Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 5.A distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 5.A

Sešity s úkoly přinesete v pátek   22.1.   do 1 hodiny

ČJ:

(pondělí) cv. 10/ 69, týmy, dokončení -dú

(Úterý) 11/69, str. 70, Přídavná jm. tvrdá, 1/ 70 - dú

(středa) – 2,3,4/71 (týmy), 5/71 - dú

(Čtvrtek) – 6,7,8/72 (týmy),

(pátek) – str 73, přídavná jm. měkká - týmy

Čítanka – 67-69, – napsat úkol č.1, 70-71– úkol č.1 písemně

Matematika

pondělí – 1,2,3,4,5,8,9,10/23 (týmy), Dú –něco dokončit

Úterý – 1,2,4,5,6/24, (týmy) dú – 6/24

Středa – 7,8,9/24, 2,3/26,(týmy)   dú – 1/26, 4/26, 5/26

Čtvrtek – 7/26, 1/27, 3,4,5/27 (týmy), dú – 6,8/26

Pátek – 1,2, 3/28, (týmy), dú -8/28

 

Přírodověda:

PS - 1/29, 3/30, Život v oceánech – učebnice 41, Sami si přečtěte uč. Str. 42,43

Kontrola v týmech ve čtvrtek

Vlastivěda:

Opakování ve skupinách – uč. /62, Hospodářství Evropy – uč 63,

Obyvatelstvo – PS 45, - týmy,     Samostatně dočíst uč. - 64,65,66,67,68

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. číslo máte v ŽK)

AJ - Nedorostová

Úterý – uč. 4/33, PS 3,4/27 – v týmech, dokončit - Dú,

               My school – uč. 34, slovíčka

Středa – uč. 2/34-35, PS – 28,29

pátek – uč. 3,4/35, str. 36, slovíčka

Aj – H. Spěváková

Učebnice str 34 My school + timetable-rozvrh hodin

naučit slovíčka podle CD z PS nebo v PS str 75 3D

odpovědět ústně na otázky cv 2

PS str 28-29 písemně celé - poslat prosím

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2020 – 5.A

Sešity s úkoly přinesete v pátek   15.1.   do 2 hodin

ČJ:

(pondělí) cv. 13/ 61, 14/61

Vzory podstatných jmen

1/61 – psát vzory.( v týmech) Dú: 3/63 b), c)

   (Úterý) 4/63 a)b)c), 5/64 , 6/64 - oslovení    

   (středa) – 7/64 (týmy), 8/64 – samostatně,

Přídavná jména 1,2,3/66 – ústně, 4/66 ( v týmech)

     (Čtvrtek) – 5/67 - b)d) (týmy), 7/67

     (pátek) – druhy přídavných jmen (týmy)

8/68,9/68

Čítanka – 63, 64, 65 – napsat úkol č.1, 66 – úkol č.1 písemně

Matematika

pondělí –6,7,8/17, 9/17a) (týmy), Dú – 9/17 b)

Úterý – 1,2/18, 3/18, 4/18, 5/18 ( týmy), dú – 8/18

Středa –obsah celá str 19 (v týmech) + dodělat, co nestihneme doma

   Čtvrtek – velká čísla 1,2,3,7,8/21( týmy):

   Pátek – celá str 22 v týmech

Přírodověda:

Polární pás – uč str. 40, Život v oceánech -str. 41, PS - 27,29,30- týmy ve středu

Vlastivěda:

Do pátku 15.1. vyplňte samostatně PS/52, /53, odevzdáte je v pátek na oznámkování

Pondělí – Podnebí - uč. Str.60, PS -43,44

Čtvrtek – Rostliny a živočichové – uč. Str. 61,62, PS – 44, 1/45

               + Hospodářství – uč. 63

AJ -Nedorostová

Úterý – Have you got a pet? Uč. Str. 30, 5/31, PS – 24,25 – pošlete mi je k opravě

Středa/ pátek – uč. Str. 32, 2/33, 3/33, PS – 1/26, 2/26

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. číslo máte v ŽK)

Aj – H. Spěváková

lekce 3C Mut's present učebnice str 32-33

přečíst článek, odpovědět na otázky cv 1 str 32

přídavná jména - barvy, thick x thin, good x bad, old x new, long x short

a big house, five red apples.........., cv 3,4 ústně

PS str 26-27 pís celé

poslat přes teams do zadání

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 5.A

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. číslo máte v ŽK)

Setkání v týmech bude od úterý

ČJ:

(pondělí) cv. 11/55, 12/55, 13/55, 14/55 – ústně

     15/56 – napište

   (Úterý) Pád podst. Jmen 1/57, 2/57 – ústně

     3/57 písemně (v týmech)

     (středa) – 4/57 -napište, 6/59, 7/59 – v týmech

     (Čtvrtek) – týmy -Číslo podst. jmen: 8/59, 9/59, rod podst. jmen

     (pátek) – Rod. Naučte se modrou tabulku, cv. 11/60, 12/61 -aspoň 10 slov

Čítanka – 37,38,39,40

               Odpovědi do sešitu: 2/37

Matematika

pondělí – obsah obdélníku a čtverce. 1,2,3,4/13

                         +dobrovolně 5,6,7/13

Úterý – týmy - průměrná rychlost. 1,2,3,4/14, dú: 5/14 (aspoň 6 příkladů)

Středa – 7/14 – ústně, napište 2/15, 3/15, 4/15

Čtvrtek – týmy: zlomky 5/12, cv. 1/16 – ústně, 2,3,4/16 - to napište

                       + 5,6,7/16

Pátek – samostatně napište 10/16, 9/16, 1,2,3,4,5/17

Přírodověda:

Rozmanitost života na Zemi

Podnebné pásy –Tropický, Subtropický, Mírný učebnice str. 35 – 39, PS 21 – 27

V týmech: napíšeme poznámky

Vlastivěda:

Pročtěte si uč. – 56, naučte se odpovědi na otázky z modrého rámečku

Vodstvo Evropy – uč. 57,58,59, PS 40,41,42, + 2,3/43

Zkontrolujeme v týmech

AJ - Nedorostová

V týmech – soubory, výukové materiály máte nahraný poslech, CD 63,64,65,66,67

Naučte se číst a překládat str 28(učebnice), do sešitu napište cv 4/29 + PS 22

V Týmech v úterý se naučíme zápor I haven´t got -nemám, + PS 5/23

V týmech ve středu PS 6,7/23, Uč/30

Aj – H. Spěváková

učebnice lekce 3B Have you got a pet? str 30-31

sloveso have- otázky a krátké odpovědi, záporná věta

PS str 68 pročtěte si celou str

učebnice str 30

Have you got a pet?      Yes, I have.  No, I haven't.

Has he got a bike?         Yes, he has. No, he hasn't.

Do ŠS cv 4 utvořte otázky , cv 5 str 31 také

PS str 24-25 celé pís

Poslat přes teams 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 5.A

Sešity s úkoly přineste v pondělí 23.11. v 9,00 do školy a vyzvednete si opravené sešity.

Setkání v týmech bude až od úterý, v pondělí samostatně plňte úkoly do sešitu.

ČJ

Učebnice str.39 - sami do sešitu všechna cvičení

V týmech v úterý a ve středu - učebnice 41, 42, 43

Str. 44 – samostatně

Čitanka

Přečtěte znovu článek 34 – 36, Cesta k hvězdonoši

Splňte do sešitu úkoly 1,2,3/36

Přečtěte Človíčkova dobrodružství na str. 38,39. Napište 1/39

M

Zlomky, str. 48, 49,

V týmech v úterý uděláme 6/48, 1,2,3,5/49, ostatní úkoly ze stran 48, 49 samostatně

Ve čtvrtek v týmech – 4/50, 3,4,5,6,7/52

Ostatní cvičení na str. 50,52,53 se pokuste samostatně

VL

Sousední státy ČR, Slovensko, Polsko,

Uč. Str. 46,47,48,49,

PS str. 35, 36, 37

Země, Měsíc

Učebnice str. 29, 30, 31, 32, 33 to si pečlivě přečtěte

Poznámky a PS – str. 20 si uděláme v týmech ve středu

AJ

Učebnice – 23, 24

PS 18, 19

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. číslo máte v ŽK)

Aj – H. Spěváková

učebnice str 22-23 What day is it today? Questions

PS str 18 cv 1, str 19 cv 4, 5, 6 - poslat

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 5.A

V pondělí 16.11. přinesete sešity ke kontrole a vyzvednete si list na čj

Setkání v týmech bude v pondělí 10,00 a v 11,00

                                         V úterý je volno

                                         Ve středu 9,00, 10,00, 11,00

                                         Ve čtvrtek 9,00, 10,00

                                          V pátek v 9,00, 10,00

V týmech uděláme některá cvičení společně, ostatní samostatně

ČJ

Učebnice str. 36,37,38,39

M

Učebnice str. 45,46,47

Uč. 26, 27, 28 pročíst samostatně

PS str. 16,17,18 – uděláme společně, pokusy dobrovolné

VL

Uč. 45 – naučit státy Evropy

PS -str.35     + opakování PS – 30,31 – zkontrolujeme v týmech

AJ - Nedorostová

Uč. Str. 22   The days of the week, slovíčka

PS 1/18

AJ - Spěváková

učebnice str 20-21, otázka sloveso být - to be

PS str 16-17 celá písemně - poslat do zadání přes teams

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 5.A

V pondělí v 9,00 přineste do školy sešity s úkoly k opravě,

G, M, ČJ,

PS z Př., PS z Vl. nenoste, ty nejdříve zkontrolujeme v týmech v úterý a ve středu

Pozor!   Online hodiny budou kromě pondělí, každý den od 9 ,00,

sledujte kalendář na týmech

ČJ

procvičování uč. Str. 33. Všechna cvičení jsou důležitá.

Sloh – 34 splníme úkoly v týmech ve středu, pak cv. 5 - napište vyprávění

Předpony s- z- vz-(týmy ve čtvrtek)

Str,35 naučit modrou tabulku, cv.1/ 2 - vypište slova s předponami

M

Str. 41 přímá úměrnost – procvičíme v týmech

Str. 42, 43, v týmech si poradíme se slovními úlohami   2,4,5/42 a 3,5,7/43

G – str. 39.

Uč. 26, 27, 28

Do sešitu si napište podle učebnice poznámky (doplněné věty) :

Toto si opište a doplňte.

Skupinám hvězd říkáme    s………

Slunce je   h…….

Polárka = Severka, podle ní určujeme   s……

Galaxie jsou   h……s…….

Slunce, planety i naše Země tvoří  S………s……

Slunce je největší a všechny ostatní tělesa drží přitažlivou     g……….. silou.

Sluneční soustavu tvoří : …………………………..

Vl

Uč. 43

Do sešitu si opište červený rámeček/43

Uč. Str. 44

Do sešitu napište co je OSN, UNESCO, NATO, EU ( v pátek zkontrolujeme v týmech)

AJ

Opište si do sešitu:

Otázky   -   to be

Jsem?   Am I?

Jsi?       Are you?

Je?       Is he?, Is she? , Is it?

Jsme?   Are we?

Jste?     Are you?

Jsou?   Are they?

Uč, 21, poslechněte poslech 51, 52, 53

PS 16, 17

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. číslo máte v ŽK)

Aj – H. Spěváková

učebnice str 19, 20, sloveso být - to be, otázky

přivlastňování      my mum's book,     Tom's school bag

PS str 16-17 celé pís poslat přes teams do zadání ve středu

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 6. 11. 2020 – 5.A

V pondělí 2.11.v 9,00 přineste sešity ke kontrole. Další práci budete nosit do školy vždy v pondělí. Kdo se do školy nemůže dostavit, pošle úkoly na mail, teams, nebo messenger, whatsapp.

Nezapomeňte, že plnit úkoly je povinné,

Informační schůzka 5.A - TEAMS 2.11. v 10,00

Každý den se sejdeme na TEAMS v 10´00, + AJ v úterý v 11,00, ve středu v 11´00, v Pá V 10,00

ČJ

PO a ÚT

STR. 29 - pozorně přečtěte modré rámečky , cv. 1/29 – zakroužkujte kořen,

2. rámeček se naučte zpaměti   cv. 3/29, 4/29, 5/30

Stř. a Čtvr.

6/30, 7/30, 8/30, 9/30,

Dobrovolný úkol – str. 31, 32 To je těžší, můžete třeba napsat jen něco

Čítanka:

30-33   Do sešitu čtení 1, 2, /31 1/31 1,2,/33   Kdo chce i cv. 3/31

MA

Každý den 1 stranu - 36, 37, 38, 40,

G Pravoúhlý trojúhelník 2,3,4, /29

PS str 15, Kdo má možnost splnit pozorování, vyfotí se u tyče a pošle

Práci v PS ofoťte a pošlete ke kontrole, nebo přineste do školy v pondělí 9.11

Vl

PS – 24, 25, 26 Snad to s nápovědou učebnice vše zvládnete. Zase poslat či přinést

Aj - Nedorostová

Učebnice 19, 20,   PS 15     Slovíčka B,C/74

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. číslo máte v ŽK)

Aj – H. Spěváková

2.lekce učebnice - str 16 Friends and family - Where are you from? slovíčka nacvičit podle CD v PS

cv 2 pís do ŠS str 16, str 17 cv 6a doplnit sloveso být a zemi podle vlajky. PS str 66 přečíst, 

přivlastňovací zájmena PS str 66 kapitola 2.5

PS str 12,13 celé pís

učebnice - str 18 My family -  naučit členy rodiny, popsat ústně podobně svou rodinu

podle fotky, kdo chce

PS str 14,15 celé.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

 

 

Úkoly pro 5.A do 1. listopadu

Děti i rodiče, přeju vám hezké prázdniny.

Některé děti do teď pracovaly pilně, takže splnily všechny úkoly. Ale je několik dětí, které nesplnily, a tak budou mít možnost a hlavně povinnost dodělat vše do 1. 11.

V pondělí ještě přinéste sešity k opravě. Hlavně geometrii a z čj slohové vyprávění a někteří i další cvičení. Dávám si za splněné úkoly známky.

Pozor až v 10,00. Od 9,00 máme my učitelé poradu.

A pak v týdnu do 1.11 udělejte jen:

M – stranu 37,38

ČJ – poproste někoho ať vás trénuje v diktátech. Například cv 8/26, 12/27, 15/28

     + číst…..Jedna kniha už by měla být ve čtenářském deníku a začněte číst druhou

Aj – opakovat slovíčka

 

Úkoly pro 5.A na týden 19. – 23.10. 2020

M

Po:   uč. 7,8,9,/32   1/33

Út:   7/33 pozorně přečíst     do sešitu napište 8/33   9/33

       G – obvod trojúhelníka   4,5,6,7,8,9,/34

Čtvrtek, pátek: jednotky času celá stránka 35

ČJ

Po: 4/26 – vypište slova s předponami a označte předponu barevně, to samé ve cv. 5/26

       6/26 nacvičte si diktát

       7,8,/26 napište

Út: skupiny -ts-   -ds-   -tš-   -dš-

     9/26a),b),c),   10,11,/27

Stř.:   12/2713/27 kromě c), f)

Čtvr.:   14,15/ 28

Pá.: Sloh – str. 24 – splňte úkoly ústně a napište vyprávění, nakreslete úkol č. 4, napište úkol č.5

Čítanka: 26,27; 28,29

Přírodověda

Půda     uč. Str. 24 Přečtěte a zapište do sešitu význam půdy- stručně  

+ modrý rámeček

Zopakujte si o Slunci v uč. Str. 25, PS 1,2,3,/15

Vl

O ČR – uč. Str. 35,36,   do sešitu poznámky – to tučně napsané na str. 36,

červený rámeček Už víme se dobře naučte

PS: 27,28,29

AJ - Nedorostová

My family – uč. Str. 18

Do sešitu si opište:

Zájmena osobní a přivlastňovací

Já –I                   můj – my

Ty - you           tvůj – your

On – he           jeho – his

Ona – she       její – her

To – it             jeho – its

My – we         naše – our

Vy – your       vaše –your

Oni – they     jejich – their

Uč. Str 18 cv. 3 spojit správně a napsat do sešitu

V angličtině existuje přivlastňovací   ´s

Když něco něčí je.   Mámin bratr – mum´s brother

                                   Romanův mobil – Roman´s mobil

                                   Verčina tužka – Veronika´s pencil

Vyzkoušejte přiřadit předměty: cv. v uč. 7/19, věty napište

PS 1, 2,3,/14

Slovíčka 2B/74

 

Aj - Spěváková - do 23.10

učebnice

zopakovat si zelenou tabulku str 10 a 11,

str 14 cv 5b There is /are - popsat obrázek - 3 věty o jedné věci There is / 3 věty o více věcech There are

PS

str 9, 10 11 vše písemně pokud možno

poslat foto PS upřednostňuji WhatsApp 733 711 181

nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly na týden 14.-16. 10.2020

 

M – ve středu a ve čtvrtek: v učebnici: cv. 2,3,4,5,6,7,8 na straně 30,     5/31,

      v pátek: písemné dělení 1,2,3,4,5,6,/32

ČJ – ve stř, a čtvr. - V učebnici. Naučit pravidla z modrého rámečku (23)

                               1,2/23     3,4,5,/23     ( 6,7,8,/23 ústně)

         V Pá – 9/23, Naučit modrou tabulku/25, cv.1,2,3,/25 pište jen slova

Čít. – 26,27

Aj – z učebnice napište do sešitu 6/17 a)b), 8/17

       PS – 5,6,7,8,/13

       Slovíčka v PS 2,A,B,/74

 – Půda – učebnice /23 napište součásti půdy do sešitu

Vl. – PS – 22,23

Úkoly z ČJ a M ze středy a čtvrtka píšete do školních sešitů a v pátek 16.10. v 9,00 je zanesete do školy. Do připravené krabice ve vestibulu. Necháte je tu a vyzvednete si sešity domácí, do těchto sešitů budete psát další úkoly.

Přeju vám hodně úspěchů při práci. B. Nedorostová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(tel. číslo máte v ŽK)