Anglický jazyk

H. Spěváková -

11.-13.3.      uč. str. 46 přečíst text, udělat cv.2, str. 47, cv.3b a 5a
16.-20.3.     prac.sešit str.38,39
23.-27.3.     prac.sešit str.40,41

Do 3. 4.

Podle CD naučit a procvičit slovíčka 5.lekce

Učebnice str 50 cv 1, 2, 3  pís  4a napsat o sobě a o kamarádovi

Naučit píseň ze str 51 podle youtube

Zopakovat slovíčka 1.lekce str 74 v PS

 

6.4. - 8.4.

Poslechnout Easter, vypsat slovíčka o Velikonocích do ŠS

Nakreslit obrázek formát A4   At Easter ( o Velikonocích) a popsat aj slovíčka nebo i věty z videa
Poslat ho na mail nebo WhatsApp              733 711 181, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
14. 4. - 17. 4.
Poslechnout si píseň ABC, zazpívat a naučit, zpaměti,
zopakovat si angl abecedu a hláskování jednoduchých slov.
https://www.youtube.com/watch?v=sGMsieV9NDo
Zopakovat slovíčka z 1.lekce PS str 74
do ŠS
cv 2 str 6 se členem a/an
napsat čísla: 13,78,103,46,92,50,81,24,69,11
vypsat pozdravy str 5 uč
napsat všechny barvy
Poslat foto na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel 733 711 181 (WhatsApp)
 
20. 4.  - 24. 4.
slovíčka z 5.lekce podle CD z prac.sešitu poslechnout ,naučit a procvičit
Uč str 52 cv 1 vypsat slovíčka - nábytek z obrázku do ŠS, také předložky cv3
Pís cv 3b str 53 kde je medvídek?
He's...... on je.....
Str 18 zopakovat RODINU , vypsat všechny členy do ŠS
a přivlastňovací zájmena - náš , váš, jeho, můj.........
přeložit - moje babička, náš strýc, jeho sestra, tvůj bratr, jejich teta, její bratranec, vaše dcera, můj syn
Pís do ŠS

 

Do 30.4.
Zopakovat dny v týdnu podle str 22 v uč, pís do ŠS cv 2 na str 26
Zopakovat nábytek ze str 52 a pís cv 4 str 53- popsat pokoj
PS str 42 celá, str 43 cv 5,6
PS celá str 44 - naučit 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     tel 733 711 181

 

Do 7. 5.

Procvičit si pokoje a nábytek ze str.54

downstairs - dole, upstairs - nahoře

přečíst  cv 3, vazba There is  +  jedna věc např There is a kitchen next to the bedroom.

                                      There are four rooms in the flat. (více věcí, množné číslo)

cv  5 do ŠS

Uč str 55 zopakovat slovíčka, cv 7 přečíst a popsat pokoje v bytě

PS str 45 celá pís, cv 4 in the..... v .....in the house v domě

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             tel 733 7111 81

 

Do 15.5.
zopakovat předložky místa z uč str 52
uč str 56, cv 1 nová slovíčka Her town (zopakovat z CD)
cv 2b přeložit pís do čj - poslat, cv 3 odpovědět na ot ústně
otázky        Is there a....?   jednotné číslo, odpověď      Yes, there is .  No, there isn't.
                     Are there two...? množné číslo , odpověď  Yes, there are.   No, there aren't.
uč str 57, cv 5 pís do ŠS - poslat
PS str 46 a 47 kromě cv 5 - poslat
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    733 711 181

Do 22.5.

procvičit způsobové sloveso can/can't
 PS str 71 pročíst gramatiku a přeložit věty
uč str 58 zahrajte si hru :-)
miss a turn - jednou nehraj
ústně cv 2,3 He can swim. She can't paint.
otázky : Can you dance? Can she dance? + odpovědi
cv 4 pís do ŠS       Can you play.......?
PS str 48-49 pís celé - poslat
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    733 711 181
 
 

Do 29.5.

Opakovat celou 5.lekci- slovíčka PS 76-77

Uč str 62 revision cv 1 do vět doplnit předložky - pís do ŠS - poslat

cv 2 opsat místa ve městě a připsat číslo z obrázku pís do ŠS - poslat

cv 3 napsat 6 vět popsat obrázek pomocí There's / There are / There isn't

a předložky   pís do ŠS - poslat

cv 3 c napsat o sobě      I can/can't play the piano.

a o mamce, taťkovi, sourozenci......She/He can/can't speak English.

pís do ŠS - poslat

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     733 711 181

 

Do 5. 6.

začínáme 6.lekci:-) My friends uč str 64

Naučte se slovíčka z CD z PS i poslech správné výslovnosti a v PS str 77  6A

uč str 64 cv 2 napsat do ŠS - přečíst text a doplnit do vět správné jméno

při popisu používáme věty - he is/isn't tall      on je/není vysoký

 he's got/he hasn't got blue eyes    on má/nemá modré oči

very slim = hodně hubený x quite fat = spíš(trochu) silný

cv 4 str 65 uč - vyberte si jednu osobu a popište ji do ŠS - poslat

PS str 52 - 53 celé - poslat

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       733 711 181

 

Do 12. 6.

uč 6B Saturday morning - přečíst a pís udělat cv 2

doplnit do vět jména

přít.čas průběhový v PS str 71-72 prostudovat

tvar slovesa být + sloveso s koncovkou ,-ing

He is watching TV.

PS str 54-55 celé - poslat

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     733 711 181

 

Do 19.6.

průběhový čas - otázky a krátké odpovědi PS str 72 prostudovat

a průběhový versus prostý PS str 73 taktéž

uč str 68 Are we going to the shops?

přečíst a doplnit cv 2, str 69 ,cv 4a do ŠS

ot vždy začíná Are nebo Is

at the moment, now, today - průběhový čas

every day, on Fridays - každý pátek, usually - prostý čas

cv 6 a 7 str 69 v uč pís

poslat, kdo chce:-) 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   733 711 181

 

 

H. Tomaševská

 

Do 21. 3.

Učebnice,str.46,47. Mickey,Millie and Mut  Čtení, překlad. Present simple, str.47, guestions.Cvičení 3-6, str.47. Pracovní sešit-slovní zásoba, (My day, Free time),str.76.

Do 3.4.2020

Učebnice AJ str. 48,49 Culture. Čtení překlad článku. Cvičení 1.-3. str. 48, cvičení str. 49. Slovní zásoba str.76 (Culture). Pracovní sešit str. 38, cvičení 2. 

Učebnice str. 50 (Revision).  Present simple, str. 50, cvičení str. 50,51.

 

Do 17. 4.

Učebnice AJ,Lekce 5 Places (My room), str. 52, 53.Our house, str. 54, 55.Grammar-prepositions of place,  (cvičení 3), str.52.There is/  are... Sloveso can/can´t. Vysvětlení gramatiky najdete v PS str.70, 71 (přehled mluvnice). Přečíst články a udělat písemná cvičení (str. 52- 55). Slovní zásoba -pracovní sešit str. 76  - My room, Our house. Naučit se nazpaměť. Číst podle přepisů. Pracovní sešit str. 42, cv. 1, 2, 3, 4 písemně.

Do 3. 5. 2020

Učebnice AJ, Lekce 5 My room (opakování). Opakování slovní zásoby (pracovní sešít)str.76. Our house (z učebnice, str. 54,opakování). Popsat svůj pokojíček (10 vět) a nakreslit ho na papír (A4). Vypracovanou úlohu vyfotit a poslat  na e-mail nebo WhatsApp  607 925 212  na kontrolu -  nezapomeňte se podepsat. Případné dotazy směrujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Do 17. 5. 2020

Učebnice AJ, Lekce 5, str.56 ( Her town) , str. 57 ( grammar - There is - guestions and short answers). Mickey, Millie and Mut's day out - str.58. Grammar - Can/ can't, str.59. Culture str.60. Čtení, překlad článku ,ex.1,2 (ústně). English across the curriculum - str.61. Vysvětlení gramatiky  najdete v pracovním sešitu str.71. Slovní zásoba - pracovní sešit - str.77 - lekce 5 .                            

 !!!  Poslat zadaný úkol z  minulého týdne ( My room), kdo ještě neudělal !!!

 

Do 31. 5.

Učebnice AJ, Lekce 5, Revision ( str.62. prepositions). Your project, str.63. Nakreslit mapu svého města a ukázat na ní významná místa. Napsat popis svého města ( 8 vět). Vypracovanou úlohu poslat na e-mail nebo na WhatsApp na kontrolu - nezapomeňte se podepsat. Slovní zásoba - pracovní sešit - str.78.Lekce 5, Revision, Your project.

 

Do 30. 6.

Učebnice AJ, Lekce 6, People (My friends. Saturday morning. Are we going to the shops? Clothes.  Culture.)  Gramatika  - Přítomný čas průběhový a přítomný čas prostý. Vysvětlení gramatiky najdete v pracovním sešitu na str.72. (Přehled mluvnice). Slovní zásoba - pracovní sešit, str. 77. (People).

 
Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 

Učivo pro 5. B - 15. – 19. 6.

Český jazyk

Učebnice- str. 110 (114) – až kam to stihnete

Napsat: strana 112 (116)- cvičení 9 – všímat si tabulky nad cvičením (to je to modré)

Chodíme do 5. Ročníku. Karel IV. Je nazýván otcem vlasti.

Strana 113 (117)- cvičení 2- Šest děleno dvěma jsou tři. Máme dvě auta a obě stojí v garáži.

Ostatní nechám na vás. Pošlete mi cvičení, která zvládnete napsat

Čítanka- čtěte si dále od strany 146

Matematika- od strany 18- opět co zvládnete.

Zkoušejte si odpovědět na slovní úlohy.  

                                              

Vlastivěda- pracujte s pomocí učebnice do pracovního sešitu.

Přírodověda- protože máme různé učebnice, pracujte do pracovního sešitu. Už vám nebudu zadávat další cvičení, dodělejte si sešit do konce

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

 

Učivo pro 5. B - 8. – 12. 6.

Český jazyk

Učebnice- str. 105 (109) -107 (111)- zájmena on, ona, ono, opakování zájmen

Napsat: strana 105 (109)- cvičení 16 – všímat si tabulky nad cvičením (to je to modré) a říkat si pády

Musíme jí pomáhat. Vidím ji přicházet.

- cvičení 17- Zlomený prst jí brzy srostl. Způsobil jí starost.

Strana 106 (110)- tu si jenom přečtěte a ve cvičení 1 hledejte zájmena, u cvičení 2 zdůvodňujte pravopis.

Strana 107- napsat cvičení 3- My se toho nebojíme a co vy? Celý večer mi vyprávěl vtipy.

- cvičení 5- Nemusíš se o mě bát. Prosím tě, půjč mi klíč.

- cvičení 7- S čím kdo zachází, s tím také schází.

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- čtěte si dále od strany 146

Matematika- Str. 14, 15, 17- Počítáme se zlomky

- napsat: - strana 14- cvičení 7, 9

                 - strana 15- cvičení 1, 4

                 - strana 17- cvičení 4, 7

Zkoušejte si odpovědět na slovní úlohy.  

                                              

Vlastivěda- nová učebnice- str. 22- 27 – Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj- opět přečíst, hledat na mapce v učebnici zajímavosti (napsané v tabulkách dole na stránce)

PS- strana 29- 30

Přírodověda- protože máme různé učebnice, pracujte do pracovního sešitu. Už vám nebudu zadávat další cvičení, dodělejte si sešit do konce

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

Učivo pro 5. B - 1. – 5. 6.

Český jazyk

Učebnice- str. 103 (107) -104 (108)- tvar zájmena sebou a spojení s sebou, skloňování zájmen my, vy

Napsat: strana 103 (107)- cvičení 7 – Máš s sebou dost jídla? Vezmi si s sebou zásoby na celý týden. Vlak prudce zabrzdil a pasažéři sebou trhli.

- cvičení 8- Prosím tě, nezlob se na mě. Pomůžeš mi s tím domácím úkolem?

Strana 104 (108)- zapamatovat si tabulku

- cvičení 11- Vy s námi jít nemůžete. Pomůžete nám i vy?

- cvičení 12- Stará paní mi vyprávěla svůj příběh. Doneseš mi úkoly?

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 144- 145

Matematika- Str. 12- Počítáme se zlomky

- napsat cvičení 2, 3, 4, 8, 11

                                                                                                                            

Vlastivěda- nová učebnice- str. 18- 21 – Liberecký a Královéhradecký kraj-přečíst, hledat na mapce v učebnici zajímavosti (napsané v tabulkách dole na stránce)

PS- strana 28- podle mapy

Přírodověda- strana 71 (69) – 72 (70)- Odlišujeme se od ostatních živočichů

- odpovědět na otázky 1- 8 (Opakovací krabička- strana 72 (70))

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

 

Učivo pro 5. B - 25. - 29. 5.

Český jazyk

Učebnice- str. 101 (105) -102 (106)- skloňování osobních zájmen-

zapamatovat si modré tabulky

Napsat: strana 101 (105)- cvičení 1 - dobře se dívejte do tabulky úplně nahoře

Oni chtějí navštívit. Tady máš peníze a kup si něco na oblečení.

Na straně 102 (106) je důležitá tabulka- tvary zájmena . Pamatujte si 2. a 4. pád- 2 písmena (mě, tě), 3. a 6. pád- 3 písmena (mně)

Strana 102 (106)- cvičení 4- zase se dívejte do tabulky.

Vy jste mně (3. pád) dobře poradili. Kdo se postaví proti mně? (3. pád) Místo (2. pád) tam pojede Ivan.

Strana 102 (106)- cvičení 5- tam si kromě zájmen zopakujete i koncovky přídavných jmen

Ty pro (4. pád) nejsi cizí (jarní) člověk. Vřele mi (3. pád) doporučil ochutnat její rybí (jarní) polévku. Pozoroval (4. pád) ze sousedovy (matčiny) zahrádky.

Strana 102 (106)- cvičení 6- zase si říkejte pády a dívejte se do tabulek

O (4. pád) nemějte starost. Pro (4. pád) a za (4. pád), dělejte si, co chcete. Povím ti (3. pád) upřímně, co proti tobě (3. pád) mám.

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 143

Matematika- nová učebnice – 3. díl

Str. 9- napsat cvičení 1- pište si pod sebe:     45, 72

                                                                                3, 19

                                                                          3, 4    

cvičení 3 a 5

                                                                                             

Vlastivěda- nová učebnice- str. 14- 17 – Karlovarský kraj, Ústecký kraj

PS- strana 27- je to pořád opakování

Přírodověda- kapitola Člověk- Chráníme si zdraví

Úkol pro tento týden:

1. Z čeho se skládá nervová soustava?

2. Popište, jak nervová soustava řídí fungování lidského organismu.

3. Čím se člověk liší od všech ostatních živočichů?

4. Co jsou to hormony a k čemu v těle slouží?

5. Co tvoří rozmnožovací soustavu člověka?

6. Jak se nazývají ženské pohlavní žlázy? Jak mužské?

7. Které pohlavní buňky se v nich tvoří?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

 

18. – 22. 5.

Český jazyk

Učebnice- str. 99 (103) -100 (104)- zájmena vztažná, neurčitá a záporná- zapamatovat si modré tabulky

Napsat: strana 99 (103)- cvičení 14- dobře se dívejte do tabulky nad cvičením

Přečetl jsem knihu, kterou nám učitel doporučil. Zeptal se nás, co bylo k večeři.

Strana 100 (104)- cvičení 15 - zase se dívejte do tabulky.

Přišli tam všichni z naší třídy. Něco si přej.

Strana 100 (104)- cvičení 17- budete popírat obsah vět.

Venku nikdo nekřičí. Nic ti nekoupím.

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 140- 141

Matematika- nová učebnice – 3. Díl

Str. 8- napsat cvičení 1, 3, 4, 9

Vlastivěda- nová učebnice- str. 12- 13 – Plzeňský kraj

PS- str. 23- cvičení 5- příloha je na straně 65 vzadu v pracovním sešitě, cv. b- dávejte si pozor, v obrázku jsou čísla špatně vidět- pošlete mi to

Přírodověda- kapitola Člověk- Rozmnožovací soustava, dětství, dospívání, puberta, dospělost.

Úkol pro tento týden:

1. Vyjmenujte všechny důležité funkce, které plní kůže.

2. Jaký význam má pro člověka pocení.

3. K čemu slouží hmatová tělíska?

4. Proč si musíme při delším pobytu na slunci chránit kůži?

5. Vyjmenuj smyslová ústrojí, která jsou sídlem jednotlivých smyslů.

6. Který smysl nám zprostředkuje nejvíce informací o okolním světě?

7. Jak si máme chránit zrak? Jak sluch?

8. Které základní chutě člověk rozeznává?

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

11. – 15. 5.

Český jazyk

Učebnice- zopakovat str. 97 (101) + nové na straně 98 (102), 99 (103)- zájmena přivlastňovací, ukazovací a tázací- zapamatovat si modré tabulky

Napsat: strana 97 (101)- cvičení 6- dobře se dívejte do tabulky nad cvičením, kde bude „i“ a kde bude „í“

Strana 98 (102)- cvičení 8 a- jenom opsat a podtrhnout ukazovací zájmena. Zase se dívejte do tabulky.

Strana 98 (102)- cvičení 10- opět jenom opsat a podtrhnout tázací zájmena

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 136- 138- odpovězte mi na otázky ze strany 138. Napište číslo otázky a odpověď.

Matematika- nová učebnice – 3. Díl

Str. 5- 6- napsat cvičení 1, 9 ze strany 5

Strana 6- cvičení 1 a 8

Na straně 5 si zkuste cvičení 3. Komu to půjde dobře, můžete mi to taky poslat.

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání

Vlastivěda- nová učebnice- str. 11 – znovu pořádně pročíst

PS- str. 22- dokončit cvičení 3, můžete i 4- pošlete mi to

Přírodověda- kapitola Člověk- nervová soustava

Z přírodovědy vám napíšu úkol až příští týden.

Kdo mi ještě neposlal za minulý týden úkoly, pošlete je co nejrychleji.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

4. – 7. 5.

Český jazyk- stále opakovat i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 96 (100) – 97 (101)- zájmena osobní a přivlastňovací- zapamatovat si modré tabulky

Napsat: strana 97 (101)- cvičení 4- doplnit zájmena

                                                      - cvičení 5- netvořte věty, jenom napište zájmeno+ slovní spojení (tam doplníte přivlastňovací zájmeno od toho osobního)-

JÁ + MŮJ (to je od zájmena já) DŮM    

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 133- 135

Matematika- nová učebnice – 3. Díl

Str. 4- zkoušejte si slovní úlohy

Napsat cvičení 1 a 12 ze strany 4

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání

Vlastivěda- nová učebnice- str. 8 - 11 pořádně si pročtěte.

PS- str. 21- pošlete mi to

Přírodověda- kapitola Člověk- smyslová soustava

Opět mi odpovězte na otázky z přírodovědy. Napište do sešitu jenom číslo otázky a za něj odpověď, Pomáhejte si učebnicí od str. 58 (nebo 56?). Je to kapitola Člověk

1. Vyjmenujte hlavní části trávicí soustavy.

2. Co se děje s potravou v žaludku?

3. K čemu dochází v tenkém střevě?

4. Které jsou základní živiny?

5. Co je vláknina a jaký má v potravě význam?

6. Kde se vytváří moč a kterými cestami z těla odchází?

7. Co je důležité pro správnou funkci vylučovací soustavy?

Minulý týden jsem z vás měla radost, už se mi ozvala většina dětí. Někdo ale ještě zapomněl poslat všechno. Zkontrolujte si to.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

 

27. - 30. 4.

Český jazyk- stále opakovat i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 95 (99) – 96 (100)- slovesa- opakování- napsat cvičení 2- tvořit zákazy ve 2. osobě č. j. (TY) a 2. osobě č. mn. (VY)- příklad: Nechoď po trávníku. Nechoďte po trávníku.

Dále cvičení 5- pomáhejte si tabulkou ze str. 93

Tato cvičení opět ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Ze str. 96 si pročtěte zájmena osobní- zapamatovat si obě modré tabulky

Čítanka- str. 132

Matematika- nová učebnice – 3. Díl

Str. 3- zkoušejte si slovní úlohy

Napsat cvičení 1, 7 a 13 ze strany 3

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání

Vlastivěda- nová učebnice- str. 6 a 7- všechno znáte z minulého školního roku, takže si pořádně pročtěte.

PS- str. 4, 19- 20

Přírodověda- kapitola Člověk- kožní soustava

Opět mi odpovězte na otázky z přírodovědy. Napište do sešitu jenom číslo otázky a za něj odpověď, Pomáhejte si učebnicí od str. 58 (nebo 56?). Je to kapitola Člověk

1. Jak se dostává kyslík z plic do celého těla?

2. Kterou odpadní látku při dýchání z těla vylučujeme?

3. Co tvoří oběhovou soustavu v těle?

4. Vysvětlete, jaký význam mají v krvi červené krvinky a jaký bílé krvinky?

5. Jakou úlohu mají krevní destičky?

6. Uveďte rozdíl mezi tepnami a žílami.

7. Jak se můžeme přesvědčit o činnosti srdce?

Vzhledem k tomu, že mi minulý týden mi poslalo všechny úkoly jenom 5 dětí, žádám o urychlené zaslání.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

           

 

20 - 24. 4.

Český jazyk- stále opakovat i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 93 (97) – 94 (98)- tvary podmiňovacího způsobu způsobu-

pořádně se naučit přehled tvarů podmiňovacího způsobu

Napsat cvičení 2, 5

Toto cvičení ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 129- 131

Matematika- učebnice str. 49 - 51. Napsat cv. 13, str. 49 a 2, str. 50- opět poslat

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání- opakujte cvičení od začátku učebnice

Vlastivěda- str. 47- 48- přečíst- Sametová revoluce

Učebnice str. 51- s pomocí učebnice vyplňte a pošle mi to

PS- dodělejte do konce

Doporučuji YouTube- Dějiny udatného českého národa- od dílu 103- 110

Přírodověda- kapitola Člověk- vylučovací soustava

Tentokrát mi odpovězte na otázky z přírodovědy. Opět napište do sešitu jenom číslo otázky a za něj odpověď, Pomáhejte si učebnicí od str. 53 (nebo 51?). Je to kapitola Člověk

1. Co má člověk společného se zvířaty? Čím se od zvířat liší?

2. Které hlavní úkoly plní kostra člověka?

3. Která část kostry zajišťuje vzpřímené držení těla?

4. Vysvětlete význam svalů pro lidské tělo.

5. Které svaly nemůžeme ovládat svou vůlí?

6. Odkud čerpají svaly energii k činnosti?

Držím vám palce a děkuji těm, co mi zaslali úkoly. Tentokrát už vás bylo víc.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

           

 

14. – 17. 4.

Český jazyk- stále opakovat i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 92 (96) – tvary rozkazovacího způsobu

Napsat cvičení 2

Toto cvičení ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 127- 128

Matematika- učebnice str. 48. Napsat cv. 5- opět poslat

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání- opakujte cvičení od začátku učebnice

Str. 58- opakování- co jste nestihli

Vlastivěda- str. 46- přečíst- Nástup komunistické vlády, Pražské jaro a Okupace Československa

Do sešitu na poznámky napište odpovědi na otázky. Je to v učebnici na stranách 40- 42. Vyhledávejte si to tam. Otázky neopisujte, napište vždycky jenom číslo. Např. 1- a pište odpověď. To mi potom pošlete.

1. Vyjmenujte území, ze kterých se skládala po roce 1918 nová Československá republika.

2. Kdo byl zvolen jejím prvním prezidentem?

3. Co znamená, že Československá republika byla demokratický stát?

4. Kdo se stal vzorem pro jiné podnikatele? Proč?

5. Čím byl přerušen hospodářský rozvoj?

6. Jmenuj některé osobnosti kulturního života.

7. Jak došlo k rozpadu první republiky?

Doporučuji YouTube- Dějiny udatného českého národa- od dílu 92 do 102

Přírodověda- kapitola Člověk- trávicí soustava

Z PS- jestli vám chybí nějaká cvičení z probraného učiva, dodělávejte si je.

Držím vám palce a děkuji těm, co mi zaslali úkoly.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

6. – 8. 4.

Český jazyk- stále opakovat přídavná jména- i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 90 - 91- opakování- shoda přísudku s podmětem

Str. 90 (94)- ústně, str. 91 (95)- napsat cv. 4

Toto cvičení ofoťte a pošlete mi na E- mail nebo WhatsApp

Čítanka- str. 124- 126

Matematika- učebnice str. 44- 45. Napsat cv. 17- opět poslat

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání- opakujte cvičení od začátku učebnice

Str. 58- opakování- co jste nestihli

Vlastivěda- str. 45

PS – dokonči str. 16

Doporučuji YouTube- Dějiny udatného českého národa- od dílu 92 do 102

Přírodověda- kapitola Člověk- oběhová soustava

Z PS- str. 48

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 732 884 238

 

30. 3. – 3. 4.

Český jazyk- stále opakovat přídavná jména- i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 88 - 89- časování sloves- čas minulý (někdo má od str. 92)

Napsat: str. 88 (92)- cv. 1, 2, str. 89 (93)- cv. 4 (u 2. věty má být 2. os. č. j.)

Čítanka- str. 120 - 123

Matematika- učebnice str. 42 - 43- napsat cv. 13, zkusit i cv. 12

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání- opakujte cvičení od začátku učebnice

Str. 58- opakování- co zvládnete

Vlastivěda- str. 42 – 44

PS – str. 15, 16

Přírodověda- kapitola Člověk- svalová a dýchací soustava

Z PS- str. 47

Doporučuji i hry: český jazyk-    https://www.umimecesky.cz/

Český jazyk a matematika-   http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Učivo pro 5. B - 23. – 27. 3.

Český jazyk- stále opakovat přídavná jména- i cvičení, která již děti dělaly

Učebnice- str. 84- 87- časování sloves- čas přítomný a budoucí (někdo má od str. 88)

Napsat: str. 85 (89)- cv. 4, 5, str. 86 (90)- cv. 6, str. 87 (91)- cv. 4,5

Čítanka- str. 115- 119

Matematika- učebnice str. 38- 39- co zvládnete- na papír, str. 40- 41

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání- opakujte cvičení od začátku učebnice

Str. 57- opakování

Vlastivěda- str. 40- 41

Přírodověda- kapitola Člověk- kostra

Z PS- co půjde od str. 39- 46- opakování

Doporučuji i hry: český jazyk-    https://www.umimecesky.cz/

Český jazyk a matematika-   http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 Případně koukněte na https://interaktivita.etaktik.cz  Musíte se napřed zaregistrovat na tomto odkazu https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/1509/4872dd917bac7d2a9b61b651770ae5c9 Nezapomeňte napsat, že jste z 5. B (nebo 5. ročník). Pokud nemáte svůj email, napište rodičů a zadejte (a někam si poznamenejte!!!) heslo, kterým se budete přihlašovat na tyto stránky! Klidně to zvládnete s rodiči ... Pak se musíte přihlásit na interaktivita.etaktik.cz tam najdete el. verze některých učebnic a pracovních sešitů. Můžete tedy pracovat s PS přes internet. Jen si vybrat tu svou správnou (je jich tam hodně...)

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

K. Machová přibližně do 20. 3. 2020

Český jazyk- zopakovat všechna přídavná jména. Někdo má v učebnici rozšiřující učivo- to ne. Pročíst si látku o slovesech. Všechno už děti umí ze 4. třídy.

Napsat: str. 79- cv. 5, str. 81(85)- cv. 1- podtrhnout slovesa, str. 83 (87)- cv. 6, str. 84 (88)- cv. 1

Čítanka- str. 110- 114

Matematika- učebnice od str. 32- 37, potom kdo má pracovní list, vyplnit.

Budeme ještě vše procvičovat po návratu do školy.

Napsat: str. 33- cv. 11, str. 41- cv. 14

Stále procvičovat dělení dvojciferným dělitelem.

Vlastivěda- str. 36- 39

Pracovní sešit- strana 14

Přírodověda- kapitola Člověk- společné znaky, lidské tělo

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.