Matematika

Do 18. 3.

Pracovní sešit 1 - str. 69 -74 vypracovat

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do 25. 3.

Zkontrolovat výsledky cvičení z pracovního sešitu. Výsledky zde - https://drive.google.com/file/d/1ptStDYfsCgkpr5utskeMUZ6w0P1qM7RW/view?usp=sharing

Učebnice 3 ("zelená") př. H/44, dále str. 45 -49 - vypočítat všechna cvičení. Rámečky zapsat do sešitu na geometrii.

Sbírka ("růžová") spočítat cvičení str. 159 -164.

Pracovní sešit 3 - str. 214 - 221 - vypočítat.

 

Do 1. 4.

Zkontrolovat výsledky z PS str. 214 - 221 - zde-https://drive.google.com/file/d/1PhXFZxd2CoUtsKIKrLCvEYhkTiwCNAB7/view?usp=sharing

Učebnice 3 ("zelená") str. 50 - 56 -Výšky a těžnice trojúhelníku, Zapsat rámečky a vyřešit příklady do geometrie

Sbírka ("růžová") str. 164 - 168 - vyřešit příklady, zapsat rámeček "střední příčka trojúhelníku"

Pracovní sešit 3 - str. 223 - 225

Prodlouženo do 7. 4. (a není to apríl)

 

Fyzika

Do 18. 3.

Učebnice 2- Účinky síly str. 15 -17. Prostudovat. Do sešitu zapsat "K zapamatování"

Do 25. 3.

 Učebnice Fyzika 2 - Tření - str. 18 - 23, vše prostudovat, zapsat "K zapamatování" do sešitu, projít všechny úlohy.

 Do 3. 4.

Učebnice Fyzika 2 - Tření v praxi - str. 24 - 29. Vypsat do sešitu, kde je třeba co největší a kde co nejmenší tření. Přečíst celý článek a vyřešit úkoly.

                                 - Skládání sil -  přečíst a zapsat rámečky.

 

Český jazyk

Do 13. 3.

PS s. 38 cv. 1, 2   a   PS s. 49 cv. 1, 3 a)

Sloh – napsat POPIS KRAJINY na papír, podle U s. 125 cv. 4

Číst vlastní knihy, psát čtenářský deník

Do 20. 3.

U s. 79 cv. 1 do sešitu, cv. 2 ústně

Sloh – PS s. 58 cv. 1, 2 na papír

Číst vlastní knihy, psát čtenářský deník

Do 27. 3.

U s. 80 ústně U s. 80 cv. 3 do sešitu

PS s. 47 cv. 1, 2 a)

Číst vlastní knihy, psát čtenářský deník

 

Do 3. 4.

Vzhledem k delšímu domácímu vyučování musíme probírat i nové učivo, pokud něco nebude jasné, pište!!!            Můj email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příslovečná určení:   U str. 74-77 (do cv. 8), tabulku (str. 74)pod nadpisem si opište do sešitu a ještě si udělejte cv. 3 str. 76 do sešitu, ostatní ústně        

U str. 80 cv. 5 do sešitu opsat a udělat a), b)-podle vzoru v sešitu

Prosím o zaslání SLOHU – Popis krajiny (ne z PS) - na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (stačí naskenovat nebo opsat)! Podepiš!

Sloh – Popis pracovního postupu U str. 125-127 přečíst                                                                                                              Napište vlastní Popis pracovního postupu (popište něco, co jste dělali doma v posledních 14-ti dnech, např. výroba roušky, vaření, ...) s nadpisem a osnovou. Pište sloh rovnou na počítači a zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    ! Podepiš!

Nadále čtěte vlastní knihy a pište čtenářský deník.

 

Doporučuji procvičování na www.umimecesky.cz

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Dějepis

Do 13. 3.

PS s. 31 nebo 34 cv. 19 – 21 a PS s. 32 nebo 35 cv. 22, 23

Do 20. 3.

U s. 90 – 94 – přečíst, napsat poznámky do sešitu a PS s. 33

Do 27. 3.

U s. 95 – 98 – přečíst, napsat poznámky do sešitu a PS s. 34, 35

Do 3. 4.

Řím  U str. 99 – 104 přečíst a udělat poznámky do sešitu, PS Řím str. 37 a 38 cv. 1 -5

 

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Přírodopis

Materiály jsou ke stažení ve formátu pdf i doc

https://drive.google.com/drive/folders/1Zzyg-pQgmKBTr9MLe9zmJmA6RhCCzxWS?usp=sharing

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do 30.3.

1. hodina: Do sešitu odpovědět na otázky v učebnici na str. 73

   Přečíst v učebnici na str. 74, 75 vzdušnicovce. Čtěte i zajímavosti v zelených bočních pruzích.

   Napsat poznámky:

VZDUŠNICOVCI

- ………………………. skupina členovců

- dýchají vz………………….mi, což jsou v………….. t………………. ústící na p………… těla

- rozdělujeme je na: ………………………, ………………………. a …………………

MNOHONOŽKY

- na každém článku mají …… ………. nohou

- p…………………. pohyb

- jsou to bý……………………..

- žijí …………………………………………………….

zástupci: ……………………………………………

STONOŽKY

- na každém článku mají …… ………. nohou

- kusadla s j……………… žlázami

- jsou to d………………

- žijí …………………………..

zástupce: ……………………………….

Vyplnit PS na str.31/1,2,3

2. hodina: Do sešitu odpovědět na otázky v učebnici na str. 75.

Přečíst v učebnici na str. 76, 77 hmyz a napsat poznámky:

HMYZ

- tělo se dělí na …………….., ……………………. a …………………..

- …. páry končetin

- ….. páry ……………………… křídel

- ………………………….. oči

- …..   ….. tykadel

- ústní ústrojí: vypište 4 druhy ústního ústrojí + příklad

Vyplnit PS na str. 31                               - případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ

Rozděleno také po týdnech

U s. 60, 61

U s. 62, 63

U s. 64 – 66

 

30. 3. - 3. 4.

 

Platidla - přečíst:  https://drive.google.com/file/d/1lLC22BOb4fgYWs2sV5WrqcFE3SYJDzl3/view?usp=sharing

Platidla - vyplnit si, kontrola za týden:  https://drive.google.com/file/d/1Gi3wvoW7JxGDdnESCB_j8u_hhsdbPVme/view?usp=sharing

 

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Anglický jazyk

H. Spěváková -

do 13. 3.   opakovat a doučit se slovíčka str.74

16.-20.3.    str.75-76

23.-27.3.    str.77-78
 

30.3.-3.4.

učebnice str 52 text Meals and mael times přečíst a přeložit, pís cv 1

a stejně tak i druhý text na str 53 Food from around the world...

pís cv 1, 3, 4

 

Kdykoli možnost tel konzultace, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

H. Tomaševská

do 21.3.2020

Učebnice,str.50. George´s apple crumble. Čtení, překlad. Cvičení str.51. Pracovní sešit str.78. Slovní zásoba ( George´s apple crumble). Pracovní sešit str.40,cvičení 1,2,3.      
 
Do 3. 4. 

Učebnice AJ - Lekce4- Culture, str. 52,53, čtení překlad článku. Str.53, cvičení. Pracovní sešit str. 78, slovní zásoba- Culture. English across the curriculum. Revision str. 54, cvičení 1,4.  Str. 55 Your Project.

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
B. Nedorostová
Opakování: čtení článku a slovíček

Na týden 16. – 20. 3

  1. Zopakovat čtení „ Mut goes shopping“ – učebnice str. 48
  2. Napsat do sešitu překlad do čj
  3. Přečíst a přeložit článek „George´s apple crumble“ – učebnice str 50
  4. Naučit slovíčka k tomuto článku v PS str. 78

Na týden 23. – 27.3.

  1. Opakovat čtení str. 50
  2. PS str. 39,40, 41   ( a little = trochu, a few = několik)

Na týden 30.3. – 3.4. 2020

PS – 42, 43

Je to opakování, můžete používat učebnici, slovníček

Učebnice 54 – do sešitu, opět opakování

 

Na týden 6. – 17.4.

Happy Easter ( =Šťastné Velikonoce)

Učebnice str. 56,57

Slovíčka v PS 5/78 A,   My country

PS 44, 45

 
Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Zeměpis

do 15.3.                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 728898114

 

Savany   uč.str.67     a)   poloha

                                     b) podnebí

                                     c) flora

                                     d) fauna

do 22.3.

Pouště a polopouště,subtropické krajiny,lesy mírného pásu   uč.str.67-69

a)   poloha

b)   podnebí

c)   flora

d) fauna

do 29.3.

Tundry,polární pustiny   uč.str.70-71

a)     poloha

b)     podnebí

c)      flora

d)      fauna

 

Do 5.4.

Život v oceánech                                     uč.str.72

 

Do 12.4.

Souhrné opakování       učebnice str.73-74

 

Do 19.4.

Závěrečné opakování       učebnice str.75-77

(zapsat do sešitu podle zadání v učebnici)