Úkoly a práce jsou zadávány především prostřednictvím MS Teams. Není-li uvedeno jinak, odevzdávejte úkoly přes Teams. Informace zde uváděné jsou především pro potřeby rodičů. Pokud nemají žáci možnost používat online prostředky pro výuku, kontaktujte tř. učitele a domluvte se na způsobu řešení vzniklé situace, ev. možnostech předávání a odevzdávání úkolů apod.

V  týdnu od 30. 11. mají žáci 3.A prezenční výuku - jdou do školy.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku do 27. 11. 2020 – 3.A

Český jazyk

Být-bydlit-obyvatel-byt: doděláme PS str. 25 (společně on-line na MS TEAMS). Zkontrolujeme U str. 33 (nebo 34) cv.8, které jste si měli napsat do ČJ-Š.

Příbytek, nábytek, dobytek: učebnice str. 33 (nebo str. 34) cv.9, 10 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 26,27.

Obyčej, bystrý, bylina: učebnice str. 34 (nebo str. 35) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček a napiš cv.13. Cv.11 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 28, 29.

Mějte připravené 4 kartičky s písmeny: Y, Ý, I, Í.

Čítanka str. 55–57

Písanka str. 20, 22, 23 (str. 21 nedělejte).

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Pokud máte čtenářský deníky hotový, můžete ho odevzdat do krabice 3.A ve škole. Nezapomeňte, že termín odevzdání je do 30.11.2020!

Matematika

Procvičování násobení a dělení: Učebnice str. 28, 29. Cv.23, 29, 30, 31, 32 (pište pouze výpočty a odpovědi) do sešitu M-Š, ústně cv.17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 33 (probereme společně on-line na MS TEAMS).  

PS str. 56-60. Nedělat zelené sloupečky!

Procvičovat násobilku 6,7,8,9 a 10.

Prvouka

Neživá příroda. Látky a jejich vlastnosti.: učebnice str. 27 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 32 a 33.  

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street , str.14,15. Děti přečtou krátký text a porozumí mu.

Procvičí si psaní. Cílové učivo: I am from England. Jsem z Anglie. My school is ( Happy Street) School.

My teacher is Miss Davis. Moje učitelka je… Send me an email soon ! Pošli mi brzy e – mail!

Email e – mail From od To komu Subject předmět

I am ( nine). Je mi devět. What’s your name ? Jak se jmenuješ? How old are you?

PS str.101,Unit 2, slovní zásoba. Cvičení str.12 (2) písemně,PS

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Výuka 16.11. – 20.11.2020 (17.11. státní svátek)

Český jazyk

Řady vyjmenovaných slov: učebnice str. 30 (nebo str. 31) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček Cv.1,2,3 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Udělej si 4 kartičky a na každou napiš 1 písmeno (Y, Ý, I, Í).

Vyjmenovaná slova po B: učebnice str. 31(nebo str. 32) do sešitu ČJ-Š opiš růžový rámeček a nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po B. Cv.2 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 20, 21.

Být-bydlit-obyvatel-byt: učebnice str. 32, 33 (nebo str. 33, 34) do sešitu ČJ-Š opiš oba žluté rámečky a napiš cv.8. Cv.3,4,5,6,7 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 22, 23, 24, 25.

Čítanka str. 50–54

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Pokud máte čtenářský deníky hotový, můžete ho odevzdat do krabice 3.A ve škole.

Matematika

Učebnice str. 24, cv.60, 61, 62, 64 (piš i zápisy, výpočty a odpovědi) do sešitu M-Š, ústně cv.59, 63, 65.

PS str. 44 a 45. Nedělat zelené sloupečky!

Procvičování: učebnice str. 25, cv.1, 3, 4 do sešitu M-Š, ústně cv.2, 5, 6 (probereme společně on-line na MS TEAMS).  

Naučit se násobky 10, procvičovat násobilku 6,7,8,9 a 10.

PS str.46-48. Nedělat zelené sloupečky!

Učebnice str. 27 do sešitu M-Š opiš růžový rámeček, nauč se tyto převody a napiš cv.12 a 14. Cv.7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 a 16 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Prvouka

Práce a volný čas. Lidé a výrobky: učebnice str. 24, 25, 26 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). PS str. 29 a 30. PS str. 31 doma nedělat písemně, pouze procvičit ústně!

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk

Učebnice Happy Street, str.12,13. Děti poznávají země na mapě.

Dozvědí se, kde všude se ve světe mluví anglicky.

Cílové učivo : Australia, Canada, India, South Africa, UK,USA.

Where‘ s … from? Odkud je? I’m from… Jsem z …

Pracovní sešit, str.12 ( písemně )

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 3.A

Český jazyk

Hláskosloví a výslovnost. Stavba slova: učebnice str. 26 (nebo str. 27) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček a napiš cv.3. Ostatní cv.1,2,4,5 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Slovní přízvuk: učebnice str. 27(nebo str. 28) do sešitu ČJ-Š opiš žlutý rámeček a cv.2 nejprve vymysli a napiš ke každému slovu rýmy, pak vymysli s každým slovem větu a napiš ji. Cv.1,3 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Učebnice str. 28 (nebo str. 29) cv.7 napište a rozdělte na slabiky do ČJ-Š. Cv. 6 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Čítanka str. 45–49

Čtěte vlastní knížky a jednu zapište do čtenářského deníku. Pokud máte čtenářský deníky hotový, můžete ho odevzdat do krabice 3.A ve škole.

Sloh: Adresy U str. 29 (nebo 30) cv.6 – napsat správně do sešitu ČJ sloh

Všechny písemné úkoly udělejte do čtvrtka 12.11. a v pátek 13.11. dopoledne přineste do školy ČJ-Š, ČJ sloh, ČJ PS.

Matematika

GEOMETRIE: Do velkého sešitu geometrie (pokud ho nemáš, tak na papír A4) udělej tyto úkoly: 1) Narýsuj dvě přímky e, f. Na přímce e vyznač bod M. 2) Narýsuj úsečku ST, jejíž délka je 6 cm. Vyznač bod A, který úsečce ST náleží a bod B, který úsečce ST nenáleží. 3) Narýsuj úsečku |OP|= 4 cm. Narýsuj úsečku CD, která je delší než úsečka OP.

Naučit se násobky 9, procvičovat násobilku 6,7,8 a 9.

PS str.40–43   Nedělat zelené sloupečky!

Učebnice str. 23 cv.48,49,55,56 do sešitu M-Š (nepište zápis, pouze příklad a odpověď), cv.47,53,54 ústně (probereme společně on-line na MS TEAMS).

Prvouka

Věci a činnosti kolem nás. Lidská činnost a tvořivost: učebnice str. 24 přečíst (probereme společně on-line na MS TEAMS). Podle návodu v růžovém rámečku (U str.24) se pokuste obalit nějakou knížku (ukážete mi ji na schůzce prvouky). PS str. 27 a 28.  

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Učebnice Happy Street, str.10,11- Barvy. 

Cílové učivo : red - červený, green - zelený, black - černý, orange - oranžový, white - bílý, yellow - žlutý, blue - modrý, brown - hnědý, pink - růžový, purple - fialový.

Doplňkové učivo : Show me something ( red). Ukaž mi něco ( červeného).

Here is something red. Tady je něco (  červeného).

What colour is? Jakou barvu má? 

Number (one) is red.

Pracovní sešit - str.9, cv.3.

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 2. 11. do 8. 11. 2020 – 3.A

Český jazyk

Slovo a skutečnost, význam slov: učebnice str. 21 (nebo papír str. 22) cv. 1 a,b),c)d), cv.2,3 ústně, PS str. 15  

Slova souznačná: učebnice str. 22 (nebo str. 23) žlutý rámeček do ČJ-Š, cv. 1,3 ústně, cv.2 fólie, PS str. 16

Slova protikladná: učebnice str. 23 (nebo str. 24) žlutý rámeček do ČJ-Š, cv. 1,2,4 ústně, cv.3 fólie, PS str. 17

Slova příbuzná: učebnice str. 24 (nebo str. 25) cv. 2 a žlutý rámeček do ČJ-Š, cv. 1,3 ústně, PS   str. 18

Nauka o slově-opakování: učebnice str. 25 (nebo str. 26) cv. 5 a),b) do ČJ-Š, cv. 1,2,3,4 ústně, cv.2 fólie, PS str. 1 9

Pokud budeš on-line na MS TEAMS, nemusíš dělat doma sám, probereme a procvičíme vše společně.

Čítanka str. 40–44

Matematika

Naučit se násobky 8, procvičovat násobilku 6,7 a 8

PS str.33–39   Nedělat zelené sloupečky!

Učebnice str. 22 cv. 36,38,39,41,43,44 do sešitu, cv. 42,46 ústně

Pokud budeš on-line na MS TEAMS, nemusíš dělat doma sám, probereme a procvičíme vše společně.

Prvouka

Naše vlast: učebnice str. 19-21 - přečíst, PS str. 22-23, Lidé a čas: učebnice str. 22 a 23, PS str. 25,26. Opakujte si hodiny!          PS str. 24 doma nedělat písemně, pouze procvičit ústně!

Pokud budeš on-line na MS TEAMS, nemusíš dělat doma sám, probereme a procvičíme vše společně.

 

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Anglický jazyk – H. Tomaševska

Opakování  - školní pomůcky, barvy  a čísla. Cílové učivo : a book,  a pencil,  a rubber, a pencil case,

a pen, a ruler. What's this ? Co je toto? It' s a... To je...

Pracovní sešit str.7, cvičení 2 ( písemně).

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

výuka 14.10. – 23.10.2020      

Český jazyk

Základní skladební dvojice: učebnice str. 18 (nebo papír str. 18) cv. 2,3 do sešitu, PS str. 13  

Spojování vět, doplňování souvětí: učebnice str. 19 (nebo str. 20) cv. 2,3 do sešitu, učebnice str. 20 (nebo str. 21) cv. 5,7 do sešitu, PS str. 14

Sloh: Vyprávění, nadpis: učebnice str. 28 (nebo 29) cv. 5 – splnit všechny úkoly v zadání,   a),b),c) do sešitu ČJ-SL

Čítanka str. 24 – 33, str. 38, 39

Písanka str. 14 – 19

Matematika

Naučit se násobky 7, procvičovat násobilku 6 a 7

PS str.28, 29, 30, 31, 32

Učebnice str. 21 cv. 25, 26, 28, 30, 32 do sešitu

Prvouka

Dodělat Ps str. 18, Opakování učebnice str. 15 - ústně

Země v níž žijeme. Krajina v okolí domova. učebnice str. 16-18 - přečíst, PS str. 19-21

 Anglický jazyk 

Anglická abeceda, hláskování. Učebnice angličtiny Happy Street – str.8. Slovní zásoba, (školní pomůcky), a book, a pencil,a rubber, a pencil case.

What‘s this? Příprava: učebnice, str.8, 9. Číslovky (1 – 10), one, twoo, three, four, five,six, seven, eight, night, ten.

Kontakt : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.