Matematika

Do 18. 3.

Pracovní sešit 1 - str. 69 -74 vypracovat

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do 25. 3.

Zkontrolovat výsledky cvičení z pracovního sešitu. Výsledky zde - https://drive.google.com/file/d/1ptStDYfsCgkpr5utskeMUZ6w0P1qM7RW/view?usp=sharing

Učebnice 3 ("zelená") př. H/44, dále str. 45 -49 - vypočítat všechna cvičení. Rámečky zapsat do sešitu na geometrii.

Sbírka ("růžová") spočítat cvičení str. 159 -164.

Pracovní sešit 3 - str. 214 - 221 - vypočítat.

 

Do 1. 4.

Zkontrolovat výsledky z PS str. 214 - 221 - zde-https://drive.google.com/file/d/1PhXFZxd2CoUtsKIKrLCvEYhkTiwCNAB7/view?usp=sharing

Učebnice 3 ("zelená") str. 50 - 56 -Výšky a těžnice trojúhelníku, Zapsat rámečky a vyřešit příklady do geometrie

Sbírka ("růžová") str. 164 - 168 - vyřešit příklady, zapsat rámeček "střední příčka trojúhelníku"

Pracovní sešit 3 - str. 223 - 225

Prodlouženo do 7. 4. (a není to apríl)

 

Chtěla bych naší třídě založit TÝM (abychom mohli lépe komunikovat, chatovat apod.). K tomu potřebuji na začátek Vaši emailovou adresu (abychom vám mohli poslat přihlašovací údaje). Tak mi prosím co nejdříve pošlete pozdrav na mou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Mějte se pěkně a učte se, učte se, učte se...

 

Fyzika

Do 18. 3.

Učebnice 2- Účinky síly str. 15 -17. Prostudovat. Do sešitu zapsat "K zapamatování"

Do 25. 3.

 Učebnice Fyzika 2 - Tření - str. 18 - 23, vše prostudovat, zapsat "K zapamatování" do sešitu, projít všechny úlohy.

Do 3. 4.

Učebnice Fyzika 2 - Tření v praxi - str. 24 - 29. Vypsat do sešitu, kde je třeba co největší a kde co nejmenší tření. Přečíst celý článek a vyřešit úkoly.

                                 - Skládání sil -  přečíst a zapsat rámečky.

 

Český jazyk: 

Souhrnná cvičení, učebnice – str. 66 – 67, vypracovat do sešitu Čj Š/D

PS – str. 30 – 34, vypracovat

 Skladba - větné členy – učebnice str. 68 – 70

    Do 23. 3. 2020

  Literatura:  přečíst knihu (po dobu uzavření školy – vzdálené výuky), autoři E. Petiška, E. Štorch, J. Foglar, B. Němcová, A.   Jirásek, J. Werich, V. Zamarovský…..i jiní, podle toho, co máte doma

 

Do 2. 4. 2020

 

Zapište do sešitu Čj Š/D:

Přísudek

-          slovesný

Jaro přišlo. Šel jsem do kina. Všechno kvete.

       -    Jmenný se sponou

                                      spona     – být, bývat, stát se, stávat se, nebýt, nebývat, nestát se, nestávat se

spojuje s podstatným jménem, přídavným jménem: Stal se lékařem. Jaro bývá deštivé.

Větné členy

-          přívlastek (ptáme se na něj otázkami jaký, který, čí?),

většinou u podstatného jména

zlý pes (jaký pes?), podivné jaro, naše kočka, práce z češtiny (jaká práce?)

-          předmět (ptáme se pádovými otázkami)

u slovesa

sbírali jsme odpadky (koho, co), napíšeme jim (komu, čemu), prospívá zdraví (komu, čemu), pracoval bez roušky (bez koho, čeho), povoláme ochranu (koho, co)

-          příslovečné určení (ptáme se kam, odkud, jak, proč, kdy, odkdy…..)

určuje různé okolnosti dějů

             Šli jsme do lesa (kam). Tam (kam) můžeme. Musíme pracovat doma (kde). Včera (kdy) se      

             vrátil domů (odkud). Odešel rychle (jak).

Učebnice str. 71 – 78, cvičení vypracujte do sešitu Čj Š/D – ta doplňovací, můžete použít i folie

PS str. 35 – 41, vypracovat

Napište mi dopis o tom, jak zvládáte vzdálenou výuku a co děláte a jak se máte. Pošlete na můj mail.

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) A čtěte knihu a cokoli v Čítance.

Všem přeju úspěšný „boj“ se současnou situací a ZDRAVÍ!

 

Dějepis:

Starověký Egypt – vypracovat v PS str. 15 – 20, učebnice Řecko str. 71 -72

                       Do 23. 3. 2020

 

Do 27. 3. 2020

Řecko – Kréta a první Řekové, str. 72 – 74, učebnice, PS – opakování, str. 21

Poznámky do sešitu nepište, napíšu je sem 25.3.

Zapište si do sešitu D:

Ř E C K O /v učebnici je mapka – poloha/

První evropská civilizace

Přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod

-          Ostrovy v Egejském moři, řecká pobřeží, ostrov Kréta

-          Mírné, deštivé zimy, horká suchá léta

-          Hornatá krajina, méně vody v řekách, sídliště v blízkosti vydatného zdroje vody

Zemědělství

-          Pšenice, ječmen, luštěniny, fíky, ovoce, olivy (olej), vinná réva

-          Kozy, ovce, prasata

-          Rybolov, lov

Řemeslo a obchod

-          Lodě (obchodní i válečné)

-          Vývoz – mramor, hlína (hrnčířská), železo, víno, olej, umělecké předměty

-          Dovoz – dřevo – výroba lodí, zlato, stříbro, cín

Kréta a první Řekové – 20. – 14. st. př. n. l. (doba bronzová)

-          Města vznikala už na počátku 20. st. př. n. l., paláce

-          Nejvýznamnější město – Knossos, král Minos – období minojské

-          Paláce rozlehlé, několik poschodí – až bludiště – labyrint (vznik pověsti o labyrintu),

Kanalizace, koupelny (vana), sochy, fresky (nástěnné malby)

Paláce byly správními a hospodářskými středisky – palácové hospodářství

Civilizace velmi vyspělá – i vlastní písmo

14. st. př. n. l. – zánik (zemětřesení, vpád Achájů – jiný řecký kmen)

PS D str. 22 - 23

Pokračujte v učebnici První Řekové (mykénské období), str. 74, 75, 76, poznámky napíšu v pondělí

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přírodopis

Materiály jsou ke stažení ve formátu pdf i doc

https://drive.google.com/drive/folders/1YUEBXmRvdr6LkibQO-O_VjMXFD4eiRWi?usp=sharing

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Do 30.3.

1. hodina: Do sešitu odpovědět na otázky v učebnici na str. 73

   Přečíst v učebnici na str. 74, 75 vzdušnicovce. Čtěte i zajímavosti v zelených bočních pruzích.

   Napsat poznámky:

VZDUŠNICOVCI

- ………………………. skupina členovců

- dýchají vz………………….mi, což jsou v………….. t………………. ústící na p………… těla

- rozdělujeme je na: ………………………, ………………………. a …………………

MNOHONOŽKY

- na každém článku mají …… ………. nohou

- p…………………. pohyb

- jsou to bý……………………..

- žijí …………………………………………………….

zástupci: ……………………………………………

STONOŽKY

- na každém článku mají …… ………. nohou

- kusadla s j……………… žlázami

- jsou to d………………

- žijí …………………………..

zástupce: ……………………………….

Vyplnit PS na str.31/1,2,3

2. hodina: Do sešitu odpovědět na otázky v učebnici na str. 75.

Přečíst v učebnici na str. 76, 77 hmyz a napsat poznámky:

HMYZ

- tělo se dělí na …………….., ……………………. a …………………..

- …. páry končetin

- ….. páry ……………………… křídel

- ………………………….. oči

- …..   ….. tykadel

- ústní ústrojí: vypište 4 druhy ústního ústrojí + příklad

Vyplnit PS na str. 31                               - případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ

Do 13. 3.

U s. 60, 61

Do 20. 3.

U s. 62, 63

Do 27. 3.

U s. 64 – 66

 

30. 3. - 3. 4.

Platidla - přečíst:  https://drive.google.com/file/d/1lLC22BOb4fgYWs2sV5WrqcFE3SYJDzl3/view?usp=sharing

Platidla - vyplnit si, kontrola za týden: https://drive.google.com/file/d/1Gi3wvoW7JxGDdnESCB_j8u_hhsdbPVme/view?usp=sharing

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Anglický jazyk

H. Spěváková -

do 13. 3.   opakovat a doučit se slovíčka str.74

16.-20.3.    str.75-76

23.-27.3.    str.77-78
 

30.3.-3.4.

učebnice str 52 text Meals and mael times přečíst a přeložit, pís cv 1

a stejně tak i druhý text na str 53 Food from around the world...

pís cv 1, 3, 4

Kdykoli možnost tel konzultace, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

H. Tomaševská

do 21.3.2020

Učebnice,str.50. George´s apple crumble. Čtení, překlad. Cvičení str.51. Pracovní sešit str.78. Slovní zásoba ( George´s apple crumble). Pracovní sešit str.40,cvičení 1,2,3. 
  
Do 3. 4. 

Učebnice AJ - Lekce4- Culture, str. 52,53, čtení překlad článku. Str.53, cvičení. Pracovní sešit str. 78, slovní zásoba- Culture. English across the curriculum. Revision str. 54, cvičení 1,4.  Str. 55 Your Project. 


Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
B. Nedorostová
Opakování: čtení článku a slovíček

Na týden 16. – 20. 3

  1. Zopakovat čtení „ Mut goes shopping“ – učebnice str. 48
  2. Napsat do sešitu překlad do čj
  3. Přečíst a přeložit článek „George´s apple crumble“ – učebnice str 50
  4. Naučit slovíčka k tomuto článku v PS str. 78

Na týden 23. – 27.3.

  1. Opakovat čtení str. 50
  2. PS str. 39,40, 41   ( a little = trochu, a few = několik)

Na týden 30.3. – 3.4. 2020

PS – 42, 43

Je to opakování, můžete používat učebnici, slovníček

Učebnice 54 – do sešitu, opět opakování

 

Na týden 6. – 17.4.

Happy Easter ( =Šťastné Velikonoce)

Učebnice str. 56,57

Slovíčka v PS 5/78 A,   My country

PS 44, 45

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zeměpis

do 15.3.                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

 

Savany   uč.str.67     a)   poloha

                                     b) podnebí

                                     c) flora

                                     d) fauna

do 22.3.

Pouště a polopouště,subtropické krajiny,lesy mírného pásu   uč.str.67-69

a)   poloha

b)   podnebí

c)   flora

d) fauna

do 29.3.

Tundry,polární pustiny   uč.str.70-71

a)     poloha

b)     podnebí

c)      flora

d)      fauna

 

Do 5.4.

Život v oceánech                                     uč.str.72

Do 12.4.

Souhrné opakování       učebnice str.73-74

Do 19.4.

Závěrečné opakování       učebnice str.75-77

(zapsat do sešitu podle zadání v učebnici)