Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

 

Od 4. 1. mají žáci 4.A distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 4.A

ČJ uč. str. 60, 61 – vzory předseda a soudce + shrnutí (naučit skloňovat a upozornění na str. 60 NEZAMĚŇUJTE)

       Do ČJ-Š   str.60 / cv.23 + str. 61 / cv.3 a 4 + ostatní cvičení ústně….

         PS – str. 53, 54 – za c) udělejte do ČJ- Š, Nedělejte za e)

Čtení ….čítanka str. 104, 105, 106a 107

Český stát

František Nepil

 1. Kdy asi přišly první slovanské kmeny na naše území?
 2. Které předměty nacházíme jako stopy minulosti?

Bořivoj I.

M. Procházková

     1. Čím byl významný kníže Bořivoj I.?

       2. Jak se jmenovala jeho manželka?

       3. Najdi ve vlastivědě informace o ní a napiš je.

Kníže Václav

Do sešitu převyprávěj příběh vlastními slovy.

Muč. Alter …do M-Š – str. 37 / cv.17 celé + str. 42 / cv. 9 – první a druhý příklad

         PS – str. 8 – Římské číslice

         Početník str. 11, 12, 13

Vl – uč. str. 50, 51 – Nástup HABSBURKŮ na český trůn

     You tube - Pavel Koutský : 51 Nástup Habsburků (DUČN)

– uč. str.49, 50, 51 – hmotnost, teplota, čas

                                            

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? str.26, 27

Cílové učivo : I'm bigger than ... Ja jsem větší než...

bigger větší

smaller menší

taller vyšší

shorter kratší

fatter tlustší

thinner hubenější

older starší

younger mladší

PS str.32 , cv. 2 písemně 

Where is  ( the cafe ) ? Kde je kavárna? 

Where are the monkeys ? Kde jsou opice ? 

They' re next to the giraffes Jsou vedle žiraf.

opposite  naproti

between  mezi

car park  parkoviště

toilets   záchody

shop  obchod

cafe  kavárna

PS str. 33, cv. 2 

PS str. 95 , Lekce 4 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 4.A

M – PS – str. 7 – Záporná čísla (NE cv. 3) a Hraní s kalkulačkou

       Početník – str. 7, 8, 9, 10

       Alter - do MŠ – str. 16/ cv.3

                                     str. 37/ cv.15

                                     str. 5/ cv.15

                                     ( vždy zápis, výpočet a odpověď)

Čj – uč. str. 58, 59 Vzory pod. jmen rodu mužského

       Do Čj Š – str.58/ cv. 11

                       Str. 59/ cv.15, 16

                         ( do závorky vždy pište vzory ve stejném pádu )

                       Ostatní cvičení ústně.

         PS – str.51 a 52

Do sešitu na Čtení:      str. 95, 96

                                           Lidé v pravěku

                                           Giovanni Caseli

 1. Kdy se začal vyvíjet člověk dnešního typu HOMO SAPIENS?
 2. Proč tuto dobu nazýváme „kamenná“ ?
 3. Čím a jak se živili lidé ze starší doby kamenné?
 4. Co bylo jejich největším úspěchem?
 5. Čím a jak se živili lidé v mladší době kamenné?

   A str. 98           Za časů bájných knížat

                               Helena Mandělová

 1. Co je to kronika?
 2. Kdo byl prvním českým kronikářem?
 3. Jak se jmenovaly sestry Libuše?

A str. 97………jen přečíst

Vl – uč. str. 47, 48, 49 Jagellonci + PS str.25

         You tube Pavel Koutský: 48 Jagellonci na českém trůně (DUČN)

– uč. str. 47, 48 – Vlastnosti látek, Délka

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? Jsou to opice ? str.24,25

Určování zvířat

Otázky Are they...? Jsou ?

Vazby They are ...They are not...Oni, ony, ona jsou...

They aren't Oni nejsou...

lion

penguin

monkeys

funny

dangerous

friendly

Excuse me

What 's in there? Let's ask the keeoer

Rozšíření slovní zásoby ( zvířata )

PS slovní zásoba str.95 Lekce 4

PS str.39 celá písemně

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 4.A

Čjuč. str. 55, 56 – pročíst a naučit :

               Vzory podstatných jmen rodu mužského, životnost  

       Do ČJ-Š – str. 57, cv.5, 6 a 7

( ! ve všech cvičeních pište do závorky vzory ve stejném pádu )

       PS – str.49 celou a str. 50 celou

         Čtení……čítanka str. 92, 93, 94

                 Mamuti

                 Eduard Štorch

 1. O co se opíral Eduard Štorch při psaní svých příběhů?
 2. Vypiš jména členů tlupy.
 3. Koho přivedl Njan?
 4. Co na ní obdivovaly ženy?
 5. Jakou šťastnou zprávu přinesl Njan?
 6. Jak se jmenuje řeka, u které žila tlupa Njana? Kde tato řeka teče?

MPS – str. 5 (NE cv.6) + str. 6 celou

                 Početník – str. 4, 5, 6

                 Alter – do M-Š – str. 20, cv. 3 – zápis, výpočet, odpověď

                                               str. 24, cv.10 – zápis, výpočet, odpověď

Vl uč. str.46, 47 – (Vladislava Jagellonského už NE)

       Na you tube : Pavel Koutský: 45 Zničená země (DUČN)

                                 Pavel Koutský: 46 Jiří z Poděbrad (DUČN)

uč. str. 45, 46 + PS str.25

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Colin in Computerland str.22

Slovní zásoba : spiders, rope, everywhere stop

Catch this ! Don' t eat it ! You can do it!

Our World str.23 Náš svět

Slovní zásoba : meals , bacon , beans , scones , strawberry jam , fish and

chip shop , fish and chips

PS str. 26 písemně

PS str.95 Lekce 3 , slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 4.A

 

Čj – uč. str. 53, 54

       Do ČJ-Š – str. 54 – cv. 15, 16, 17 ( ve všech cvičeních pište do závorky vzor ve stejném pádu )

       PS – str. 47 cv.12, str. 48 celou

       Do sešitu na Čtení :     (čítanka str. 88 – 91 )

Člověk z doby před milionem let

Miroslav Švandrlík

 1. Jaký byl profesor Šmatlák?
 2. Co udělal řezník Vitouš a jak dopadl?
 3. Co si s sebou vzali na výpravu?
 4. Kdy a kam vyrazili na výpravu?
 5. Co objevili v první jeskyni? Co v druhé?
 6. Je správné, aby se děti vydávali samy na průzkum jeskyní? Co se může stát?

                                                                                                                                                                                                                                                                        

M – PS 2.díl – str. 3 celou ( u cv. 7. jen za a)…)

                 str. 4 celou ( u cv. 10 – výpočty piš na papír a vlož je pak do PS )

         Početník 2. díl – str. 2 a 3

     - ALTER 2. díl - do M-Š - cv.2/str.35 - druhý a třetí příklad

                                            cv.10/str.36 - druhý a třetí příklad

                                            cv.13/str.36 - první a druhý příklad

Vl – uč. str.43, 44, 45

       Poslechnout na You tube – Ktož jsú boží bojovníci

       Umět odpovědět na otázky dole na str. 45

         PS – str. 23, 24

– uč. str. 42, 43, 44 + PS str.24

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ  What do people have for breakfast ? Let's ask the people in Woodland Road... str.21

Slovní zásoba : always vždy

sometimes někdy

never nikdy

toast topinka

next door sousední

in a hurry ve spěchu

breakfast snídaně

tea čaj

milk mléko

orange juice pomerančový džus

cereal cereálie

banana banán

apple jablko

egg vajíčko

He , she likes... On, ona má rád / a...

He, she doesn't like...On / ona nemá ráda

Colin in Computerland, str.22 

Slovní zásoba

spiders pavouci

rope lano

Catch up! Chyt' tohle

Stop!  Zastav! 

Don't look down! Nedívej se dolů

Don't eat eat ! Nejez to

You can do it Dokážeš to

Over there ... Tamhle

everywhere všude

I am hungry  Mám hlad

PS cv.1, 2 str.25

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 4.A

Čj  - učebnice – str. 50, 51, 52 – str. 50 pročíst a naučit

        Do ČJ-Š  -    str. 51 – cv. 2 – vzory pište za slovo do závorky

                                                        (vzor: žába(žena),…)

                                             cv. 6 – do závorky napište vzor ve stejném pádu

                                                          (vzor: nedělej chyby(ženy),…)

                               str. 52  - cv. 8 – do závorky napište vzor ve stejném pádu

                                                          (vzor: Pero mi spadlo pod židli(růži).)

                                                cv. 9 – dle zadání

        PS – str.47 – cv.11 – pomůže vám učebnice str.50

Čtení – čítanka str. 84, 85, 86………do sešitu na čtení:

Nově rošťárny Emila z Lonnebergy

Astrid Lindgrenová

 1. Co probudilo Linu ve čtyři hodiny ráno?
 2. Z čeho měl tatínek strach?
 3. Jak to chtěl tatínek vyřešit?
 4. Jak to vyřešil Emil?
 5. Kdo a proč křičel ráno v kuchyni?
 6. Jaké národnosti je autorka této knihy Astrid Lindgrenová?
 7. Napiš názvy tří jejích nejznámějších knih.

M – PS 2. díl – str.1 a 2 (zde nemusíte cv.2 a 4)

        Početník 2.díl – str.1

        do M-Š  - z uč. Alter – cv.2/35 – první příklad

                                                  cv.10/36 – první příklad

Vl – uč. str. 41 a 42  - Husitsví + podívat se na you tube:

Pavel Koutský: 42 Jan Hus (dějiny udatného českého národa)

                           43 Husité

                           44 Husité proti všem

– uč. str. 40 a 41 – Nerosty a horniny + na you tube:

Živá a neživá příroda….(zopakovat si….4:32)

Horniny a nerosty (minerály)…….9:07)

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Shopping for Mum/  Nakupování pro maminku. Procvičení jazyka - děti přečtou rozhovor v kavárně. Doplní písemně rozhovor 

podle vzoru.

large - velký

Can I have a large / small ..., please ? Mohu dostat velký / malý ..., prosím? 

a tuna sandwich sendvič

cheese / egg sandwich sýrový/vajíčkový sendvič

apple juice jablečný džus

lemonade limonáda

No! Not a..., a ... Ne! Ne...,... ! 

Sorry ! Omluvám se ! 

Certainly Jistě ! delicious výborný

Děti se poučí o zdravé výživě,mluví o jídlech,která mají rády, mluví o nejoblíbenějším jídle.

fruit , healthy, onions, tomatoes , butter, lettuce, cucumber, avocado, salad, strawberries, 

smoothie, bread, eggs, bananas, yoghurt

Do you like ...? 

favourite

Učebnice str. 19,20.

PS str.22, 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 4.A

Čjuč. str. 47, 48, 49 – naučit žluté rámečky

       Do ČJ- Š – str. 47 cv.6, 7

                           str. 48 cv.10, 14

                           str. 49 cv.15, 16, 17

         PS – str. 47 cv.8, 9 10

         Do sešitu na ČTENÍ – čítanka str. 80 – 83

                               Baterka

                               René Goscinny

 1. K čemu chtěl Mikuláš baterku využívat?
 2. Co by sis vybral(a) ty?
 3. Co všechno Mikuláš s baterkou dělal?
 4. Proč si Mikuláš přál, aby „ vyletěly“ pojistky?
 5. Proč ráno baterka nesvítila?

M – uč. ALTER do M -Š

         Str. 52 – cv. 1 – první, druhý, pátý a šestý příklad

                         cv. 2 – zápis, výpočet a odpověď

                         cv. 4 – celé

                         cv. 5 – zápis, výpočet a odpověď

                         cv. 6 – dva příklady

                         cv. 8 – dva příklady + kontroly

PS – str. 42 – pouze Kružnice a kruh cv.1, 2, 3

         Str. 43 – Konstrukce a obvod trojúhelníku cv.1, 2, 3 a Tělesa cv. 1, 2

         Str. 44 – Různoběžky a kolmice …celou

Vl – uč. str. 38, 39, 40 Život ve středověku + PS str.21, 22

– uč. str.37, 38, 39 Neživá příroda – skupenství látek + PS str. 22, 23

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

 

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice AJ Shopping for Mum / Nakupování pro maminku. Slovní zásoba z okruhu jídlo. Čtení krátkých příběhu. str.17,18.Děti popisují co mají / nemají rádi

PS , str.18 cv. 2 písemně . PS Slovníček Lekce 3 slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 4.A

ČJ – uč. str. 43 ústně, do ČJ – Š str. 44

cv. 17 – určit rod, číslo a pád!!!!!

cv. 18 – nedělat za a) ani za b)

cv. 20 – za a) – napište pád nad to podst. jméno            

str. 45 a 46 – pročíst a naučit !!!!!

PS – str. 45, 46

Čtení – jen přečíst str.74 – Cecil

Do sešitu na Čtení str. 75

     Co létá a nelétá v zimě

     Miloš Zapletal

 1. Jaké druhy vodních srážek znáte?
 2. Proč nesmíme lízat sníh nebo ledové rampouchy?

Dále str. 77 – 79

Jak Aleš dostal papouška

Vojtěch Steklač

 1. Napiš jména Alšových kamarádů.
 2. Jaké jméno papouškovi vybrali?
 3. Jak se jmenovala kniha, kterou Aleš schovával v atlase?
 4. Co měl Aleš k večeři?

M – do M-Š – z učeb. ALTER 1. díl - cv. 5/41 – 2 příklady

                                                                   cv. 11/46 – celé

                                                                   cv. 15/46 – 4 příklady + zkoušky

                                                                   cv. 2/48 – 2 příklady

                                                                   cv.12/49 – 2 příklady + zkouška

M – PS – Geometrie – str. 38 – 41

VL – uč. str. 36 , 37 + str. 38, 39,40 – Život ve středověku + PS str. 18, 19, 20

– uč. str. 32, 33 + str. 34, 35, 36 – Příroda v zimě + PS str. 18, 19, 20, 21

      

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

 

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 4.A

ČJ – uč. – str. 39 – pročíst a naučit rámeček

               Na papír vypracovat : cv.4 a) / str. 40

                                                       cv.8 / str. 41

                                                         cv.12 / str. 42

ČJ – PS – str. 42, 43, 44 (ne cv.6 /str. 44)

Čítanka str. 72…….na papír:   Kalendář

                                                     Jiří Lochovec

( dále opsat otázky pod článkem….jsou 4…..a odpovědět na ně)

Čítanka str. 73 – naučit báseň Měsíce

M – str. 37 – kontrolní práce + str. 35, 36 – písemné násobení dvojciferným               číslem

Vl – uč. str.33 – 35 Lucemburkové v Čechách + PS str. 17

Na YOU TUBE….Pavel Koutský 36 Jan Lucemburský Dějiny udatného čes. národa

                             Pavel Koutský 37 Karel IV. Dějiny……

                             Pavel Koutský 38 Karel IV. Dějiny…….

                             Pavel Koutský 39 Karel IV. Dějiny…..

– Příroda na podzim – ekosystém les – uč. str. 29 – 31 + PS str. 17,18

 

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 4.A

Čj – uč. str. 34 – 35 …..Slovní druhy- ohebné, neohebné

       do ČJ – Š ….cv.2 / str. 34 – slova ohebná podtrhni červeně, slova neohebná      

       modře

PS – str. 39, 40, 41

Čítanka str. 58, 59           Já Baryk a můj bažant

                                           František Nepil

 1. Čemu říkají bažanti letecký den a kdy se většinou koná?
 2. Který druh hmyzu škodí bramborám?
 3. Kdy se do Čech dostali bažanti?
 4. Co poradil Baryk bažantovi, aby si zachránil život?

( do sešitu na čtení)

M – početník str. 17 a 19

       PS – str. 28, 29, 30, 31

– uč. str.23, PS – str. 10, 11, 12

Vl – zopakovat a naučit Přemyslovská knížata uč. str.21 – 24

       PS – str.11

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.12 ,13.

Děti porovnávají věk lidí, He’s / She‘ s five years older/ younger than…

Je o pět let starší / mladší než…

PS str.13, ( 2), str.14 , ( 1). PS slovní zásoba str.95, Unit 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 4.A

Čj – PS str. 35, 36, 37, 38….Vyjmenovaná slova…shrnutí

Čítanka str. 102 – Tři pruty Svatoplukovy

                                 Hana Doskočilová

 1. Proč osud Velkomoravské říše často visel na vlásku?
 2. Kolik měl Svatopluk synů?
 3. Co radil Svatopluk Svým synům? Řídili se jeho radou?

                 str. 105 – Bořivoj I.

                                   M. Procházková

                                   1. Koho Bořivoj I. podporoval?

                                   2. Koho si vzal za manželku?

                                   3. Co se stalo Ludmile?

M – PS str. 25, 26, 27, ….Čísla větší než 10 000….znázornění, rozvinutý zápis, , porovnávání…… + početník str.16 a 18

– uč. str.21, 22

Vl – uč. str.23, 24 + PS str. 11

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.11,12.

Děti procvičují otázky a odpovědi s vazbou „have got“

Cílové učivo : He/ She’s got … brothers and … sisters.

On/ ona má…bratrů a…sester.

He/ She hasn’t got any brothers or sisters. On / Ona

Nemá žádné bratry a sestry.

How meny brothers and sisters have you got ? Kolik

máš bratrů a sester?

That’s right! To je správně!

Pracovní sešit, str.13, cv.2

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 4.A

Čj – Stavba slova – shrnutí a procvičování

       učebnice str. 21, cv. 1 a 3 ústně, do ČJ – Š cv. 2/str. 21 za a), b)

       učebnice str. 21, cv. 4 ústně, do ČJ – Š cv.5/str. 21

       PS – str. 20 cv.1, 2, 3 + PS – str. 21, cv. 4, 6, 7

       Čítanka – str. 37, 38, 39, 40……do sešitu na čtení….datum…. opsat toto:

Král měl tři syny

Jan Werich

 1. Proč král zavolal pouze dva syny?
 2. Kde král zapomněl svůj klobouček?
 3. Jak se jmenovali jeho synové?
 4. Jak se jmenovala hospůdka, když tam Honza dorazil?
 5. Jak se jmenovala potom?
 6. Který ze synů se stal králem?

A pak teprve odpovídat

 1. Král ……

       Sloh – uč. Str. 29 – Popis osoby, do ČJ – Š cv. 2/29 …popište pohádkovou nebo filmovou postavu….třeba krále (čítanka)

        Všichni během distanční výuky přečtěte knihu. O této knize napíšete na pracovní list, který si vyzvednete ve škole (v krabici) během tohoto týdne.

M – Sčítání, odčítání, dělení a násobení čísel do 10 000

        PS str. 20, 21, 22, 23, 24 +  Početník str.14, 15

Př – Živočichové – savci, ptáci  -  uč. str. 19, 20 + PS – str. 9

Vl – Přemyslovská knížata - uč. str. 21, 22

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.9.Rodina. 

Cílové učivo : sister, brother, auntie, uncle, cousin, mother, father, grandmother, grandfather,

 He's Polly's brother. On je bratr Polly. This is my/ his/ her ...To je můj/ jeho/ její...

His/ Her name's ... Jmenuje se...

Pracovní sešit - str.11, cv.2.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 – 4.A

Rozvrh on – line výuky

Návod na přihlášení dětí je na stránkách školy.

Pondělí….tento týden v 10.00….zkouška připojení

                                       v 11.00…Aj……v úterý už podle rozvrhu

Jinak rozvrh pro další týdny:

PO       9.00 – 9.30 ČJ         10.00 – 10.30 M             11.00- 11.30 AJ

ÚT                             ČJ                                  M                                   Vl

ST                             ČJ                                   M                                   Př

ČT                             ČJ                                   M                                  Vl

PÁ                             ČJ                                   AJ                                   M

Připravte si vždy penál, učebnici, PS, školní sešity a početník.

UČIVO pro tento týden

Matematika – PS od str. 11 do str. 14 + početník str. 4, 5, 6  

Český jazyk – učebnice od str. 16 do str. 20 + do ČJ – Š – cv.3/ str.16, cv.1/ str.18, cv.8/ str.20

                         PS – str.17

Přírodověda – uč. str.18, 19 + PS str.9

Vlastivěda – uč. str. 13 – 20….+ pročíst str. 21, 22 (po zánik Slavníkovců )            

V pondělí si vyzvedněte PS a ostatní sešity. Zvoňte na ředitelnu do 15.00.              

Kontakt:

v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Opakování - učebnice angličtiny Happy Street , str.8, 9. The presents - Dárky. Určovat  členy rodiny,

čísla do 100. Pracovní sešit str.10, cvičení 2. písemně. Slovníček, str.95 ( pracovní sešit) Unit 2, číst. 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český jazyk

Po dobu distanční výuky budou děti opakovat již probrané učivo – vyjmenovaná slova. Přehledy VS ode mě dostaly na začátku roku. Měly by být schopné pracovat samostatně, ale v případě nejasností mi budou volat nebo mě kontaktovat přes Whatsapp a Messenger. Učivo o stavbě slova s nimi doproberu a zopakuji, až se vrátíme do školy.

Čtvrtek 15.10. - uč. str. 23 – VS po B – prostudovat

                            do ČJ – Š - cv. 2/ str.23 + PS str.22celou

Pátek 16.10. – uč. str.24 – VS po L - prostudovat

                            do ČJ- Š – cv.2/ str.24 + PS str. 23 celou, str. 24 cv. 4, 5, 6

Pondělí 19.10. – uč. str. 26 – VS po M – prostudovat

                             do ČJ – Š – cv.2/str. 26 + PS str.25 celou + str.26

                             ( u cv.5 nedělat za a) a za b) )

Úterý 20.10. – uč. str. 28 – VS po P - prostudovat

               do ČJ – Š – cv. 2/str.28 + PS str.27a str. 28 cv.4

Středa 21.10. – uč. str.30 – VS po S - prostudovat

                           do ČJ – Š – cv.4/str.30 + PS str. 29, 30

Čtvrtek 22.10. – uč. str. 31 – VS po V – prostudovat

                          do ČJ – Š – cv.2/str. 31 + PS str.31, 32

Pátek 23.10. – uč str. 32 – VS po Z – prostudovat

                          do ČJ – Š cv. 2/str.32 + PS – cv.1, 3 / str.33 + cv.4, 5, 6, 7/ str.34

Čtení - od 15.10. do 23.10. přečtou v čítance, zapíší a vypracují do sešitů na čtení:

A)

Maxipes Fík v pohádkové zemi

Rudolf Čechura

 1. Jak se podařilo Fíkovi rozesmát princeznu?
 2. Vypiš všechny pohádkové bytosti z tohoto článku.
 3. Nakresli Fíka.

B)

Odlet ptáků

Božena Němcová

 1. Jak se jmenují děti, kteří hovoří s babičkou?
 2. Jak bojují mezi sebou ptáci?
 3. Ve kterém století žila spisovatelka Božena Němcová?

C)

O bezohledném slonovi

Jitka Molavcová

 1. Jaký je člověk, který je bezohledný? Jak se chová?
 2. Kdo donutil slona, aby se začal chovat jinak?
 3. Jak toho dosáhl?
 4. Jaké plyne z pohádky ponaučení?

 

Matematika – i zde budou žáci procvičovat již probrané učivo. To, které nyní přeskočíme, probereme spolu později - v PS str. 11 – 14.

Čtvrtek 15.10. – PS – str.9

Uč. Alter do M-Š - str. 20 – cv.24 – 1. a 2. příklad,

                              str. 27 – cv.32 – 1. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 1. řádek

Pátek 16.10. – PS – str.10

Uč. Alter do M-Š - str. 20 cv. 24 – 3.a 4. příklad,

                              str. 27 cv. 32 – 2. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 2. řádek

Pondělí 19.10. – PS – str.15

Uč. Alter do M-Š - str. 20 cv.24 – 5. a 6. příklad

                              str. 27 cv.32 – 3. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 - celý 3. řádek

Úterý 20.10. – PS – str. 16

Uč. Alter do M-Š – str.20 cv.24 – 7. a 8. příklad

                               str.27 cv. 32 – 4. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 4. řádek

Středa 21.10. – PS – str. 17

Uč. Alter do M-Š – str. 19 cv. 13 za b) celé

                              str. 27 cv. 32 – 5. sloupeček + zkoušky

Početník str. 8 a 9 – celý 5. řádek

 Čtvrtek 22.10. – PS – str. 18

Uč. Alter do M-Š – str. 25 cv.16 - 1. a 2. příklad + zkoušky

                                str. 24 cv. 14 - poslední tři příklady na násobení

Početník str. 8 a 9 – celý 6. řádek

Pátek 23.10. – PS – str. 19

Uč. Alter do M-Š – str. 26 cv. 24 – dva příklady + zkoušky

                              str.18 cv. 2 – poslední dva příklady

Početník - dodělat str. 8 a 9

 

Vlastivěda

Do 23.10. pročíst a naučit uč. do str. 20 + PS do str.10

Přírodověda

Do 23.10. pročíst a naučit uč. do str.17 + PS do str.8

 

Anglický jazyk - do 25. 10.

Učebnice angličtiny - Happy Street – str 8,9 .Lekce 2 The presents, čtení, překlad., str. 9( read and say). Pracovní sešit str.95. (Unit 1, 2).

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.