Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 4.B distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 22. 2. do 26. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod střední

Online - Učebnice: 48, 49

             - Pracovní sešit: 46/4,7;  47/9

Sami - Učebnice: 49/17 – do sešitu

         - Pracovní sešit: 46/5,6;   47/8,10

                            

Čtení Texty na téma: Karel IV.

Sami - Čítanka: strany 120 – 122

Básničku „Nevýhody středověkého rytíře“ naučit zpaměti (dobrovolně).

    

MATEMATIKA – Čísla větší než 10 000 - porovnávání

Online - Učebnice: strana 8/1,2

           - Pracovní sešit: strana 28/1, 2, 3, 4, 5

Sami - Pracovní sešit: 27/7, 8, 9

         - Početník: strana 28

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém les

Učebnice: strany 30 – 33

Online – Pracovní sešit: 19/9;   20/1

Sami – Pracovní sešit: 19/7,8;  20/2, 3, 4

VLASTIVĚDA Lucemburkové – Václav IV., Zikmund

Učebnice: strany 36, 37

Online- Pracovní sešit 20/1      

Sami - Pracovní sešit: 19/6;   20/2, 3

          

ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? str.26, 27

Cílové učivo : I'm bigger than ... Ja jsem větší než...

bigger větší

smaller menší

taller vyšší

shorter kratší

fatter tlustší

thinner hubenější

older starší

younger mladší

PS str.32 , cv. 2 písemně 

Where is  ( the cafe ) ? Kde je kavárna? 

Where are the monkeys ? Kde jsou opice ? 

They' re next to the giraffes Jsou vedle žiraf.

opposite  naproti

between  mezi

car park  parkoviště

toilets   záchody

shop  obchod

cafe  kavárna

PS str. 33, cv. 2 

PS str. 95 , Lekce 4 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 15. 2. do 19. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vzory podstatných jmen – rod střední

Online - Učebnice: 45, 46, 47

             - Pracovní sešit: 45/1, 2, 3

Sami - Učebnice: 46/1 – ústně

                               47/3, 6 – napsat do sešitu

Čtení Texty na téma: Karel IV.

Sami – Čítanka: strany 118 -

    

MATEMATIKA – Čísla 10 000 – 1 000 000

Online – Učebnice 2. díl: strany 3, 4

             - Pracovní sešit: 26/1, 2, 3, 4, 5

Sami - Učebnice 2. díl: 3/2, 3, 4 – ústně, s kartičkami čísel

                                         3/5 – do sešitu

         - Početník: strana 27

(Druhý díl učebnice najdete ve vestibulu školy. Vyplnit rámeček na zadní straně.)

PŘÍRODOVĚDA Ekosystém Les

Učebnice: strany 30 – 33

Online – Pracovní sešit: 17/1;   18/5

Sami – Pracovní sešit: 17/2;   18/3,4,6

VLASTIVĚDA Lucemburkové – Karel IV.

Učebnice: strany 34, 35

Online- Pracovní sešit 18/4      

Sami - Pracovní sešit: 17/1,2 (dokončit)   18/3;   19/5

          

ANGLICKÝ JAZYK – H. Tomaševska

Učebnice AJ Are they monkeys ? Jsou to opice ? str.24,25

Určování zvířat

Otázky Are they...? Jsou ?

Vazby They are ...They are not...Oni, ony, ona jsou...

They aren't Oni nejsou...

lion

penguin

monkeys

funny

dangerous

friendly

Excuse me

What 's in there? Let's ask the keeoer

Rozšíření slovní zásoby ( zvířata )

PS slovní zásoba str.95 Lekce 4

PS str.39 celá písemně

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 8. 2. do 12. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Podstatná jména - pád

Online - Učebnice: 40/1,2,4

             - Pracovní sešit: 43/5; 44/6

Sami - Učebnice: 40/3 - napiš jako stránku do památníčku a přidej obrázek

         - Pracovní sešit: 43/3,4,(bez vzorů); 44/7,8

Čtení Texty na téma: Karel IV.

Sami – Čítanka: strany 114 - 117

    

MATEMATIKA – Písemné dělení, průměr, jednotky délky

Online - Učebnice: 28; slovní příklady

             - Početník: strana 25

Sami - Početník: strana 17 (dokončit) a strana 26

PŘÍRODOVĚDA U lidských obydlí – domácí zvířat

Učebnice: strany 25 – 28

Online – Pracovní sešit: 14/4; 15/10

Sami – Pracovní sešit: 14/5,6; 15/7,8,9

VLASTIVĚDA Lucemburkové – Jan Lucemburský, Karel IV.

Učebnice: strany 33, 34          

Sami - Pracovní sešit: 17/1,2

          

ANGLICKÝ JAZYK   H. Tomaševska

Učebnice AJ Colin in Computerland str.22

Slovní zásoba : spiders, rope, everywhere stop

Catch this ! Don' t eat it ! You can do it!

Our World str.23 Náš svět

Slovní zásoba : meals , bacon , beans , scones , strawberry jam , fish and

chip shop , fish and chips

PS str. 26 písemně

PS str.95 Lekce 3 , slovní zásoba

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 1. 2. do 5. 2. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Podstatná jména (rod, číslo)

Online - Učebnice: strana 36, 39

             - Pracovní sešit: 41/7

Sami - Učebnice: 36/4 – napiš do školního sešitu

         - Pracovní sešit: 41/6,8, 42/1,2

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 84 - 86

    

MATEMATIKA – Písemné dělení, aritmetický průměr

Online - Učebnice: 27; slovní příklady

             - Pracovní sešit: 12/1,2,3,5,7,8

Sami - Pracovní sešit: 12/6

         - Početník: strana 17 (2 sloupce)

PŘÍRODOVĚDA U lidských obydlí

Učebnice: strany 25 – 28

Online – Pracovní sešit: 13/3; 14/5

Sami – Pracovní sešit: 13/1,2; 14/4,6

VLASTIVĚDA Přemyslovci - opakování

Učebnice strany 31, 32          

Online - Pracovní sešit: 16/9,10

Sami - Pracovní sešit: 15/5,6,

           Učebnice: strana 32 – Staň se rytířem PČ, VV (dobrovolně)

ANGLICKÝ JAZYK   - H. Tomaševska

Učebnice AJ  What do people have for breakfast ? Let's ask the people in Woodland Road... str.21

Slovní zásoba : always vždy

sometimes někdy

never nikdy

toast topinka

next door sousední

in a hurry ve spěchu

breakfast snídaně

tea čaj

milk mléko

orange juice pomerančový džus

cereal cereálie

banana banán

apple jablko

egg vajíčko

He , she likes... On, ona má rád / a...

He, she doesn't like...On / ona nemá ráda

Colin in Computerland, str.22 

Slovní zásoba

spiders pavouci

rope lano

Catch up! Chyt' tohle

Stop!  Zastav! 

Don't look down! Nedívej se dolů

Don't eat eat ! Nejez to

You can do it Dokážeš to

Over there ... Tamhle

everywhere všude

I am hungry  Mám hlad

PS cv.1, 2 str.25

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 25. 1. do 28. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Slovní druhy

Online - Učebnice: strana 34, 35

             - Pracovní sešit: 39/2; 40/4

Sami - Pracovní sešit: 39/1, 40/3,5

         - Zopakovat řadu slovních druhů – zpaměti.

         - Procvičovat pravopis po všech obojetných souhláskách uvnitř slova

           (dobrovolně pracovní sešit strany 35 – 38).

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 80 - 83

    

MATEMATIKA – Písemné dělení jednociferným dělitelem

Online - Učebnice: 26/ 22, 23, 24; slovní příklady

             - Pracovní sešit 10/10, 11, 14

Sami - Pracovní sešit 10/7, 8, 9, 12, 13

         - Početník: strana 16 (dokončit)

PŘÍRODOVĚDA Savci v zimě

Online - Ukázky samostatné práce. (Povídání o volně žijícím savci.)

Sami - Připravit stránku o vybraném savci k nalepení do památníčku.

             (Úhledně psaný text svými slovy, nakreslené nebo nalepené obrázky…)

VLASTIVĚDA České království - Přemysl Otakar II., Václav II.

Učebnice strana 29, 30          

Online - Pracovní sešit: 16/8

Sami - Pracovní sešit: 16/7

           Vyhledávat informace ve vložené dvojstraně RODOKMENY PANOVNÍKŮ

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice AJ Shopping for Mum/  Nakupování pro maminku. Procvičení jazyka - děti přečtou rozhovor v kavárně. Doplní písemně rozhovor 

podle vzoru.

large - velký

Can I have a large / small ..., please ? Mohu dostat velký / malý ..., prosím? 

a tuna sandwich sendvič

cheese / egg sandwich sýrový/vajíčkový sendvič

apple juice jablečný džus

lemonade limonáda

No! Not a..., a ... Ne! Ne...,... ! 

Sorry ! Omluvám se ! 

Certainly Jistě ! delicious výborný

Děti se poučí o zdravé výživě,mluví o jídlech,která mají rády, mluví o nejoblíbenějším jídle.

fruit , healthy, onions, tomatoes , butter, lettuce, cucumber, avocado, salad, strawberries, 

smoothie, bread, eggs, bananas, yoghurt

Do you like ...? 

favourite

Učebnice str. 19,20.

PS str.22, 23

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po Z, pravopis

Online - Učebnice: strana 32

             - Pracovní sešit: 33/2; 34/4

Sami - Pracovní sešit: 33/1,3; 34/5,6,7

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po Z zpaměti.

         - Procvičovat pravopis po všech obojetných souhláskách uvnitř slova.

             (Můžete využít cvičení v pracovním sešitu na stranách 35 – 38.)

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 76 - 79

    

MATEMATIKA – Písemné dělení jednociferným dělitelem

Online - Učebnice: strany 23 a 24; slovní příklady

             - Pracovní sešit 9/1

Sami – Pracovní sešit 9/2,3,4

         - Učebnice: 23/6, 7; napsat do školního sešitu

         - Početník: strana 16

PŘÍRODOVĚDA Příroda v zimě

Učebnice strana 34,35,36

Online - Pracovní sešit: 22/1, poznámky

             - Ukázky samostatné práce. (Povídání o volně žijícím savci.)

Sami - Pracovní sešit: 22/3

         - Vyhledej a přečti si v učebnici str. 24 – 33 informace o našich savcích.

           Vyber si volně žijícího savce a nauč se o něm povídat.

VLASTIVĚDA České království - Anežka Česká, Václav I., Přemysl Otakar II.

Učebnice strana 28, 29          

Online - Pracovní sešit: 16/7

Sami - Pracovní sešit: Vyhledávat informace ve vložené dvojstraně RODOKMENY PANOVNÍKŮ

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice AJ Shopping for Mum / Nakupování pro maminku. Slovní zásoba z okruhu jídlo. Čtení krátkých příběhu. str.17,18.Děti popisují co mají / nemají rádi

PS , str.18 cv. 2 písemně . PS Slovníček Lekce 3 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po V, pravopis

Online - Učebnice: strana 31

             - Pracovní sešit: 31/3; 32/6

Sami - Pracovní sešit: 31/1,2,4; 32/5,7

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po V zpaměti a procvičovat pravopis.

Čtení Texty na téma ZIMA

Sami - Čítanka strany 74 a 75

    

MATEMATIKA – Dělení se zbytkem, jednotky délky

Online - Učebnice: 15/100; 16/102; slovní příklady

Sami - Početník: strana 15

         - Učebnice: 16/106; napsat do školního sešitu

          - Zopakovat jednotky délky a jejich převody.

PŘÍRODOVĚDA Příroda v zimě, přezimování našich savců

Učebnice strana 34

Online - Pracovní sešit: 22/poznámky

             - Naši volně žijící savci

Sami - Pracovní sešit: 22/2,4

         - Vyhledej a přečti si v učebnici str. 24 – 33 informace o našich savcích.

           Vyber si volně žijícího savce a nauč se o něm povídat.

VLASTIVĚDA České království, Přemysl Otakar I.

Učebnice strana 28          

Online - Pracovní sešit: 14/1,2

Sami - Pracovní sešit: 14/3, 4    

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po S, pravopis

Online - Učebnice: strana 30

             - Pracovní sešit: 29/1

Sami - Pracovní sešit: 29, 30/2,3,4

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po S zpaměti a procvičovat pravopis.

Čtení Kalendář

Sami - Čítanka strany 72 a 73

         - Zopakovat řadu měsíců a jednotky času.

 

MATEMATIKA – Pamětné dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem

Online - Učebnice: 14/79;   15/95,100; 16/102; slovní příklady

             - Pracovní sešit: 7/1,2,3,6; 8/1,3

Sami - Pracovní sešit: 7/4,5;   8/2,4,6

         - Početník: 14/ 2 sloupce

PŘÍRODOVĚDA Bezobratlí

Učebnice strany 22 a 23

Online - Pracovní sešit: 10/3;    11/8,10

Sami - Pracovní sešit: 10/ 4,5,6,7; 11/9

         - Vyhledávat v knihách a na internetu zajímavé informace o hmyzu.

VLASTIVĚDA Život v Čechách před tisíci lety

Učebnice strany 25 - 27            

Online - Pracovní sešit: 12/1,2;    13/ 5

Sami - Pracovní sešit: 12/ 3;    13/ 4,6

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po B

Online: Učebnice – 22/1, 23/1,2,3

Sami: Učebnice 22/2

           Pracovní sešit - strana 22, cvičení 1 - 5

Čtení Staré pověsti české

- Čti (na pokračování) libovolnou knihu se starými pověstmi českými.

- Vyhledávej si v knihách zajímavé informace o savcích a ptácích.

MATEMATIKA – Pamětné a písemné odčítání čísel do 10 000

Online: Učebnice - 42/1 – 8

               Pracovní sešit – 19/1

Sami:   Pracovní sešit - 19, cvičení 2 - 6

             Početník - strana 22

PŘÍRODOVĚDA Obratlovci – ptáci

Online: Učebnice - strana 20

Sami:   Učebnice - strana 20

Úkol: Odpovědi na otázky ve žlutém rámečku napsat na papír, vyfotit a poslat do Teams.

VLASTIVĚDA Velkomoravská říše - Křesťanství

Online: Učebnice - strana 18, 19            

             Pracovní sešit - strana 9, cvičení 2

Sami dobrovolně: Učebnice strana 20

                                   Pracovní sešit strana 10

Video na YOUTUBU – Velkomoravská říše

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.12 ,13.

Děti porovnávají věk lidí, He’s / She‘ s five years older/ younger than…

Je o pět let starší / mladší než…

PS str.13, ( 2), str.14 , ( 1). PS slovní zásoba str.95, Unit 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 4.B

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Zaslání ofocené stránky s úkolem většina zvládla. Děkuji. Věřím, že nám to takhle bude fungovat.

ČESKÝ JAZYK Zdvojené souhlásky, opakování stavby slova

Online: Učebnice – strany 18, 19

Sami: Pracovní sešit - strana 19, cvičení 17, 18 (stránku vyfoťte a vložte do teamsů)

           Když se budete nudit, udělejte si nějaké cvičení z učebnice na stranách 20, 21.

                                    

ČítankaStaré pověsti české

- Čítanka strana 102 - 104

- Čti (na pokračování) libovolnou knihu se starými pověstmi českými.

MATEMATIKA – Pamětné a písemné sčítání čísel do 10 000

Online: Učebnice - strana 41

Sami:   Pracovní sešit - strana 18, cvičení 2 - 7

             Početník - strany 20 (jen sčítání), 21

                      

PŘÍRODOVĚDA Živočichové – rozdělení podle stavby těla, savci

Online: Učebnice - strana 19

             Pracovní sešit – strana 9 (poznámky)

Sami:   Pracovní sešit - strana 12, cvičení 12, 13

VLASTIVĚDA Velkomoravská říše - panovníci

Online: Učebnice - strana 18, 19            

Sami:   Pracovní sešit - strana 9, cvičení 1

             Videa na YOUTUBU – O Bivojovi, Dívčí válka

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice Happy Street, str.11,12.

Děti procvičují otázky a odpovědi s vazbou „have got“

Cílové učivo : He/ She’s got … brothers and … sisters.

On/ ona má…bratrů a…sester.

He/ She hasn’t got any brothers or sisters. On / Ona

Nemá žádné bratry a sestry.

How meny brothers and sisters have you got ? Kolik

máš bratrů a sester?

That’s right! To je správně!

Pracovní sešit, str.13, cv.2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Mám velikou radost, že se online výuky účastní 13 dětí z naší třídy. Děkuji rodičům za pomoc s připojením. Chválím děti, že se brzy s programem Teams seznámily. Pokusím se obsah učiva rozdělit na práci, kterou budeme dělat společně online,

a na samostatné domácí úkoly.

UČIVO na týden 9. 11. - 13. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony (ob, v, bě – bje, vě – vje, pě)

Online: Učebnice - strana 17

             Pracovní sešit - strana 17, cvičení 14

                                       - strana 18, cvičení 16

Sami:   Pracovní sešit - strana 16, cvičení 11

                                       - strana 17, cvičení 12, 13

                                       - strana 18, cvičení 15                              

ČítankaStaré pověsti české

-        Čtení libovolné obrázkové knihy se starými pověstmi českými pro děti

(Vybrat si například pověst O Bivojovi, O Horymírovi, Dívčí válka…)

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000 (zaokrouhlování čísel)

Online: Učebnice - strana 40, cvičení 1,2

             Pracovní sešit - strana 16, cvičení 1, 2, 3

Sami:   Pracovní sešit - strana 16, cvičení 4,5,6,7

             Početník - strana 19

                      

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda – živočichové

Online: Učebnice - strana 18

             Pracovní sešit - strana 16, cvičení 1, 2, 3

Sami:   Pracovní sešit - strana 9, cvičení 1,2; (případně dodělat strany 6 – 8)

VLASTIVĚDA Staré české pověsti (Libuše, Přemysl Oráč)

Online: Učebnice - strana 16, 17

             Pracovní sešit - strana 8, cvičení 5

Sami:   Pracovní sešit - strana 8, cvičení 4

             Videa na YOUTUBU – O Libuši, O Přemyslovi

ANGLICKÝ JAZYK   - H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.9.Rodina. 

Cílové učivo : sister, brother, auntie, uncle, cousin, mother, father, grandmother, grandfather,

He's Polly's brother. On je bratr Polly. This is my/ his/ her ...To je můj/ jeho/ její...

His/ Her name's ... Jmenuje se...

Pracovní sešit - str.11, cv.2.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 6. 11. 2020 – 4.B

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Od pondělí 2. 11. 2020 začínáme zkoušet „online setkání“ v programu MS Teams. Žádám rodiče o instalaci aplikace a přihlášení žáka.

(K zařízení je potřeba mikrofon a kamera.)

První schůzka je naplánována na pondělí 2. 11. od 9:00. TĚŠÍM SE NA VŠECHNY.

UČIVO na týden 2. 11. - 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony (od, nad, pod, před; roz, bez, vz)

-        Učebnice strany 15 a 16 (ústně nebo cvičně na papír)

-        Pracovní sešit strany 15, 16 (písemně do PS)

ČítankaStaré pověsti české

-        Čítanka strana 98 - 101

-        Čtení libovolné obrázkové knihy se starými pověstmi českými pro děti

(Seznámení s knihou Eduarda Petišky – Čtení o hradech, zámcích a městech)

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000 (porovnávání čísel)

-        Učebnice strany 33, 34 (ústně)

cvičení 33/4 písemně do školního sešitu

cvičení 33/5 vynechat

-        Pracovní sešit strana 15 (písemně do PS)

-        Početník strana 18

           Pro názornost používejte sadu papírových číslic.

           Neustále procvičujte násobení a dělení.

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda - rostliny

-        Učebnice strany 14, 15, 16, 17 (opakovat)

-        Pracovní sešit strana 7/cviční 7, 8, 9 (písemně do PS)

                         strana 8/cvičení 10, 11 (písemně do PS)

VLASTIVĚDA Staré české pověsti (Praotec Čech, Kníže Krok a jeho tři dcery)

-        Učebnice strana 15

-        Pracovní sešit strana 7 (písemně do PS)

Videa na YOUTUBU - Praotec Čech, Krok a jeho dcery

ANGLICKÝ JAZYK  

Opakování - učebnice angličtiny Happy Street , str.8, 9. The presents - Dárky. Určovat  členy rodiny,

čísla do 100. Pracovní sešit str.10, cvičení 2. písemně. Slovníček, str.95 ( pracovní sešit) Unit 2, číst. 

Kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Posílám učivo na týden 19. 10 – 23. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony

-        Učebnice strany 13 a 14 (ústně)

-        Pracovní sešit strany 13, 14, 15 (písemně do PS)

ČítankaTexty na téma podzim

-        Čítanka strany 17 a 19

-        Čtení libovolné pohádkové knihy

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000

(Písemné násobení si necháme až na společnou výuku ve škole.)

-        Učebnice strany 30, 31, 32 (ústně)

cvičení 32/17 písemně do školního sešitu

cvičení 31/13 a 32/19 vynechat

-        Pracovní sešit strany 13 a 14 (písemně do PS)

Pro názornost používejte sadu papírových číslic.

Neustále procvičujte násobení a dělení.

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda - rostliny

-        Učebnice strany 14, 15, 16, 17

-        Pracovní sešit strana 5/cviční 1 a 2 (písemně do PS)

                         strana 6/cvičení 3, 4, 5, 6 (písemně do PS)

VLASTIVĚDA Slované, Sámova říše

-        Učebnice strany 13 a 14

-        Pracovní sešit strany 5 a 6 (písemně do PS)

ANGLICKÝ JAZYK 

Učebnice angličtiny - Happy Street – str 8,9 .Lekce 2 The presents, čtení, překlad., str. 9( read and say). Pracovní sešit str.95. (Unit 1, 2).

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zadání na týden do 16. 10.:

Práce, úkoly a vysvětlení zadáno ve škole.

Čj - uč. str. 12 - ústně

      - PS - str. 11, 12

- uč. str. 182 - do školního sešitu cv. 2, 6

      - Početník - str. 21, 22 - pouze 1 sl.

- PS - str. 4

Vl - uč. str. 11, 12 - přečíst