wohnung , die Zahlen – odevzdat v MS Teams 

Učebnice: str. 47 cv. 8 – napsat do školního sešitu, sestavené věty přeložit do češtiny, práci ofotit a sken odevzdat na MS Teams. 

Slovní zásoba: Modul 2 Lektion 1- část 2 – vytisknout nebo opsat do slovníčků 

Odkaz na WWW: https://drive.google.com/file/d/1x0WZjgPBHChrGwyWZncnQxtG3pxWPGfT/view?usp=sharing 

Nakreslete na papír formátu  A4 plánek Vašeho domu nebo bytu. Jednotlivé místnosti popište německy. Sken nebo foto zašlete a odevzdejte na MS Teams nebo na e-mail.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS2 str. 135 – 137, 145,146 – zkontrolovat zde- https://drive.google.com/file/d/1OKGcWiUvO0LX3ykGeQN664hRu7OYidCY/view?usp=sharing

Násobení a dělení racionálních čísel

Učebnice 1“žlutá“ – přečíst př. A/85. Do MŠ zapsat rámečky str.85 -86, vypočítat cv. 3/85, 5/86, 11/87, 12/87.

PS2 str. 139-143, 147-148 – doplnit

DÚ – PS2, str. 144-test

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 opakování – Vrcholný a pozdní středověk (úvod). Nová látka: Městská právat (str. 73-79), Dějiny významných států a národů v Evropě (úvod, s. 78). Pracovní texty uvedeny v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Optické přístroje

Lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát, videokamera.

Fotometrie

Učebnice 3 str. 39 – 48 – vše přečíst, do sešitu zapsat zajímavosti o optických přístrojích a rámeček „K zapamatování“

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Ptáci otevřené krajiny – uč. str. 52 – 53 - poznámky, PS str. 24 (ptáci okraje lesa) – poslat

2) Ptáci břehů tekoucích vod – uč. str. 54 – 55 - poznámky, PS str. 25 (ptáci otevřené krajiny) – poslat,

   test – stromoví ptáci

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Asie

5. Podnebí

6.Geografická šířková pásma

Učebnice strana 40-41

Domácí úkol je v zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakovaní probrané látky (porušování lidských práv). Nová látka – Postihy za porušování lidských práv, str. 34. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Education

1. How often do you have English lessons? 

2. What time does your school start in the morning?

3. Can you tell me about your time - table? 

4. How much time do you spend studying? 

5. When do you prefer to study?

6. When does your term begin end end?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování pravopisu - https://drive.google.com/file/d/1XRu1uVvSdHeigwgEjB5booe9aF_pVqxS/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy přísudku – učebnice str. 81
 3. Vypište do sešitu z cvičení 1 na str. 81 v učebnici 4 věty s přísudkem slovesným a 4 věty s přísudkem jmenným se sponou

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

lekce 3C Murder in the library učebnice str 36-37

přečíst si text, přeložit pomocí slovníku v tel, zopakovat si nábytek, popsat byt na obr.

Uhodněte, kdo je vrah. Řekněte pomocí výrazů - I think (myslím si)  , I don't think.......  Perhaps he.....on asi....

PS str 28 pís celá a dobře naučit, str 29 pís celá

poslat přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Times and places. What was happening?

str. 32,33.Grammar Past continuous v past simple

PS str.70 Past continuous- affirmative, negative,

questions. Past continuous - short answers. Past

continuous and past simple.

PS slovní zásoba, str.76.Times and places

PS cvičení str.24.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Projděte si slovíčka a gramatiku ke 3. lekci.

PS - str. 25,26 - písemně

Učebnice - str. 30/1,2,3 - ústně

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Časování sloves 4 – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1_z6uPXLsCvY_j7Qg8i6J16Jgober25CH/view?usp=sharing

Učebnice: str. 44 cv. 6 – napsat do školního sešitu (na vynechaná místa vybrat správný výraz z tabulky pod textem), vyfotit a odevzdat na teams

Slovní zásoba: Modul 2 Lektion 1- Das Haus von Familie Weigel – vytisknout nebo opsat do slovníčků

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1gRfczgqrz25r51fA4wwhtX9dLGmn7ZZx/view?usp=sharing

Učebnice: str 46 – 47 – přečíst text, umět přeložit, do školního sešitu vypracovat cv. 3 str. 47

Pracovní sešit: str. 31, 32 cv. 3, 4

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Časování sloves – procvičování

Přehled časování https://drive.google.com/file/d/1a_3atcCgndCTd9eiYpiDcGuHsn80P5oS/view?usp=sharing a pracovní list 1 https://drive.google.com/file/d/1vvLjD2FuIxZ76vOFwOPhJwfKaWmeERxq/view?usp=sharing a pracovní list 2 https://drive.google.com/file/d/1YyAPGiS7CaWh-1UNbf30s1L04y6sh0vF/view?usp=sharing – stačí vypracovat do školního sešitu.

Vše v souborech a v zadání na teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Pravidelná slovesa – procvičování časování vybraných sloves – opakování. Pracovní list: časování sloves, překlad jednoduchých vět. Žáci vyplní a odevzdají úkol prostřednictvím MS Teams do 16. 1. 2021 popř. ofotí vypracovaný úkol a zašlou ho na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS2 str. 132-134 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1Uv-I3qBsgG2DYixHHpHtO10Y1VoC4X-n/view?usp=sharing

Racionální čísla

Učebnice 1 „žlutá“ přečíst příklady A, B, C, D str. 74 – 77. Do MŠ zapsat všechny rámečky a vypočítat cv. 2/74, 4/75, 5/76.

Porovnávání racionálních čísel

Přečíst v učebnici 1 A, B, C str. 78-79. Vypočítat 8A/80, 14A/80.

Sčítání a odčítání racionálních čísel

Učebnice 1 – přečíst příklady A, B, C str. 81-84. Do MŠ zapsat rámeček str. 83. PS2 str. 135-137, 145 – 146 – vypočítat.

DÚ – učebnice 1 10A/83 a 14A/84.

Prověrka – násobení a dělení celých čísel

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Opakování – (kultura raného středověku, architektura, výtvarné umění, vzdělanost, literatura, hudba) – str. 63-68. Nová látka: Vrcholný a pozdní středověk, úvod (trojpolní hospodaření, vznik měst (str. 69-72). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Zobrazení čočkami

Učebnice 3-přečíst str. 30 – 36. Do sešitu zakreslit obr. 23 a,b,c,d str.31 – paprsky význačných směrů spojkou.

Zapsat „K zapamatování“ str. 32

Zakreslit obr. 25 a,b,c,d str. 34 – paprsky význačných směrů rozptylkou.

Zapsat „K zapamatování“ str. 35.

Oko

Do sešitu namalovat obr. 27/38 – řez okem, ke všem pojmům u obrázku zapsat vše, co vyčteš z textu str. 37 – 38.

Oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost

Zakreslit obr. 28a,b/38

DÚ – opakovat odraz světla, zrcadla, lom světla, čočky - prověrka

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1)         Lesní stromovití ptáci – uč. str. 48, 49 – poznámky, poslat PS str. 22

2)         Ptáci okraje lesa, křovin – uč. str. 50, 51 – poznámky, poslat PS str. 23, test – sovy, dravci

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Asie

4. Členitost pobřeží

a. ostrovy

b.poloostrovy

c.zálivy

d.průplavy a průlivy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakovaní probrané látky. Nová látka – Základní lidská práva, porušování lidských práv (xenofobie, rasismus, antisemitismus), str. 32-33. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Cities in the Czech Republic.

What can you tell me about Prague?

What museums and galleries are there in the capital?

What are some other important cities in the Czech Republic?

What are some famous attractions and in which cities are they located?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – opakování souvětí podřadného –https://drive.google.com/file/d/11h4uAJR_k2JakV4CRhPDQW1YjBhpu_zL/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si věty dvojčlenné, jednočlenné a ekvivalenty – učebnice str. 76
 3. Vypište do sešitu z cvičení 2 na str. 76 v učebnici věty jednočlenné a ekvivalenty

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

učebnice lekce 3B A dangerous situation str 34-35

Natural disasters - naučit podle CD z PS

Přečíst text, ústně cv 3 str 34 a cv 5 str 35

PS str 70 kapitola 3.1 - 3.3 přečtěte si důkladně

a str 71 kapitoly 3.4 - 3.5

PS str 26-27 pís celé

Poslat přes teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Times and places. What was happening?

str. 32,33.Grammar Past continuous v past simple

PS str.70 Past continuous- affirmative, negative,

questions. Past continuous - short answers. Past

continuous and past simple.

PS slovní zásoba str.76.Times and places

PS cvičení str.24.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit - str. 22 -  cv. 1,3,4,5 písemně

                               str. 23 -  cv. 6,7 písemně

Učebnice - str. 28 - přečtěte a přeložte si článek (slovíčka na str. 76 v PS)

Zopakujte si tvoření budoucího času (Přehled mluvnice na str. 69,70  v PS)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Časování sloves 3 – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/178Lu_zYfEh2Uq9qOvUNuqSL56UUU5a54/view?usp=sharing

Pracovní list: Slovní zásoba M1 L4 – Doplň člen u následujících podstatných jmen a vyhledej jejich český význam.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1jvZe9P1O6uC7aseRrOiuuG4OXoY-jc_4/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 18 cv. 5 (pracuj s mapou Evropy a novou slovní zásobou), str. 21 cv. 9 (použij novou slovní zásobu), str. 22 cv. 12, 13, str. 23 cv. 14

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

4.LEKCE – Wo wohnt ihr?

Časování sloves – wohnen, heißen, sein, haben, liegen

Otázky a odpovědi

Wie alt bist du? – Wie alt ist Stefan? – Wie alt sind Sie?

Wo wohnst du? – Wo wohnt Stefan? – Wo wohnen Sie?

Wie ist deine Adresse? – Wie ist die Adresse von Stefan? – Wie ist Ihre Adresse?

Hast du Geschwister? – Hat Stefan Geschwister? – Haben Sie Geschwister?

Haben Sie Kinder?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

pravidelná slovesa – procvičování časování vybraných sloves - opakování (antworten – odpovídat; arbeiten – pracovat; baden – koupat se; fotografieren – fotografovat; fragen – ptát se; gehen – jít, chodit; grüßen – zdravit; heißen – jmenovat se; hören – slyšet, poslouchat; kaufen – koupit, kupovat; kochen – vařit; kommen – přijít, přijet, přiletět, pocházet; lachen – smát se; legen – položit; lernen – učit se; liegen – ležet; machen – dělat; malen – malovat; reisen – cestovat; sagen – říkat; schreiben – psát; singen – zpívat; spielen – hrát; suchen – hledat; tanzen – tancovat; telefonieren – telefonovat; turnen – cvičit; wandern – vandrovat, putovat pěšky; weinen – plakat; wohnen – bydlet; zeigen – ukázat, ukazovat). V MS Teams – přehled sloves, zápis provést do sešitu: Vokabelheft. Zadán úkol ke zpracování a odevzdání v prostředí MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Opakování – sčítání a odečítání celých čísel

PS2- doplnit a vypočítat str. 123, 126-129

DÚ – minitest str. 130 v PS 2

Násobení a dělení celých čísel – učebnice 1 „žlutá“- přečíst vzorové úlohy A, B/67,

C/69, E/70, A,B/71.

Opsat všechny rámečky do sešitu -str. 67 – 73.

Do MŠ vypočítat př. 3/69, 9, 10, 11/70, 2/72, 6/73.

DÚ – Úlohy na závěr str. 73, skupina A

Doplnit PS2 str. 132 - 134

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

opakování – První čeští králové (str. 61-63). Nová látka – kultura raného středověku (architektura, výtvarné umění, vzdělanost, literatura, hudba) – str. 63-68. Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Chod paprsků význačných směrů u vypuklého zrcadla

Nakreslit do sešitu obr. 15/ 22, zapsat „K zapamatování“

Na schůzce si řekneme o vlastnostech obrazu.

Lom světla

Učebnice 3-str. 24-27-vše přečíst. Do sešitu nakreslit obr.18/25,26, zapsat „K zapamatování“ a naučit se znění zákona lomu světla.

Provést pokus „Kouzelná mince“ str. 24, natočit krátké video a poslat jako DÚ (zadání v Teams).

Dále provést pokus podle obr. 17 – lom na hladině vody, neposílat.

Čočky -učebnice 3 str. 28 -29 – vše přečíst. Nakreslit do sešitu obr. 22a,b – Spojka a rozptylka.

Zapsat „K zapamatování“ str. 29.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Opakování mořských, mokřadních a vodních ptáků, PS str. 20,21 (kontrola)

2) Dravci, sovy – uč. str. 46, 47 – poznámky, test - mořští, mokřadní a vodní ptáci

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

nová látka – Vlastenectví (s. 30), Listina základních práv a svobod, historie vývoje vzniku lidských práv (s. 31-32). Pracovní texty uvedeny v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Cities in the Czech Republic.

What can you tell me about Prague?

What museums and galleries are there in the capital?

What are some other important cities in the Czech Republic?

What are some famous attractions and in which cities are they located?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 7. 12. do 11. 12. 2020 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1cqh_SrB3fh861aZDB70yuy5QLzSPcT3a/view?usp=sharing (pošlete do 11. 12.)
 2. Zopakujte si druhy vedlejších vět – učebnice str. 91
 3. Vypracujte: do sešitu cvičení 3 na straně 93 z učebnice (neposílejte)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

Aj – H. Spěváková

učebnice - unit 3 - Times and places

What was happening? minulý čas průběhový str 32-33

PS str 24 celá pís, slovíčka str 76

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Culture , str.28 . English across the curriculum. Science: the solar system. str.29.

PS Slovníček ,str.76. Culture , English across the curriculum

PS str. 21. cvičení písemně. Odevzdat přes Teams do konce týdne.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Učebnice 

str.22,23 - ústně

Pracovní sešit

str. 16,17 - písemně, poslat na MS Teams

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Modul 1 Lektion 4 – nová gramatika – Časování sloves – vytisknout nebo opsat do sešitu

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1oHYtvZ09RkKqRCJcxq79BUN_kg1u3rI4/view?usp=sharing

Učebnice: str. 29 cv. 1 – přečíst text, podle textu doplnit odpovědi ve cv. 2 (je třeba si projít slovní zásobu v pracovním sešitě na str. 29)

Pracovní sešit: str. 17 cv. 1,2,3

Pracovní list: Časování sloves – vyplnit podle nové gramatiky, odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/10czPj-iaKFRCMvhJtjRBb-lTk7l4SwhO/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

PS str. 14/7, 8

PS str. 15/9

PS str. 16/13

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Opakování probrané látky. Překlady jednoduchých vět a otázek (Geschwister, Familie) – Lektion Nr. 3. Studijní opory v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS ke kontrole zde- https://drive.google.com/file/d/1VdjktQ0F6hsBKWMZtUYQXeuEzX_StJAM/view?usp=sharing

Řešení DÚ PS str. 92, 99 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1L60-ynC3WV5loagTRkyDXsSXUHm6Vu4O/view?usp=sharing

Celá čísla, učebnice 1 str. 48 – 57. Přečíst vzorové příklady

A, B, C, D str. 48 – 50

A, B, C str. 50 – 51 (absolutní hodnota)

A, B, C str. 54 – 55 (porovnávání)

Zapsat všechny rámečky do MŠ. Do MŠ vypočítat cv. 2/49, 3/52, 4A/52, 5/56.

Doplnit PS2 str. 112 – 115.

DÚ: Úlohy na závěr skupinu B str. 57 (učebnice 1)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Opakovaní probrané látky. Nová látka: Čechy v době knížecí – učebnice str. 55-61. Studijní opory v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Odraz světla, rovinná zrcadla – učebnice 3, str. 13 -17 .

Vše přečíst a do sešitu zapsat „K zapamatování“. Nakreslit :

Zákon odrazu – obr. 8 str. 13

Rozptyl světla – obr. 9 str. 14

Obraz v zrcadle – obr. 11 str. 16

DÚ: Zapiš zrcadlově jednu větu. Vysvětlím na Teams.

 PS doplnit str. 46 - 54, 56

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

 1. Vodní ptáci uč. str. 40 – 41. Kontrola PS str. 19.
 2. Mokřadní ptáci str. 42 – 43, PS str. 20

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Doplnit do osnovy

Brazílie

 1. Základní údaje

 1. Rozloha
 2. Počet obyvatel
 3. Hlavní město

 2. Přírodní podmínky

 1. Přírodní oblasti
 2. Podnebí
 3. Vodstvo

3. Hospodářství

 1. Nerostné suroviny
 2. Průmysl
 3. Zemědělství

Probereme a vysvětlíme při on– line hodině

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Opakování probrané látky. Nová látka: Prezidenti v české historii. Národnostní menšiny (učebnice str. 26-29). Studijní opory v MS Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1935jQpUOzkGWqXFriImV-YmfFddUDxwK/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy přísudku (probráno na schůzce)
 3. Zopakujte si mluvnické významy sloves

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 26-27 Kids Martin's party - offering help

PS str 20 cv 2, str 21 cv 3,4,5 - poslat

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ Detective of the year str.22,23. Grammar – will for spontaneous decisions.

PS slovní zásoba str.75. Detective of the year.

PS přehled mluvnice. The future ( will)

PS str.18,19 písemně.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Zopakujte si tvoření minulého času u pravidelných sloves.

Pracovní sešit

Str. 12 cv. 3 - doplňte písemně, nepravidelná slovesa si vyhledejte v tabulce a naučte se jejich tvary v minulém čase zpaměti. Tabulku jsem vám dávala, pokud už ji nemáte, najdete ji v pracovním sešitě na str. 79.

Str. 13 cv. 5 - písemně do pracovního sešitu (věty budou v minulém čase)

Str. 13 cv. 2 I can....- písemně do pracovního sešitu (slovesa budou v minulém času)

Str. 13 cv. 3 I can....- písemně do pracovního sešitu (zakroužkujete správnou variantu)

Naučte se slovíčka k lekci 2 A Journey into space na str. 75

Schůzky: úterý 24.11. – 8.00 – 8.30

                  pátek 27.11. – 12.00 -12.30

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Učebnice: str. 24 – Číslovky kdo 1000 – procvičování, cv. 8 – Kolik let je těmto osobám?

Nauč se číst tyto číslovky: budeme s nimi pracovat v online hodině

22 – 33 - 11 – 44 – 55 – 77 – 66 – 88 – 99 – 111 – 222 – 333 – 555 – 999 – 888

25 – 63 – 94 – 65 – 28 – 45 – 78 – 98 – 64 – 24 – 13 – 84 – 69 – 92 – 52 – 53

1000 – 3000 – 4000 – 1500 – 6200 – 4231 – 9214 – 4251 – 1450 – 2800 – 6000

str. 25 – Vykání – nová gramatika

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/14tZppHTJlxvdFPt8W_-fxtmei9iH70rz/view?usp=sharing

Pracovní sešit: str. 13 cv. 4, str. 14 cv. 7 a 8, str. 15 cv. 9 a 10, str. 16

Pracovní list: Číslovky do 1000, překlad – vyplnit, odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1U_2vc4O2F72u5fThv6l0I3WctkRru6Rm/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Procvičování - Zahlen 21 – 1000, Wie ist deine Telefonnummer?

Zdvořilostní otázky – vykání

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Wo wohnen Sie? Tvoření otázek a odpovědí, vybraná hlavní města spolkových zemí v SRN, str. 28-30. Aktivní účast v online výuce, žáci odpovídají na zadané otázky (opakování učiva). Důraz na německou výslovnost a znalost slovní zásoby, poslech. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Zkontrolovat výsledky PS1, str.68 – 70, test str. 72 zde - https://drive.google.com/file/d/1JeciMTslDB4KryUrYZvd-tlbBfNDgnZh/view?usp=sharing

PS2, str. 85 – 87 zde - https://drive.google.com/file/d/1ZPKXnd18CHpmJgVqo6m2L1ypuJ-NptdO/view?usp=sharing

Slovní úlohy se zlomky, složený zlomek-opakování. Vypočítat PS 2 str. 88 – 90, 93 – 97, 101 – 103, 104 – 106.

DÚ – PS2 str. 92 a 99 - testy.

V průběhu týdne budeme psát prověrky na zlomky.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Seveřané a Vikingové (str. 46-47, Kyjevská Rus (47-48), Západní Slované – Poláci (str. 48-49). Aktivní účast v online výuce, žáci odpovídají na zadané otázky (opakování učiva). 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Barva, šíření světla a stín.

Učebnice 3, str. 7-12 -vše přečíst. Do sešitu zapsat rámečky „K zapamatování“, nakreslit obr. 2 – Světelné spektrum, obr. 6 – Stín a polostín, obr. 7 – Fáze Měsíce.

DÚ – dobrovolný – zadaný na Teams.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Vyplnit PL – opakování plazů, poslat, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/1UJvtD6NKARXk9Wjgt26W75vfkuGBmTqc/view?usp=sharing

2) Znaky ptáků – doplnit a napsat poznámky, odkaz zde: https://drive.google.com/file/d/12VdAuD3tYZaNXDvDtHibIR8YFt8PyN2N/view?usp=sharing

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Jižní Amerika – přírodní podmínky (učebnice strana 22-23)

 1. Základní údaje
 2. Poloha
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch

Probereme a vysvětlíme při on– line hodině

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

opakování – str. 22-23. Žáci si předem připraví odpovědi na již probranou látku a v online výuce zodpoví, diskutují otázky 1-4, 6, 7, 10 (období lidského života, puberta, typologie skupin, vysvětlení pojmů: zákony, morální pravidla, společenská pravidla).  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Travel and Transport

What types of transport are there where you live?

What type of transport do you use most often and why?

What are the advantages and disadvantages of flying?

What kind of behaviour isappropriate on public transport?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/1bvZTnsduTkU-8Z8FdTNHF6zFsf2BpJr6/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si rozbor věty jednoduché, větné členy

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 24-25 - budoucí čas - Your future

I think.... I hope....dotazník o naší budoucnosti

Předložky - in+on

PS str 18-19 celé písemně - poslat do zadání přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ The future , str.21, 22. Grammar – will for the future.

Detective of the year, str.22.Grammar – will for decisions.

PS- slovní zásoba,str.75, Journey into space. Detective of the year.

PS cv.4, str.15

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

Pracovní sešit

str.10, 11 - celé písemně

Učebnice

str. 14 - znovu si přečtěte článek, pak doplňte cvičení 2 na str. 15

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní sešit str. 11, 12 – vyfotit vyplněné a odevzdat na teams (bylo zadáno minulý týden)

Učebnice

str. 22 cv. 1 – přečíst text a podle textu doplnit cv. 2 – zelený obdélník opsat do sešitu,

str. 23 cv. 3 a 4 – projít,

str. 24 cv. 6 – číslovky do 1000 – do školního sešitu napsat nadpis: Die Zahlen bis 1000 (Číslovky do 1000) a opsat vše ze cv. 6

Pracovní list – Hast du Geschwister? - vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1439G0SIvM2PSyAsCIdvEmRzAcdK74VR5/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Jaký kdo je? – milý, sympatický, přísný, …

Zahlen 21 – 1000, Wie alt ist dein Vater?, Wie ist deine Telefonnummer?

PS str. 11/2 a 12/3

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Učebnice

str. 24 cv. 13, 14 – přečíst text a podle textu doplnit. Bude procvičeno v hodině, žáci si předem připraví správné odpovědi  

Opakování: str. 26 přečíst text: Du Kannst …. Aktivní procvičování tvoření otázek s odkazem na cvičení na str. 18, cv. 12, 13, 14. Tvoření otázek a odpovědí (provést zápis do školního sešitu: Erwachsene fragen (otázky dospělých)).

Str. 27 – přečíst úvodní modul 1, z lekce č. 4. Tvoření otázek (Wie viel (wie viele) …; Wo wohnt …; Wo liegt …). Procvičování látky v hodině. Města v SRN (hlavní města spolkových zemí a hl. město SRN). Časování slovesa bydlet (wohnen), legen (položit) a liegen (ležet). Do školního sešitu si žáci opíší gramatiku ze strany 28 (Grammatik). Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS1 – zkontrolovat výsledky str. 62-64 zde- https://drive.google.com/file/d/11bItihWV6Fpymur4yiOYT1PsuWoJVvrM/view?usp=sharing ,

a str. 66-67 zde - https://drive.google.com/file/d/15gfoQ08KalUN7i6EyY4Jf9mBiov2fm4H/view?usp=sharing

Učebnice žlutá – Děleni zlomků

Přečíst př. A, B str. 40, zapsat rámečky do MŠ str. 41 a 43.

Vypočítej do MŠ cv. 5, 8/42, 16/43, úlohy na závěr str. 44.

PS1 – vypočítat str. 68-70

PS2 – vypočítat str. 85-87

DÚ – test z PS1 str. 72

V pátek prověrka na násobení a dělení zlomků.

Schůzky dle rozvrhu.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

 Shrnutí znalost o Byzantské říši – str. 38 – 39. 

Nová látkaArabská říše (str. 40-45) – předem vybraný žák bude prezentovat výklad.  Diskuze mezi žáky k probrané látce, odpovědi na otázky. Cílem výuky je aktivní zapojení žáků do výuky, předem zpracování dané nové látky pod vedením učitele. Kritické myšlení, samostatná práce. Žáci se aktivně zapojují do výuky (spoluutvářejí výuku) a mají předem zájem o budoucí témata, která aktivně zpracovávají. 

Úvod do nové látky: Seveřané a vikingové (str. 46).  

Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice Fyzika 3 – Světelné jevy

Str. 5 – 7 -vše přečíst, do sešitu zapsat rámečky „K zapamatování“. Odpovědět na otázky 1, 2, 4(sova)/7.

V pátek prověrka (čtení z grafu).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Cizokrajní hadi - vypsat poznámky z učebnice, PS str. 17 (ještěři a hadi)

2) opakování plazů

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Spojené státy americké (učebnice strana 14-19)

Hospodářský obr. Mnohonárodnostní stát.

Úkol: Vlajka USA Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

VKOZ

 Téma nové látky: Pravidla chování. Mají pravidla smysl?, str. 18-21. 

Žáci si předem připraví příklady a odpovědi na otázky: Co jsou právní normy? Co je morálka, mrav, etika, etiketa? Jaká znají žáci společenská pravidla (představování se, pozdravy, podávání ruky, práce s tělem – např. při přednášení referátu, jednání v rámci úřadů, školy). Jak se máme chovat na veřejnosti ve vztahu k osobám staršího pohlaví, k osobám se zdravotním postižením a znevýhodněním v dopravních prostředích, chování v rámci cestování do zahraničí)? Podpůrné materiály budou v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Speaking : My house .1) Where do you live? Do you live in a house or in a flat?

Can you describe your room? What can you find in the kitchen?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

 

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list - https://drive.google.com/file/d/17vzvcuq6P5Bv-kcjd6Xb73xEIHhLSZBY/view?usp=sharing
 2. Zopakujte si druhy zájmen a číslovek

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

učebnice str 22, 23, 24, budoucí čas will/won't for decision

okamžité rozhodnutí

PS  str 16 - 17 celé pís poslat přes teams do zadání ve středu

gramatika v PS str 69 + slovíčka str 75 a na CD

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Učebnice AJ - 2 The future, str.20, cv.1, 2.Grammar - will for the future,str.21.

Detective of the year,str.22, cv.1 - 5.Přehled mluvnice - str.69.The future.

Slovní zásoba - PS, str.75, The future ( Journey into space), Detective of the year)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

1. Opravte si předchozí úkol

str. 5 ,cv. 7 - 2 - was, 3 - didn´t see, 4 - arrived, 5 - stood, 6 - bought, 7 - didn´t like, 8 - was

str. 7, cv. 4 - 2 - Did, 3 - go, 4 - was, 5 - Were, 6 - like, 7 - Were, 8 - Did

str. 7, cv. 5 - 2 - Were you, 3 -did they enjoy, 4 - Did you tell/call, 5 - Did you like, 6 - Did you speak

2. Pracovní sešit

Seznamte se slovíčky, která jsou použita v lekci (str. 74)

Zopakujte si gramatiku str. 66 - 69 (na str. 69 pouze 1.11)

Str. 8,9 - celé písemně

3. Učebnice

str. 12 - přečíst článek

str. 13 cv. 3 - doplňte správná jména podle článku na str.12 

Těch 10 jmen mi pošlete na můj e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Schůzky: úterý 10.11. v 8 hodin

                 pátek 13.11. ve 12 hodin

kontakt: tel. 728 056 773

                e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                MSTeams

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list: Modul 1 Lektion 1+2 – Wiederholung – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1X1ZMIQ_ak9o5QIe3pwknIc4X1QuPz0zl/view?usp=sharing

Učebnice: str. 22 – Modul 1 Lektion 3 – Hast du Geschwister?

Nová slovní zásoba – stáhnout si a naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/19GIHnmbvisg1TGmThIS9NH82WItym7Cg/view?usp=sharing

Nová gramatika – stáhnout si, vytisknout nebo opsat do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sXeL2Dsz6Y6Cnq3uWOkgIbsLhV0MicdN/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 11, str. 12 (cv. 3 přeložit do češtiny, napsat vedle německých vět).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

3. lekce – Hast du Geschwister? – slovíčka a gramatika na souborech v teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1-w9qruvEd7gyqWAM0cYHQHBspnOzx8G/view?usp=sharing

PS str. 10 / 8, 9 a str. 11 / 1

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Dny v týdnu - poslech a interpretace výslovnosti textu (studijní poslechový materiál: dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=A7JPo9baLnQ a https://www.youtube.com/watch?v=1rQRIqGaCVE) a měsíce (dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04). Cvičení německé výslovnosti čtení krátkých textů, domácí poslech (dostupné na WWW: http://www.easy-online-german.com/fairies_froschkoenig.html). 

Pracovní list: Modul 1 Lektion 1+2 – Wiederholung – vyplnit a odevzdat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1X1ZMIQ_ak9o5QIe3pwknIc4X1QuPz0zl/view?usp=sharing

Učebnice: str. 22 – Modul 1 Lektion 3 – Hast du Geschwister?

Nová slovní zásoba – stáhnout si a naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/19GIHnmbvisg1TGmThIS9NH82WItym7Cg/view?usp=sharing

Nová gramatika – stáhnout si, vytisknout nebo opsat do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1sXeL2Dsz6Y6Cnq3uWOkgIbsLhV0MicdN/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 11, str. 12 (cv. 3 přeložit do češtiny, napsat vedle německých vět).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

PS – zkontrolovat výsledky str. 55-59,61 - zde - https://drive.google.com/file/d/1HS0iPLuvLTifvZXlDXOzdPwKV9ah9I1X/view?usp=sharing

Učebnice „žlutá“ – do MŠ vypočítat 7/34, 9/35.

Násobení zlomků – pročíst příklady A, B, C, D, E/35-38, Zapiš rámečky do MŠ.

Do MŠ vypočítej 2, 3/36 a 9/38.

PS1 – str. 62-64, 66-67 – doplnit

DÚ – cv 10/38 bude zadáno v týmu MS Teams

V pátek 13. 11. prověrka na sčítání a odečítání zlomků.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

Písemný test. Žáci obdrželi otázky a částečně vyplněné odpovědi (MS Teams). Výuka nové látky:  Byzantská říše (str. 38–40). Arabská říše, Turci, křížové výpravy, str. 40–45. Poznámky si žáci vytisknou do sešitu, někteří budou přednášet připravenou látku po předchozí domluvě. Materiály zadány v MS Teams. Aktivní účast v hodině a průběžná kontrola znalostí v rámci chatu.  Diskuze nad tématy v online výuce, praktické příklady.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Grafické znázornění rychlosti a dráhy pohybu

Učebnice „oranžová“ str. 24 – 28 -přečíst a snažit se pochopit.

Do sešitu narýsovat grafy str. 25 a str. 27 (i s tabulkami!)

Opakovat výpočet dráhy a času – př. str. 24, v pátek bude prověrka

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Zopakovat znaky plazů. Šupinatí – ještěři – učebnice str. 30 a 32 – přečíst a napsat poznámky

2) Hadi – uč. str. 31 – 33 - přečíst a napsat poznámky

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Kanada – učebnice strana 10-11

Osnova:

1.Základní údaje

2.Poloha (+ hranice)

3.Členění

4.Přírodní podmínky(povrch,vodstvo,podnebí)

5.Přírodní bohatsví

6.Hospodářství(průmysl,zemědělství)

7.Turisticky zajímavá místa

Úkol: Po pěti osobnostech v oblasti hudby,filmu a sportu.Zadání na Teams.

Spojené státy americké- učebnice strana 12-15

Zpracovat podle osnovy jako u Kanady

Úkol: Po pěti osobnostech v oblasti hudby,filmu a sportu.Zadání na Teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VKOZ

Výuka nové látky: Povinná školní docházka (povinnosti), str. 14. Život ve škole, str. 15. 

Komunikace – verbální a neverbální komunikace (mimika, gotika, postupka) – str. 16 a 17. Asertivita a agresivita, str. 17. Žáci si připraví příklady, zapíší si krátké poznámky. Braillovo písmo – znaková řeč pro neslyšící a nevidomé (dostupné na WWW: http://www.tyflokabinet-cb.cz/braill.htm. Morseova abeceda (žáci si připraví krátké ukázky: dostupné na WWW: http://www.svetabeced.cz/ostatni/morseovka/). Diskuze v online výuce a příklady.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Téma : Shopping.1. How often do you go shopping? 2. What do you usually buy when you go shopping?

3. Do you prefer large supermakets or smallshops? 4. What are the positives and negatives of virtual ( internet) shopping? How can you complain if you've been bought some a faulty product?

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 - 7.B

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, KAj

Český jazyk

 1. Vyplňte pracovní list – zde https://drive.google.com/file/d/1WLyqOLVOw5dihKtrswwBK_mTCceiZln3/view?usp=sharing

  2.  Zopakujte si větné členy – pracovní sešit (přehled učiva str. 5)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj – H. Spěváková

2.lekce The future - will pro předpovědi , hádání do budoucna - slovíčka CD v PS

text  str 20 The future in space - přeložit si do ŠS,  cv 4 - zelené do ŠS pís

PS str 69 kapitola 2.1 přečíst, str 14, 15 celé pís 

učebnice str 22      Detective of the year - přečíst přeložit

will pro okamžité rozhodnutí (budoucí čas), ústně cv 4,5 str 23

PS cv 2 str 16, 17  

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

Aj – H. Tomaševska

Opakování - Culture , učebnice AJ str.28. Transport , čtení, překlad. Cvičení 2, 3,( ústně). English

across the curriculum - cvičení 1,2 ( ústně).Pracovní sešit ,str. 20 cvičení 1 , písemně. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aj – D. Richtárová

1. Zkontrolovat a opravit si chyby v předchozím úkolu. Zde je vzor řešení - https://drive.google.com/file/d/1kVKUOJtWH0Y5guM_lubDx7pfD8fXaDvt/view?usp=sharing

2. Učebnice

Str.10 - přečíst

3. Pracovní sešit

Str. 5, cv. 7 (Doplňte dialog slovesy v minulém čase.)

Str. 7, cv. 4 (Otázky v minulém čase - was + were = tvary slovesa to be v minulém čase, did = tvar slovesa to do v minulém čase)

Str. 7, cv. 5 (Doplňte otázky)

Schůzka je naplánovaná na úterý 3.11.2020, 8,00 - 8,30 h.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                      tel: 728 056 773

Německý jazyk  – A. Trsková

Pracovní list – Meine Familie – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1iMXo0hcVkTHvNBZXODZ46YGYHUcQY17H/view?usp=sharing

Učebnice str. 18 cv. 7 – Familie Weigel. Přečíst popis osob u jednotlivých fotografií.

Dále str. 19 cv. 9 – tvořit otázky a odpovědi – procvičíme v on-line hodině

Školní sešit – zápis

Předložka „von“ = od

von Stefan = od Štefana

Ale!

Tina ist die Schwester von Stefan. = Týna je Štefanova sestra.

(doslovný překlad – Týna je sestra od Štefana.)

Přelož:

Die Mutti von Eva - _____________________________________________________

Petrův děděček - _______________________________________________________

Pracovní sešit str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 8 a 9

Nová gramatika – Sloveso „sein“ = Sloveso být – vytisknout nebo opsat a vložit do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1lSMPg9vHn-DPTQm14pDSfnN6TWRXRj3H/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – K. Čermáková

Das ist meine Familie – der Stammbaum (rodokmen)

PS str. 8/4 vypracujte rodokmen – doplňujte pouze slova – Bruder, Schwester, Oma, Opa, … - pomůže vám i učebnice str. 15/4. Do školního sešitu vypracujte svůj rodokmen i se jmény. Představte svou rodinu. (Ich heiße … . Meine Mutter heißt … . Mein Vater …. )

Nová gramatika – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1F_9h3ULTiS8EMRgCDzdIb5EAkH9BO2_T/view?usp=sharing

PS 8/2, 3 a 9/5, 6

Uč. 16/7 – přečíst a zapamatovat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk  – J. Bednář

Pracovní list – Meine Familie – vyplnit a odevzdat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1iMXo0hcVkTHvNBZXODZ46YGYHUcQY17H/view?usp=sharing

Učebnice str. 18 cv. 7 – Familie Weigel. Přečíst popis osob u jednotlivých fotografií.

Dále str. 19 cv. 9 – tvořit otázky a odpovědi – procvičíme v on-line hodině

Školní sešit – zápis

Předložka „von“ = od

von Stefan = od Štefana

Ale!

Tina ist die Schwester von Stefan. = Týna je Štefanova sestra.

(doslovný překlad – Týna je sestra od Štefana.)

Přelož:

Die Mutti von Eva - _____________________________________________________

Petrův děděček - _______________________________________________________

Pracovní sešit str. 9 cv. 6, str. 10 cv. 8 a 9

Nová gramatika – Sloveso „sein“ = Sloveso být – vytisknout nebo opsat a vložit do školního sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1lSMPg9vHn-DPTQm14pDSfnN6TWRXRj3H/view?usp=sharing

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matematika

Zkontrolovat výsledky z PS str. 50-53 zde - https://drive.google.com/file/d/1JL7SP2oten_HypSp-z_qwFUZGEg4I7FM/view?usp=sharing

„Žlutá“ učebnice č. 1 – Zlomky a desetinná čísla, smíšená čísla-Po, Út

Do MŠ opiš rámečky str. 24, 25, 26, vypočítej cv. 3/23, 7/24, 10/25 a 16/26 a zapiš př. C/25.

-        Sčítání a odčítání zlomků – St, Čt, Pá

Do MŠ opiš rámečky str. 29, 30, 33, 34. Vypočítej cv. 1/29, 3/30, 4/30, 3/34.

Vypočítat z PS str. 55, 56, 58, 59, 61

DÚ cv. 5/31 zadáno přes Teams.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dějepis

D – Německo – Svatá říše římská (s. 31 -34), poznámky, odpovědi na otázky na str. č. 34. 

D – Francie – s. 34-37, poznámky. Zapište do sešitu odpovědi na otázky na str. 37. Materiály v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fyzika

Učebnice „oranžová“-Výpočet dráhy a času.

Přečíst str. 21-23, zapsat vzorové příklady a rámečky do sešitu.

Vyplnit PS str. 8,9.

Opakovat výpočet rychlosti (bude prověrka).

DÚ: cv. 1,2/23 – na Teams

Schůzka - Úterý dle rozvrhu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přírodopis

1) Želvy a krokodýli – učebnice str. 28, 29

2) PS str. 15, 16. Opakování obojživelníků.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zeměpis

Severní Amerika – přírodní podmínky

Úkol: Mapa Severní Ameriky (zadání na Teams)

Osvojování Severní Ameriky – učebnice strana 8-9, přečíst a napsat poznámky

Úkol: Co Amerika dala ,co Amerika získala (zadání na Teams)

Všechno probereme a upřesníme při on-line výuce

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

VKOZ

VKOZ – Rodina, s. 12 – poznámky. Školní třída, řešení názorového střetu, s. 13, poznámky a příklady. Povinná školní docházka, život ve škole – s. 14-15 – poznámky. Způsoby komunikace, s. 16 – poznámky. Materiály v MS Teams. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konverzace Aj – H. Tomaševska

Opakování téma " Vzdělání "

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

V týdnu od 12.10 do 16. 10 probíhá distanční výuka, Materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

Prezenční vyučování pro žáky bude v týdnu od 19. 10. do 23. 10., žáci budou běžně ve škole.

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ.

 

Obsah bude postupně doplňován. Zatím máme:

Český jazyk - do 18. 10.

 1. Vyplnit pracovní list – vydán ve škole

 2. Písemně do sešitu – učebnice str. 102 až 103, cvičení 1, 2, 3

 3. Pracovní sešit – vyplnit strany 36 a 37

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             Mobil: 724 019 623          Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – do 25. 10.

 1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/1S1_VgOE8HFY6GuaQIaIAIAwEfXrFeIgY/view?usp=sharing

Pracovní list si stáhněte,  vyplňte a vyplněný pošlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   2. Do sešitu vypracovat cvičení č. 1 strana 103 (učebnice)

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.              Mobil: 724 019 623               Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - práce na týden od 12. 10.

pracovní list Měsíce - dodělat, uč str 10  cv 3 a, b, c, cv 5 - písemně, článek str 11 přečíst si a přeložit, PS str 6-7 celé
  

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Omlouváme se za omyl-tiskařský šotek způsobil chybu v zadání. Správné zadání pro třídu následuje- prosím o vypracování do 23.10. 

PS str. 6-7 celé pís.,uč. str 12 doplnit tabulku 1a do ŠS a přečíst článek My family a přeložit si.

Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Aj - Spěváková - práce na týden do 23. 10.

učebnice str 13  podle předchozího článku udělat cv 3 a 4 pís do ŠS 

pak mi napište o své rodině, podobně podle textu ze str 12 - 8 vět do ŠS

str 15 I like / I dislike .................cooking. skiing - všechna slovesa musí mít koncovku ,-ing, cv 6  a pís do ŠS

PS str 8 celá str 9 cv 6, str 11 celá   

poslat foto 733 711 181 nejlépe WhatsApp

mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Richtárová - práce na týden od 12. 10.

Práce zadána při vyučování - rozdány PS.

PS ke stažení zde- https://drive.google.com/file/d/1UXCHO4HJh6wAGEe0Oia7EtfwXprVDGk0/view?usp=sharing

Aj - Richtárová - práce na týden do 23. 10.

https://www.youtube.com/watch?v=cdJSABfz5zo

Pracovní sešit str. 3 cvičení 4 a 5.

Učebnice str. 8 - prohlédnout obrázky s novou slovní zásobou a naučit se ji. Ústně  cvičení 1b. Přečíst článeček My new home. 

 Dále pracovní sešit  str. 4 (cvičení 3 dobrovolně).

 Ve cvičení 4 na str.5  -  seřadťe časové údaje od nejmenšího k největšímu. Cvičení 6  - udávat, před jakou dobou se určitá věc stala. V každé větě musí být použito ago.

Na str.6 cv.1 doplnit dialog ( cvičení 2 dobrovolně)

Materiály přiloženy na Teams.

Kontakt: na Teams nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 728056773

 

Aj - Tomaševska - práce na týden od 12. 10.

L.1 (D). Kids. str.14. Cvičení 1, ( čtení, překlad), 2, 3, 4. Talking about likes and dislikes, cv.6. (ustně). cv.6.b,c (ask and answer about the activities). Pracovní sešit – Present simple, str.66., slovní zásoba (pracovní sešit), str.75 (Kids).

 

Aj - Tomaševska - práce na týden do 25. 10.

L.1.Kids. Trish ‘s new friends.str.14.( čtení, překlad), ex.1.Talking about likes and dislikes, ex.6. str.15. Culture (1) str.16, ex.2. Families, čtení, překlad.Pracovní sešit – Pr. Simple. Str.66. Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Aj - Richtárová - práce na týden od 12. 10.

Práce zadána při vyučování - rozdány PS.

 

Konverzace Aj - Tomaševska - práce na týden do 23. 10.

Připravit rozhovor na téma „Vzdělání“ .1. What is the best thing about going to school? 2.What is a typical day like for you?3.What are your favourite subjects? Why? 4. What is the best way for you to learn? 5. Should students wear uniforms ? How important for you to have a good education?

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk – Bednář  12. – 18. 10.

Opakování. Časování sloves: seinhabenheissen. Číslovky, pozdravy.

Učebnice Wir 1 (modrá), na str. 12, cvičení č. 19. Správně propojte věty a výrazy.

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Německý jazyk –  Bednář– Do 23. 10. 

  Lektion 2, Das ist meine Familie, z přiložených pracovních souborů si zapište nová slovíčka k lekci 2 - zde-https://drive.google.com/file/d/1e5NYyLKB0WZzZIXjrphbX8VUtBG4zXBG/view?usp=sharing,  vyplňte a zašlete odpovědi na otázky (viz soubor NJ 7. A, B Lektion_1_-_pracovní_list – zde https://drive.google.com/file/d/1gFdGbKNBcBdnYaQQxazqxx1RMmpsF6DS/view?usp=sharing ).

Pracovní materiály jsou na Teams.

 

Německý jazyk – Čermáková  12. – 16. 10.

Naučte se slovíčkarodina (máte zapsáno ve slovníčku)

die Mutter, der Vater, die Schwester, der Bruder, die Oma, der Opa, die Tante, der Onkel, die Familie, die Eltern, die Freundin, der Freund – české významy najdete v pracovním sešitě str. 25-26

Podle těchto vět napište do sešitu a naučte se vyprávění o své rodině:

Das ist meine Familie. – To je moje rodina.

Das ist mein Vater. – To je můj otec.

Er heißt Peter. – Jmenuje se Petr.

Das ist meine Mutter. – To je moje maminka.

Sie heißt Renate. – Jmenuje se Renata.

Das ist mein Bruder Stefan. – To je můj bratr Štefan.

Und das bin ich. – A to jsem já.

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Do školního sešitu – zapište si otázky a odpovězte na ně:

Wie heißt deine Mutter? – Sie heißt Petra. – Jak se jmenuje tvoje matka? – Ona se jmenuje Petra.

Wie heißt dein Vater? – Er heißt Karl. – Jak se jmenuje tvůj otec? – On se jmenuje Karel.

Pokud mluvíte o někom v ženském rodě (Mutter, Tante, …) v odpovědi musíte použít zájmeno sie – ona.

Pokud mluvíte o někom v mužském rodě (Vater, Opa, …) v odpovědi musíte použít zájmeno er – on.

V německé větě musí být vždy vyjádřen podmět – „Er heißt Karl.“ – Jmenuje se Karel. = On se jmenuje Karel.“, v české ho často vypouštíme.

Stejně odpovězte i na otázky:

Wie heißt dein Vater? Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Schwester? Wie heißt dein Onkel? Wie heißt deine Tante? Wie heißt deine Oma? Wie heißt dein Opa? Wie heißt dein Bruder? Wie heißt dein Freund? Wie heißt deine Freundin?

Odpovědi si můžete vymyslet.

 

Německý jazyk – Trsková  12. – 16. 10.

Opakovat a naučit se vše, co jsme zatím ve škole probrali: pozdravy, představit se, barvy, číslovky do 20.

Vyplnit pracovní list, který všichni dostali domů – číslovky do 20.

Naučit se německou výslovnost – předsádka školního sešitu. – vzít si libovolný německý text a nahlas číst (nevadí, že textu nerozumíte)

Učebnice str. 11 – cv. 12 –přečíst.

Školní sešit – zápis:

Wie alt bist du? – Kolik je ti let? (doslovný překlad = Jak jsi starý?)

Wie alt bist du? – Ich bin 12. (Je mi 12.)

Und du, Eva? (A tobě, Evo?) – Ich bin 13. (Je mi 13.)

Wie alt ist Stefan? (Kolik let je Štefanovi?) – Er ist 11. (Je mu 11.)

Wie alt ist Tina? (Kolik let je Týně?) – Sie ist 15. (Je jí 15.)

Učebnice str. 11 – cv. 16 – Napsat rozhovor do školního sešitu.

Pracovní sešit str. 6 a 7 – vyplnit cv. 6, 7, 8, 9, 10.

 

Německý jazyk – Trsková  19.10. – 23.10.

Pracovní list – 1. lekce – opakování – vyplnit a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1OAqDY_n2-Y4aMJ20w5OQ0ZLRgceJ9pER/view?usp=sharing

Nová slovní zásoba – 2. lekce – Das ist meine Familie – vytiskněte si a vložte do slovníčku, výslovnost projdeme na schůzce přes teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1e5NYyLKB0WZzZIXjrphbX8VUtBG4zXBG/view?usp=sharing

Učebnice str. 16 – cv. 1 – přečíst, pomocí nové slovní zásoby přeložit, cv. 2 – doplnit – podle cv. 1

Pracovní sešit str. 8

Případné dotazy přes teams.

 

 

Matematika - týden od 12. 10. do 16. 10.

Učebnice 1 (žlutá) - str. 11 - 18 do M- školní vypočítat cv. 1, 2/11, 1, 2, 3, 4, 5 /14, 1, 2/16 a 8, 9/18. Do MŠ napsat rámečky str. 13, 15, 17.

Kontakt: na Teams

 

Matematika - týden od 19. 10. do 23. 10.

Výsledky všech zadaných cvičení z minulého týdne můžete najít vzadu v učebnici a zkontrolovat správnost vašich řešení. 

PS 1 str. 50-51 - vypočítat a doplnit 

DÚ: cv 4, 5/17 "žlutá" učebnice. Foto poslat přes Teams do příslušného zadání. Ne do Chatu!

Učebnice "žlutá" - Porovnávání zlomků do MŠ opsat rámečky str. 19-21. Projít a pochopit příklady A,B,C,D,E/19-22. 

Do MŠ vypočítat cv. 1,2/19; 4/20; 7/21; 10/22; Ostatní příklady jsou dobrovolné.

PS 1 str. 52 (dobrovolně str. 53) - vypočítat

1. schůzka bude v úterý 20. 10. čas upřesním na Teams - bude upozornění v Obecném. Pokud nemůžete pracovat přes MS Teams, dejte vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DÚ jsou průběžně hodnoceny.

 

Dějepis - týden od 12. 10. do 18. 10.

Panovník, šlechta a rytíři - s. 20 – 23.

Opište si na straně 21 tabulku - obrázek: viz panovník (léník).

Zodpovězte otázky na str. 23 (zelené body) do sešitu, viz: Vyjmenujte panovnické tituly, vysvětlete rozdíl mezi králem a knížetem. Proč bylo důležité vlastnictví půdy? Vysvětlete, jak fungoval lenní systém. Co je to léno, léník, lenní pán a vztah?

Kapitoly Duchovenstvo (s. 23), Kněží na uspořádání církveMniši, jeptišky (vysvětlerozdíly - písemně do sešitu) a kláštery. Význam církve ve středověku (písemně do sešitu zodpovězte otázky na str. 26 – viz zelené body).

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dějepis - týden do 23. 10.

Dějiny významných států a národů, Francká říše (str. 28 – 31) Poznámky zde - https://drive.google.com/file/d/1u6Ck3DtQLbgaVe_el0sY3fq9uINBkAo5/view?usp=sharing. Pracovní materiály jsou v MS Teams. Odpovězte do sešitu na otázky - str. 31., co je to karolínská renesance? Jak se nazývali nejmocnější frančtí úředníci a který byl nejslavnější? Kdy došlo k rozpadu Francké říše? Odpovědi mi zašlete na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020.

 

 

Fyzika - týden od 12. 10. do 16. 10.

Učebnice oranžová - "Rozdělení pohybů" str. 12 - 15.  Přečíst, zapsat "K zapamatování" do sešitu. Ústně odpovědět na úlohy 1-7 na str. 14 a 15. Doplnit PS str. 4-5.

Kontakt: na Teams

 

Fyzika - týden od 19. 10. do 23. 10.

Řešení úloh z PS str. 4-5 ke kontrole zde - https://drive.google.com/file/d/1Jrk5e5H1uXkVoWPtfNQ1yvY1nhBprhbs/view?usp=sharing

Odpovědi na otázky 14 - 15 probereme na schůzce ve středu.

Uč. "oranžová" - Rychlost, str. 16-20 - přečíst, do sešitu zapsat "K zapamatování", rámečky a příklady str. 18. 

Projít úkoly str. 19.

Výpočet rychlosti, str. 20 - zapsat a pochopit příklad. 

DÚ cv. 1,2 /1 9 a cv. 1,2 / 20 - zadání pro uložení DÚ bude na Teams, odeslat na Teams.

DÚ jsou průběžne hodnoceny.

 

Přírodopis - do 16. 10.

1) Přečíst obojživelníky na str. 24, 25 a vypsat poznámky.

2) Vyplnit pracovní sešit na str. 13, 14.

Dotazy posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis  – do 23.10.

1) Podívejte se na toto video o obojživelnících: https://www.youtube.com/watch?v=BUTr3hwjn8I.

   Napište mi odpovědi na následující otázky, které se dozvíte z videa, ofoťte je a pošlete na Teams.

1.Kdy se vyvinuly plazi? 2. Jak se nazývá věda, která se zabývá zkamenělinami? 3. K čemu slouží mlokovi černožluté zabarvení? 4. Jak se nazývá larva obojživelníků? 5. Jaké žábry mají pulci?

Můžete se na youtube podívat na videa s mlokem, čolkem a jinými obojživelníky.

2) Doplňte si podle učebnice na str. 26, 27 poznámky do sešitu:

Třída: PLAZI

Přizpůsobili se životu na …………. :

1) suchou kůži pokrývají ………………………….. – ochrana před ztrátou vody

2) oplození je ………………

3) vajíčka krytá v ………………………….

- srdce je rozděleno na ………………………..… s neúplnou přepážkou.

- dýchají ………………., mají kloaku, vývin přímý ( bez ………)

- teplota těla je ……………………… - zimní spánek

Plazi se vyvinuli asi před ……………………. z ………………… .(obrázek na str.23)

Vyhynulí plazi z druhohor – ryboještěři, ptakoještěři, dinosauři (např. ………………….)  

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis - týden od 12. 10. do 18. 10.

Severní Amerika

Zpracovat stejně jako Afriku

 1. Základní údaje
 2. Poloha (čtyři způsoby)
 3. Členitost pobřeží
 4. Povrch

 Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis       19.10.-25.10.

Severní Amerika

5)   Vodstvo    a) řeky ( 10 největších)

                           b) jezera (10 nej )

   + odpovědět na cv.2 a 4 z otázek a úkolů

6) Podnebí a vegetace

     Které podnebné pásy zasahují na území Severní Ameriky.Ke každému podnebnému pásu uvést taky geografická šířková pásma.

Domácí úkol: ofotit a poslat ( Teams,mail)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

VKOZ - týden od 12. 10. do 18. 10.

Minulou hodinu jsme prezentovali problematiku dospívání a puberty. Ze str. 7 – 9 si doplňte poznámky. Konkrétně tělesné a duševní změny (již máte zpracováno), dále podkapitoly: Životospráva v pubertě, Poruchy příjmu potravy (s. 8); Člověk a jeho osobnost (s. 8); Schopnosti, Charakter (s. 9).

2. Žijeme ve společenství lidí. S. 10-11. Vysvětlete písemně pojmy: společnost, společenská skupina. Jaké známe typy skupin (podle velikosti: malá, velká); podle společenského druhu: blízká, cizí; podle stanovených pravidel (organizovaná - formální, dobrovolná (neformální))

Případné dotazy zodpovím v chatu MS Teams nebo prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ - týden do 23. 10.

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu, pročtěte si pracovní soubor – zde - https://drive.google.com/file/d/1XhipUZJuJN_Nwgqe14P5hF4BQcVsTde-/view?usp=sharing , odpovězte na otázky (viz soubor Otázky - Den vzniku samostatného československého státu zde - https://drive.google.com/file/d/14fG9G95JX3FUOCtM_rR1-ZU8SOip2qpv/view?usp=sharing a zašlete na e-mail: : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 25. 10. 2020. Pracovní materiály v MS Teams.