Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

Od 4. 1. mají žáci 4.B distanční výuku.

Úkoly pro vzdálenou výuku od 18. 1. do 22. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po Z, pravopis

Online - Učebnice: strana 32

             - Pracovní sešit: 33/2; 34/4

Sami - Pracovní sešit: 33/1,3; 34/5,6,7

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po Z zpaměti.

         - Procvičovat pravopis po všech obojetných souhláskách uvnitř slova.

             (Můžete využít cvičení v pracovním sešitu na stranách 35 – 38.)

Čtení Texty na téma: Svět her a bláznivých nápadů

Sami - Čítanka strany 76 - 79

    

MATEMATIKA – Písemné dělení jednociferným dělitelem

Online - Učebnice: strany 23 a 24; slovní příklady

             - Pracovní sešit 9/1

Sami – Pracovní sešit 9/2,3,4

         - Učebnice: 23/6, 7; napsat do školního sešitu

         - Početník: strana 16

PŘÍRODOVĚDA Příroda v zimě

Učebnice strana 34,35,36

Online - Pracovní sešit: 22/1, poznámky

             - Ukázky samostatné práce. (Povídání o volně žijícím savci.)

Sami - Pracovní sešit: 22/3

         - Vyhledej a přečti si v učebnici str. 24 – 33 informace o našich savcích.

           Vyber si volně žijícího savce a nauč se o něm povídat.

VLASTIVĚDA České království - Anežka Česká, Václav I., Přemysl Otakar II.

Učebnice strana 28, 29          

Online - Pracovní sešit: 16/7

Sami - Pracovní sešit: Vyhledávat informace ve vložené dvojstraně RODOKMENY PANOVNÍKŮ

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice AJ Shopping for Mum / Nakupování pro maminku. Slovní zásoba z okruhu jídlo. Čtení krátkých příběhu. str.17,18.Děti popisují co mají / nemají rádi

PS , str.18 cv. 2 písemně . PS Slovníček Lekce 3 slovní zásoba

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 11. 1. do 15. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po V, pravopis

Online - Učebnice: strana 31

             - Pracovní sešit: 31/3; 32/6

Sami - Pracovní sešit: 31/1,2,4; 32/5,7

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po V zpaměti a procvičovat pravopis.

Čtení Texty na téma ZIMA

Sami - Čítanka strany 74 a 75

    

MATEMATIKA – Dělení se zbytkem, jednotky délky

Online - Učebnice: 15/100; 16/102; slovní příklady

Sami - Početník: strana 15

         - Učebnice: 16/106; napsat do školního sešitu

          - Zopakovat jednotky délky a jejich převody.

PŘÍRODOVĚDA Příroda v zimě, přezimování našich savců

Učebnice strana 34

Online - Pracovní sešit: 22/poznámky

             - Naši volně žijící savci

Sami - Pracovní sešit: 22/2,4

         - Vyhledej a přečti si v učebnici str. 24 – 33 informace o našich savcích.

           Vyber si volně žijícího savce a nauč se o něm povídat.

VLASTIVĚDA České království, Přemysl Otakar I.

Učebnice strana 28          

Online - Pracovní sešit: 14/1,2

Sami - Pracovní sešit: 14/3, 4    

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 4. 1. do 8. 1. 2021 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po S, pravopis

Online - Učebnice: strana 30

             - Pracovní sešit: 29/1

Sami - Pracovní sešit: 29, 30/2,3,4

         - Zopakovat řadu vyjmenovaných slov po S zpaměti a procvičovat pravopis.

Čtení Kalendář

Sami - Čítanka strany 72 a 73

         - Zopakovat řadu měsíců a jednotky času.

 

MATEMATIKA – Pamětné dělení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem

Online - Učebnice: 14/79;   15/95,100; 16/102; slovní příklady

             - Pracovní sešit: 7/1,2,3,6; 8/1,3

Sami - Pracovní sešit: 7/4,5;   8/2,4,6

         - Početník: 14/ 2 sloupce

PŘÍRODOVĚDA Bezobratlí

Učebnice strany 22 a 23

Online - Pracovní sešit: 10/3;    11/8,10

Sami - Pracovní sešit: 10/ 4,5,6,7; 11/9

         - Vyhledávat v knihách a na internetu zajímavé informace o hmyzu.

VLASTIVĚDA Život v Čechách před tisíci lety

Učebnice strany 25 - 27            

Online - Pracovní sešit: 12/1,2;    13/ 5

Sami - Pracovní sešit: 12/ 3;    13/ 4,6

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Aj Happy Street, opakování - Vegetables Fruits. Ovoce a zelenina.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 4.B

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova po B

Online: Učebnice – 22/1, 23/1,2,3

Sami: Učebnice 22/2

           Pracovní sešit - strana 22, cvičení 1 - 5

Čtení Staré pověsti české

- Čti (na pokračování) libovolnou knihu se starými pověstmi českými.

- Vyhledávej si v knihách zajímavé informace o savcích a ptácích.

MATEMATIKA – Pamětné a písemné odčítání čísel do 10 000

Online: Učebnice - 42/1 – 8

               Pracovní sešit – 19/1

Sami:   Pracovní sešit - 19, cvičení 2 - 6

             Početník - strana 22

PŘÍRODOVĚDA Obratlovci – ptáci

Online: Učebnice - strana 20

Sami:   Učebnice - strana 20

Úkol: Odpovědi na otázky ve žlutém rámečku napsat na papír, vyfotit a poslat do Teams.

VLASTIVĚDA Velkomoravská říše - Křesťanství

Online: Učebnice - strana 18, 19            

             Pracovní sešit - strana 9, cvičení 2

Sami dobrovolně: Učebnice strana 20

                                   Pracovní sešit strana 10

Video na YOUTUBU – Velkomoravská říše

ANGLICKÝ JAZYK   – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.12 ,13.

Děti porovnávají věk lidí, He’s / She‘ s five years older/ younger than…

Je o pět let starší / mladší než…

PS str.13, ( 2), str.14 , ( 1). PS slovní zásoba str.95, Unit 2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 16. 11. do 20. 11. 2020 – 4.B

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Zaslání ofocené stránky s úkolem většina zvládla. Děkuji. Věřím, že nám to takhle bude fungovat.

ČESKÝ JAZYK Zdvojené souhlásky, opakování stavby slova

Online: Učebnice – strany 18, 19

Sami: Pracovní sešit - strana 19, cvičení 17, 18 (stránku vyfoťte a vložte do teamsů)

           Když se budete nudit, udělejte si nějaké cvičení z učebnice na stranách 20, 21.

                                    

ČítankaStaré pověsti české

- Čítanka strana 102 - 104

- Čti (na pokračování) libovolnou knihu se starými pověstmi českými.

MATEMATIKA – Pamětné a písemné sčítání čísel do 10 000

Online: Učebnice - strana 41

Sami:   Pracovní sešit - strana 18, cvičení 2 - 7

             Početník - strany 20 (jen sčítání), 21

                      

PŘÍRODOVĚDA Živočichové – rozdělení podle stavby těla, savci

Online: Učebnice - strana 19

             Pracovní sešit – strana 9 (poznámky)

Sami:   Pracovní sešit - strana 12, cvičení 12, 13

VLASTIVĚDA Velkomoravská říše - panovníci

Online: Učebnice - strana 18, 19            

Sami:   Pracovní sešit - strana 9, cvičení 1

             Videa na YOUTUBU – O Bivojovi, Dívčí válka

ANGLICKÝ JAZYK  

Učebnice Happy Street, str.11,12.

Děti procvičují otázky a odpovědi s vazbou „have got“

Cílové učivo : He/ She’s got … brothers and … sisters.

On/ ona má…bratrů a…sester.

He/ She hasn’t got any brothers or sisters. On / Ona

Nemá žádné bratry a sestry.

How meny brothers and sisters have you got ? Kolik

máš bratrů a sester?

That’s right! To je správně!

Pracovní sešit, str.13, cv.2

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Mám velikou radost, že se online výuky účastní 13 dětí z naší třídy. Děkuji rodičům za pomoc s připojením. Chválím děti, že se brzy s programem Teams seznámily. Pokusím se obsah učiva rozdělit na práci, kterou budeme dělat společně online,

a na samostatné domácí úkoly.

UČIVO na týden 9. 11. - 13. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony (ob, v, bě – bje, vě – vje, pě)

Online: Učebnice - strana 17

             Pracovní sešit - strana 17, cvičení 14

                                       - strana 18, cvičení 16

Sami:   Pracovní sešit - strana 16, cvičení 11

                                       - strana 17, cvičení 12, 13

                                       - strana 18, cvičení 15                              

ČítankaStaré pověsti české

-        Čtení libovolné obrázkové knihy se starými pověstmi českými pro děti

(Vybrat si například pověst O Bivojovi, O Horymírovi, Dívčí válka…)

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000 (zaokrouhlování čísel)

Online: Učebnice - strana 40, cvičení 1,2

             Pracovní sešit - strana 16, cvičení 1, 2, 3

Sami:   Pracovní sešit - strana 16, cvičení 4,5,6,7

             Početník - strana 19

                      

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda – živočichové

Online: Učebnice - strana 18

             Pracovní sešit - strana 16, cvičení 1, 2, 3

Sami:   Pracovní sešit - strana 9, cvičení 1,2; (případně dodělat strany 6 – 8)

VLASTIVĚDA Staré české pověsti (Libuše, Přemysl Oráč)

Online: Učebnice - strana 16, 17

             Pracovní sešit - strana 8, cvičení 5

Sami:   Pracovní sešit - strana 8, cvičení 4

             Videa na YOUTUBU – O Libuši, O Přemyslovi

ANGLICKÝ JAZYK   - H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.9.Rodina. 

Cílové učivo : sister, brother, auntie, uncle, cousin, mother, father, grandmother, grandfather,

He's Polly's brother. On je bratr Polly. This is my/ his/ her ...To je můj/ jeho/ její...

His/ Her name's ... Jmenuje se...

Pracovní sešit - str.11, cv.2.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 6. 11. 2020 – 4.B

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Od pondělí 2. 11. 2020 začínáme zkoušet „online setkání“ v programu MS Teams. Žádám rodiče o instalaci aplikace a přihlášení žáka.

(K zařízení je potřeba mikrofon a kamera.)

První schůzka je naplánována na pondělí 2. 11. od 9:00. TĚŠÍM SE NA VŠECHNY.

UČIVO na týden 2. 11. - 6. 11. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony (od, nad, pod, před; roz, bez, vz)

-        Učebnice strany 15 a 16 (ústně nebo cvičně na papír)

-        Pracovní sešit strany 15, 16 (písemně do PS)

ČítankaStaré pověsti české

-        Čítanka strana 98 - 101

-        Čtení libovolné obrázkové knihy se starými pověstmi českými pro děti

(Seznámení s knihou Eduarda Petišky – Čtení o hradech, zámcích a městech)

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000 (porovnávání čísel)

-        Učebnice strany 33, 34 (ústně)

cvičení 33/4 písemně do školního sešitu

cvičení 33/5 vynechat

-        Pracovní sešit strana 15 (písemně do PS)

-        Početník strana 18

           Pro názornost používejte sadu papírových číslic.

           Neustále procvičujte násobení a dělení.

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda - rostliny

-        Učebnice strany 14, 15, 16, 17 (opakovat)

-        Pracovní sešit strana 7/cviční 7, 8, 9 (písemně do PS)

                         strana 8/cvičení 10, 11 (písemně do PS)

VLASTIVĚDA Staré české pověsti (Praotec Čech, Kníže Krok a jeho tři dcery)

-        Učebnice strana 15

-        Pracovní sešit strana 7 (písemně do PS)

Videa na YOUTUBU - Praotec Čech, Krok a jeho dcery

ANGLICKÝ JAZYK  

Opakování - učebnice angličtiny Happy Street , str.8, 9. The presents - Dárky. Určovat  členy rodiny,

čísla do 100. Pracovní sešit str.10, cvičení 2. písemně. Slovníček, str.95 ( pracovní sešit) Unit 2, číst. 

Kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zdravím žáky a rodiče 4. B.

Posílám učivo na týden 19. 10 – 23. 10. 2020

ČESKÝ JAZYK Předložky a předpony

-        Učebnice strany 13 a 14 (ústně)

-        Pracovní sešit strany 13, 14, 15 (písemně do PS)

ČítankaTexty na téma podzim

-        Čítanka strany 17 a 19

-        Čtení libovolné pohádkové knihy

MATEMATIKA – Číselná řada do 10 000

(Písemné násobení si necháme až na společnou výuku ve škole.)

-        Učebnice strany 30, 31, 32 (ústně)

cvičení 32/17 písemně do školního sešitu

cvičení 31/13 a 32/19 vynechat

-        Pracovní sešit strany 13 a 14 (písemně do PS)

Pro názornost používejte sadu papírových číslic.

Neustále procvičujte násobení a dělení.

PŘÍRODOVĚDA Živá příroda - rostliny

-        Učebnice strany 14, 15, 16, 17

-        Pracovní sešit strana 5/cviční 1 a 2 (písemně do PS)

                         strana 6/cvičení 3, 4, 5, 6 (písemně do PS)

VLASTIVĚDA Slované, Sámova říše

-        Učebnice strany 13 a 14

-        Pracovní sešit strany 5 a 6 (písemně do PS)

ANGLICKÝ JAZYK 

Učebnice angličtiny - Happy Street – str 8,9 .Lekce 2 The presents, čtení, překlad., str. 9( read and say). Pracovní sešit str.95. (Unit 1, 2).

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zadání na týden do 16. 10.:

Práce, úkoly a vysvětlení zadáno ve škole.

Čj - uč. str. 12 - ústně

      - PS - str. 11, 12

- uč. str. 182 - do školního sešitu cv. 2, 6

      - Početník - str. 21, 22 - pouze 1 sl.

- PS - str. 4

Vl - uč. str. 11, 12 - přečíst