Zdravím žáky a rodiče 3. B.

Žádám o odevzdání klíčků od šatny, žákovské knížky, učebnic a pracovních sešitů. (Rozpis z minula.)

Děkuji všem, hlavně rodičům, za snahu a trpělivost pří

učení doma.

Chválím děti, které navštěvují dobrovolnou výuku.

Rodičům přeji zdraví, odpočinek a pěknou dovolenou.

S vámi, děti, se ještě uvidím.

V úterý 30. 6. 2020 v 8:00 se všichni sejdeme ve 3. B.

-      Půjdete v botách přes šatnu.

-      Na vysvědčení si přineste desky.

-      Školní jídelna funguje.

-      Během 45 minut se rozloučíme a s vysvědčením rozejdeme na skutečné prázdniny.

 

Nashledanou. Irena Kotrbová

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

 

Čekají nás poslední školní dny. V pondělí 22. 6. 2020 proběhne pedagogická rada, kde bude upřesněna organizace zakončení školního roku. Příští týden informace přidám na stránky.

Zatím žádám o odevzdávání:

- nepoškozeného a označeného klíčku od šatny (věci ze skříňky si odneste)

- žákovské knížky (podepsané, bez obalu)

- uvedených učebnic a pracovních sešitů (zkontrolované, případně zalepené)

Učebnice: Český jazyk, Čítanka, Prvouka, Angličtina

Pracovní sešity, které si uložíme ve škole pro příští rok:

Český jazyk 2., Matematika 3., Početník 2.

Vše zaneste do 3. B podle následujícího rozpisu:

Úterý 23. 6. – Staňková (12:00), Král (12:15), Červeňák (12:30), Turínová (12:45), Maier (13:00)

Středa 24. 6. – Gelatičová (12:00), Görgeiová (12:15), Horvath (12:30), Le Michaela (12:45)

Pokud časy nevyhovují, zavolejte mi a domluvíme se.

Děti, které navštěvují nepovinnou výuku, budou odevzdávat ve čtvrtek 25. 6. během dopoledne.

Posílám poslední, 15. sadu učiva.

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po Z

-         Naučte se řadu vyjmenovaných slov zpaměti.

-         Učebnice strany 93 - 95.

-         Pracovní sešit, strany 29 a 30.

-         Opakujte všechna vyjmenovaná slova a procvičujte pravopis.

(Slovesa a jejich tvary dobereme ve 4. třídě.)

Čítanka

-         Čítanka strany 170 - 177.

Písanka

-         Strana 32, (dokončit).

MATEMATIKA – Násobilka; násobení a dělení větších čísel s nulami

-         Pracovní sešit strany 30 – 33.

-         Opakujte pamětné násobení a dělení.

-         (Děleni se zbytkem dobereme ve 4. třídě.)

PRVOUKA Nebezpečí, tísňové volání

-         Učebnice strany 74 – 76, (dokončit).

-         Pracovní sešit strany 66 – 70, (dokončit).

ANGLICKÝ JAZYK   Do 30. 6.

Učebnice Happy Street. Lekce7 In the street/ Na ulici. Slovní zásoba z okruhu lidé. Používejte slovní zásobu, která se týká vzhledu. Cílové učivo : He/ She' s got... On/ Ona ma… long/ dlouhé, short/ krátké, brown/ hněde, black/ černé, blond/ světle, hair/ vlasy. Doplňkové  učivo: Is that ( Pam?) Je to ( Pam?) I like your hair! Tvoje vlasy se mi líbí! Na str.51. najděte cvičení, kde jsou karty s obrázky a ptejte se např. Has he got short hair? Has she got blond hair?atd. A odpovídejte: - No. He/ She ' s got… Pracovní sešit, str.103 (slovníček) Lekce 7.

 

Posílám 14. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 22. 6. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po V

-         Učebnice strany 90 a 91.

-         Pracovní sešit, strany 27 a 28.

-         Procvičujte pravopis.

Čítanka

-         Čítanka strany 160 - 169.

Písanka

-         Strany 30 a 31.

MATEMATIKA – Násobilka; násobení a dělení větších čísel 10 a 100

-         Pracovní sešit strany 26 - 29.

-         Opakujte pamětné násobení a dělení.

PRVOUKA Společné znaky živočichů; ochrana zdraví

-         Učebnice strany 70- 73.

-         Pracovní sešit strany 64 a 65.

ANGLICKÝ JAZYK  Do 30. 6.

Učebnice Happy Street. Lekce7 In the street/ Na ulici. Slovní zásoba z okruhu lidé. Používejte slovní zásobu, která se týká vzhledu. Cílové učivo : He/ She' s got... On/ Ona ma… long/ dlouhé, short/ krátké, brown/ hněde, black/ černé, blond/ světle, hair/ vlasy. Doplňkové  učivo: Is that ( Pam?) Je to ( Pam?) I like your hair! Tvoje vlasy se mi líbí! Na str.51. najděte cvičení, kde jsou karty s obrázky a ptejte se např. Has he got short hair? Has she got blond hair?atd. A odpovídejte: - No. He/ She ' s got… Pracovní sešit, str.103 (slovníček) Lekce 7.

 

Posílám 13. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 15. 6. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po V

-          Učebnice strany 88 a 89.

-          Pracovní sešit, strany 25 a 26.

-          Procvičujte pravopis.

Čítanka

-          Čítanka strany 157 - 159.

-          Zkoušejte si vyhledávat informace o lidském těle.

Písanka

-          Strana 29 (31).

MATEMATIKA – Trojúhelník a jeho konstrukce; sčítání a odčítání do 1000

-          Pracovní sešit strany 23 - 25.

-          Početník II., strany 8 - 10.

PRVOUKA Člověk – žijeme zdravě

-          Učebnice strana 67.

-          Pracovní sešit strany 61 a 62 (63).

-          Vyprávějte si s rodiči nad fotografiemi; pozorujte a vnímejte své tělo.

ANGLICKÝ JAZYK Do 30. 6.

Učebnice Happy Street. Lekce7 In the street/ Na ulici. Slovní zásoba z okruhu lidé. Používejte slovní zásobu, která se týká vzhledu. Cílové učivo : He/ She' s got... On/ Ona ma… long/ dlouhé, short/ krátké, brown/ hněde, black/ černé, blond/ světle, hair/ vlasy. Doplňkové  učivo: Is that ( Pam?) Je to ( Pam?) I like your hair! Tvoje vlasy se mi líbí! Na str.51. najděte cvičení, kde jsou karty s obrázky a ptejte se např. Has he got short hair? Has she got blond hair?atd. A odpovídejte: - No. He/ She ' s got… Pracovní sešit, str.103 (slovníček) Lekce 7.

 

Všem dětem přeji k svátku hodně zdraví, radosti a veselých zážitků.

Žáci, kteří chodí do školy, se poctivě učí. Co vy doma?

Posílám 12. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 8. 6. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po V

-          Učebnice strany 86 a 87.

-          Pracovní sešit II., strana 24.

-          Naučte se řadu vyjmenovaných slov po V zpaměti.

Čítanka

-          Čítanka strana 156.

-          Zkoušejte si vyhledávat informace o lidském těle.

Písanka

-          Strana 27.

MATEMATIKA – Sčítání a odčítání do 1000 (pamětné s rozkladem i písemné)

-          Početník I., strany 30 a 31.

-          Početník II., strany 5 – 7.

PRVOUKA Člověk - naše tělo a zdravý vývoj

-          Učebnice strany 64 – 66.

-          Pracovní sešit strany 58 a 60.

-          Pozorujte své tělo a jeho vývoj.

ANGLICKÝ JAZYK   Do 30. 6.

Učebnice Happy Street. Lekce7 In the street/ Na ulici. Slovní zásoba z okruhu lidé. Používejte slovní zásobu, která se týká vzhledu. Cílové učivo : He/ She' s got... On/ Ona ma… long/ dlouhé, short/ krátké, brown/ hněde, black/ černé, blond/ světle, hair/ vlasy. Doplňkové  učivo: Is that ( Pam?) Je to ( Pam?) I like your hair! Tvoje vlasy se mi líbí! Na str.51. najděte cvičení, kde jsou karty s obrázky a ptejte se např. Has he got short hair? Has she got blond hair?atd. A odpovídejte: - No. He/ She ' s got… Pracovní sešit, str.103 (slovníček) Lekce 7.

 

 

Od pondělí 25. 5. 2020 začnou už někteří z vás chodit do školy.

Budeme tvořit skupinu 13 dětí. 8 žáků je z naší třídy (Agátka, Alenka, Lucinka, Karolínka,

oba Davidové, Jirka a Adam), zbytek dětí je z 3. A.

V této skupině budou vyučovat p. uč. Kotrbová, Bambulová a Tomaševská.

Sejdeme se v 7:40 u šatny a do třídy odejdeme společně.

Bližší informace si řekneme až v pondělí. Přineste si všechno učení.

Žádám rodiče, aby nezapomněli na vyplněné prohlášení a roušky.

Těším se! Ostatní najdou učivo na stránkách školy jako doposud.

Posílám 11. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 1. 6. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po S

-          Učebnice strany 84 a 85.

-          Pracovní sešit II., strany 23.

-          Procvičujte pravopis.

Čítanka

-          Čítanka strana 155.

-          Zkoušejte si vyhledávat informace o zvířatech v nějaké dětské encyklopedii.

-          Čtěte na pokračování nějakou knihu o zvířatech.

Písanka

-          Strana 28 (podle možností 14, 26).

MATEMATIKA – Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100

-          Pracovní sešit III., strany 18 - 22.

-          Početník I., strana 29 (podle možností 30 a 31).

PRVOUKA Život v přírodě

-          Pracovní sešit strany 56 a 57.

-          Pozorujte život v přírodě.

ANGLICKÝ JAZYK  

Do 31. 5.

Učebnice Happy Street , In the street / Na ulici. Slovní zásoba z okruhu lidé, čtení slov z okruhu lidé. Na jednu stranu listu  v sešitě nakreslíte velkou značku autobusové zastávky a zeptáte se What' s this? Naučíte se výraz bus stop. Vedle značky zastávky můžete dát obrázek muže a řeknete - Look , a man! Můžete pokračovat, a tak seznámíte se se všemi šesti novými výrazy ( str.48). Potom řeknete - They are waiting at the bus stop. Můžete používat pantomimu, pak lépe porozumíte. Pracovní sešit, str.62, cvičeni 2. Slovníček, pracovní sešit str.103, lekce 7. Cílové učivo: man - muž, girl - dívka, baby - děťátko, woman - žena, boy - chlapec, dog - pes. Doplňkové učivo : In the street. Na ulici. Waiting at the bus stop - čekání na autobusové zastávce.

 

Posílám 10. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 25. 5. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po S

-          Učebnice strany 82 a 83.

-          Pracovní sešit II., strany 21 a 22.

-          Naučte se řadu vyjmenovaných slov po S zpaměti, procvičujte pravopis.

Čítanka

-          Čítanka strany 143 - 146.

-          Zkoušejte si vyhledávat informace o zvířatech v nějaké dětské encyklopedii.

Písanka

-          Strany 12 a 13.

MATEMATIKA – Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 100.

-          Pracovní sešit III., strany 14 - 17.

-          Početník I., strany 27 a 28.

PRVOUKA Živočichové – stavba těla

-          Učebnice strany 61 - 63.

-          Pracovní sešit strany 54 a 55.

-          Pozorujte živočichy v přírodě.

ANGLICKÝ JAZYK    

Do 31. 5.

Učebnice Happy Street , In the street / Na ulici. Slovní zásoba z okruhu lidé, čtení slov z okruhu lidé. Na jednu stranu listu  v sešitě nakreslíte velkou značku autobusové zastávky a zeptáte se What' s this? Naučíte se výraz bus stop. Vedle značky zastávky můžete dát obrázek muže a řeknete - Look , a man! Můžete pokračovat, a tak seznámíte se se všemi šesti novými výrazy ( str.48). Potom řeknete - They are waiting at the bus stop. Můžete používat pantomimu, pak lépe porozumíte. Pracovní sešit, str.62, cvičeni 2. Slovníček, pracovní sešit str.103, lekce 7. Cílové učivo: man - muž, girl - dívka, baby - děťátko, woman - žena, boy - chlapec, dog - pes. Doplňkové učivo : In the street. Na ulici. Waiting at the bus stop - čekání na autobusové zastávce.

 

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna žákům 1. stupně ZŠ přítomnost ve škole.

Docházka není povinná! Dále bude probíhat vzdálená výuka zavedeným způsobem.

Pokud máte o tuto mimořádnou docházku zájem,

doručte vyplněnou přihlášku do 18. 5. 2020 do ředitelny školy.

Přihlášku a bližší informace najdete v aktualitách na stránkách školy.

Posílám 9. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 18. 5. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po S

-          Učebnice strany 80 a 81.

-          Pracovní sešit II., strana 20/1, strana 21/1,2,3.

-          Naučte se řadu vyjmenovaných slov po S zpaměti.

Čítanka

-          Čítanka strany 151 a 154.

-          Zkoušejte si vyhledávat informace o zvířatech v nějaké dětské encyklopedii.

Písanka

-          Strana 25.

MATEMATIKA – Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100.

-          Pracovní sešit III., strany 10 - 13.

-          Početník I., strana 26.

PRVOUKA Živočichové – stavba těla

-          Učebnice strany 58 - 60.

-          Pracovní sešit strany 52 a 53.

-          Pozorujte živočichy v přírodě.

ANGLICKÝ JAZYK  

 Do 17. 5.

Učebnice Happy Street - str.46,47 ( Pets ) Domácí  zvířátka. In the street ( str.48,49). Pracovní sešit - str.103, lekce7 - Slovíčka číst podle přepisu.

 

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

Všem maminkám přeji k svátku hodně zdraví, pohody a odpočinku. Děkuji za trpělivost při pravidelném učení s dětmi.

Posílám 8. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 11. 5. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po P

-         Učebnice strany 77 a 78.

-         Pracovní sešit II., strana 20, cvičení 1., 2., 1.

-         Naučte se řadu vyjmenovaných slov po P zpaměti.

Čítanka

-         Čítanka strany 149 a 150.

-         Zkoušej si vyhledávat informace o zvířatech v nějaké dětské encyklopedii.

Písanka

-         Strana 23.

Vyrob mamince nějaké přáníčko k svátku matek.

Udělej jí něčím velikou radost.

MATEMATIKA – Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100.

-         Pracovní sešit III., strany 6 - 9.

-         Početník I., strana 25.

PRVOUKA Živočichové – společné znaky

-         Učebnice strany 56 - 57.

-         Pracovní sešit strana 51.

-         Pozorujte přírodu a učte se pěstovat některé rostliny.

ANGLICKÝ JAZYK  

Do 17. 5.

Učebnice Happy Street - str.46,47 ( Pets ) Domácí  zvířátka. In the street ( str.48,49). Pracovní sešit - str.103, lekce7 - Slovíčka číst podle přepisu.

 

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

Posílám 7. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 4. 5. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po P

-         Učebnice strany 75 a 76.

-         Pracovní sešit II., strany 18 a 19.

-         Naučte se řadu vyjmenovaných slov po P zpaměti.

Čítanka

-         Čti s přednesem různé básničky o rostlinách.

-         Zkoušej si vyhledávat informace v nějaké dětské encyklopedii rostlin.

Písanka

-         Strana 21.

MATEMATIKA – Sčítání do 1000 bez přechodu přes 100, jednotky délky

-         Pracovní sešit II., do strany 51. (Dokončit pracovní sešit II.)

-         Pracovní sešit III., strany 3 – 5.

-         Početník II., strany 1 a 2.

PRVOUKA Části kvetoucích rostlin – květ a plod

-         Učebnice strany 52 - 55.

-         Pracovní sešit strana 50.

-         Pozorujte přírodu a učte se pěstovat některé rostliny.

ANGLICKÝ JAZYK  

Úkoly do 3. 5. 2020:

Učebnice Happy Street - str. 44, 45. Cross - curricular links : Homes through history. Str.45. jenom čtení. Slovíčka z pracovního sešitu na str. 102,103 číst podle přepisu (Lekce 6). Písemně udělat  cvičení na str. 51 (2), a cvičení na str. 52.(2).

 

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

Posílám 6. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 27. 4. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Vyjmenovaná slova po P, sloh

-         Učebnice strany 72 - 74.

-         Pracovní sešit II, strana 17.

-         Naučte se řadu vyjmenovaných slov po P zpaměti.

Čítanka

-         Mravenec, snovačka a netýkavka - strana 147.

-         Zkoušej si vyhledávat informace v nějaké dětské encyklopedii rostlin.

Písanka

-         Strana 22.

MATEMATIKA – Číselná řada do 1000 (zaokrouhlování)

-         Pracovní sešit II, do strany 52 – 54.

-         Postupně dokončujte pracovní sešit II. (strany 55 – 64).

-         Početník I. , strany 18 (3. sloupec), 23, 24.

PRVOUKA Části kvetoucích rostlin – kořen, stonek a list

-         Učebnice strany 50 a 51.

-         Pracovní sešit strana 49.

-         Pozorujte přírodu, učte se sázet a sít některé rostliny.

Udělejte si radost hezkou písničkou a namalováním zajímavého obrázku.

ANGLICKÝ JAZYK  

Úkoly do 3. 5. 2020:

Učebnice Happy Street - str. 44, 45. Cross - curricular links : Homes through history. Str.45. jenom čtení. Slovíčka z pracovního sešitu na str. 102,103 číst podle přepisu (Lekce 6). Písemně udělat  cvičení na str. 51 (2), a cvičení na str. 52.(2).

 

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

-          Užili jste si Velikonoce? Načerpali jste jarní sílu?

Posílám 5. sadu učiva.

Zvládnete to do pondělí 20. 4. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Podstatná jména – pád

-          Učebnice strany 70 a 71.

-          Pracovní sešit II, strana 16.

-          Naučte se pádové otázky zpaměti.

Čítanka

-          Tykve - strana 142.

-          Řípa velká jako Říp – strana 92 (výrazné čtení s přednesem).

-          Zkoušej si vyhledávat v nějaké dětské encyklopedii rostlin.

MATEMATIKA – Číselná řada do 1000 (čtení, psaní, porovnávání)

-          Pracovní sešit II, do strany 46 – 50.

-          Početník strany 20, 21, 22.

PRVOUKARostliny – okrasné, užitkové

-          Učebnice strany 42 - 49.

-          Pracovní sešit strany 48.

-          Pozorujte přírodu a učte se poznávat jarní rostliny.

 

ANGLICKÝ JAZYK  

H. Tomaševská

 

Do 17. 4.

Učebnice Happy Street - Greg´s flat str.40 - 43. Slovíčka jsou v PS str.102, Lekce 6.  Zkuste je čist podle  přepisu + občas kreslete, občas zpívejte, hodně čtěte a hodně cvičte. Můžete procvičovat z You Tube cvičení, která jsme dělali v hodinách.

Úkoly do 3.4.2020:

Učebnice Happy Street - At The Park/ V parku. V těchto dnech přečíst články v učebnici 1.-5.lekce. Opakovat slovíčka 5.lekce včetně (pracovní sešit). Opakovat slovní zásobu na číslovky, barvy, ovoce a zeleninu. Můžete procvičovat z YouTube materiály (písničky, básničky, které jsme dělali v hodinách AJ). Můžete kreslit ovoce a zeleninu a říkat to anglicky, zpívat a mluvit s nahrávkami.

 

 

Posílám jen několik velikonočních úkolů do 13. 4.

ČESKÝ JAZYK - Učebnice strana 79.

Písanka - Strany 19 a 20.

Užijte si velikonoční obyčeje ve zdraví a pohodě i bez koledování.

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA

Protože jejich datum se mění, říká se jim svátky pohyblivé. Nejdříve mohou připadnout na 23. 3. a nejpozději na 26.4.      Velikonoční neděle je vždy první neděle po jarním úplňku. Neděle od Popeleční středy po Masopustu jsou pojmenované: Pražná, Kýchavá, Družebná (Růžová), Smrtná, Květná, Velikonoční. Na Smrtnou neděli se vynášela Morena (slaměná figurína na tyči představující zimu a smrt) ze vsi k potoku a pouštěla se po vodě. Zpátky se neslo líto (zelená větvička jako symbol jara a života).

VELIKONOČNÍ TÝDEN

Modré pondělí

Šedivé úterý

Škaredá středa

- Říká se jí také středa Sazometná, protože tento den se vymetaly komíny.

- Pokud se budete v tento den mračit, zůstane vám to po celý rok.

Zelený čtvrtek

- Zvony odlétají do Říma. Při posledním večerním zvonění se má zatřást mincemi, aby si k vám peníze našly cestu.

- V tento den se má jíst zelená strava pro uchování zdraví po celý rok.

- Pečou se Jidáše z kynutého těsta. Pokud si je pomažete medem, budete ochráněni proti hadímu uštknutí a včelímu bodnutí.

- V tento den si nemáme nic půjčovat, jinak bude mít po celý rok nedostatek.

- Říká se: „Na Zelený čtvrtek, učiň dobrý skutek!“

Velký pátek

- Velký pátek je den ukřižování Krista.

- Nezvoní zvony, proto se chodí s řehtačkami a hrkačkami.

- Tento den je postní. Nejí se žádné maso ani laskominy.

- Lidé vstávali před východem slunce, vymetali dům a chodili se mýt do potoka, aby se uchránili před nemocemi.

- Země se má nechat v klidu. Podle pověsti se na Velký pátek dějí zázraky, hory se samy otevírají a vydávají své poklady.

Bílá sobota

- Zvony se vracejí z Říma.

- Pokud sníš vajíčko s někým na půl, najdete k sobě cestu.

- Tento den se bílilo, uklízelo a vše se chystalo na nové vzkříšení.

- Zapalovaly se svíčky, popel se sypal na louku pro dobrou úrodu a ochranu proti požáru.

- Připravují se sváteční pokrmy, pečou se mazance a velikonoční beránci.

- Pletou se pomlázky z vrbového proutí, nebo se vážou březové metličky, barví a malují se vajíčka.

- Ze soboty na neděli je Velká noc vzkříšení Krista.

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)

- Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů, chleba a vína. Každá návštěva dostala kousek z posvěceného pokrmu.

Velikonoční pondělí

- O Velikonočním pondělí se hoduje a slaví.

- Chlapci chodí vyšlehat pomlázkou děvčata a dostanou koledu, pentličku a vajíčko. Někde se polévá vodou.

 

 

 

Zdravím žáky a rodiče 3. B.

-         Zvládli jste předchozí učivo? Jestli ano, jste šikulové, gratuluju!

-         Nezapomínejte na pohyb, zpívání, malování a společnou práci.

-         Rodičům děkuji za trpělivost a přeji hodně sil.

-         „SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME.“

-         Stýská se mi. Buďte všichni zdrávi a mějte se fajn.

Posílám 3. sadu učiva.

Zvládnete to do „modrého“ pondělí 6. 4. 2020?

ČESKÝ JAZYK – Podstatná jména – rod, číslo

-         Učebnice strany 68 a 69.

-         Pracovní sešit II, strany 14 a 15.

-         Opakujte řadu slovních druhů a jejich poznávání.

-         Opakujte vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M (pravopis).

Čítanka

-         Pohádky; strany 87 – 116 (plynulé a výrazné čtení).

-         Přečti si nějakou pohádkovou knížku.

Písanka

-         Strany 16 a 17.

MATEMATIKA – Kruh a kružnice; zaokrouhlování čísel

-         Pracovní sešit II, do strany 45 (kruh a kružnice – rýsování kružítkem).

-         Početník strany 18 a 19 (zaokrouhlování),

třetí sloupec na straně 18 zatím vynechat.

-         Opakujte si pamětné i písemné + - do 100.

-         Opakujte si násobení a dělení.

PRVOUKARostliny - kvetoucí a nekvetoucí; léčivé, jedovaté a chráněné

-         Učebnice strany 40 a 41.

-         Pracovní sešit strany 46 a 47.

-         Pozorujte přírodu a učte se poznávat jarní rostliny.

 

 

Posílám 2. sadu učiva. (učivo do 23.3. je za touto částí...)

Zvládnete to do pondělí 30. 3. 2020?

ČESKÝ JAZYK - Slovní druhy – tvarosloví

-         Učebnice do strany 67.

-         Pracovní sešit II, do strany 13.

-         Naučte se řadu slovních druhů zpaměti.

-         Opakujte si vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M (pravopis).

Čítanka

-         Jak to bylo s horou Říp; strana 137.

-         Pohádky; strany 87 - 116.

Písanka

-         Do strany 15.

MATEMATIKA - Písemné odčítání

-         Pracovní sešit II, strana 28 – 36.

-         Početník do strany 15 - 17.

-         Opakujte si násobilku.

-         Procvičujte přesné rýsování přímek a úseček.

PRVOUKA - Život v přírodě - Živé organizmy – Houby - Rostliny (znaky)

-         Učebnice do strany 39.

-         Pracovní sešit do strany 45.

-         Pozorujte přírodu a učte se poznávat jarní rostliny.

 

Zdravím všechny rodiče žáků 3. B.

 

-         Pozdravujte své dětičky od paní učitelky Ireny Kotrbové.

-         Pomozte jim, prosím, s uloženým učivem. Děkuji.

     V případě potřeby kontaktujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ANGLICKÝ JAZYK  

H. Tomaševská

Do 17. 4.

Učebnice Happy Street - Greg´s flat str.40 - 43. Slovíčka jsou v PS str.102, Lekce 6.  Zkuste je čist podle  přepisu + občas kreslete, občas zpívejte, hodně čtěte a hodně cvičte. Můžete procvičovat z You Tube cvičení, která jsme dělali v hodinách.

 

Úkoly do 3.4.2020:

Učebnice Happy Street - At The Park/ V parku. V těchto dnech přečíst články v učebnici 1.-5.lekce. Opakovat slovíčka 5.lekce včetně (pracovní sešit). Opakovat slovní zásobu na číslovky, barvy, ovoce a zeleninu. Můžete procvičovat z YouTube materiály (písničky, básničky, které jsme dělali v hodinách AJ). Můžete kreslit ovoce a zeleninu a říkat to anglicky, zpívat a mluvit s nahrávkami.

 

 

 

Uložené úkoly jsou (zatím)

do pondělí 23. 3. 2020.

ČESKÝ JAZYK  

Slovní druhy – tvarosloví

-         Učebnice do strany 59.

-         Pracovní sešit II, do strany 7.

-         Naučit se řadu slovních druhů zpaměti.

-         Opakovat vyjmenovaná a příbuzná slova po B, L, M

(hlavně pravopis).

Čítanka

-         Kometa Běta ve sluneční soustavě; strana 128.

-         Jak přiletěla hvězda Bludice; strana 135.

-         Pohádka o hvězdě Máně; strana 135.

Písanka

-         Do strany 9.

 

MATEMATIKA  

Písemné sčítání

-         Pracovní sešit II, strana 23 – 27.

-         Početník do strany 14.

-         Opakovat násobilku.

-         Pro zábavu si můžete pohrát s plánky a mapami

v pracovním sešitu na stranách 55 – 63.

PRVOUKA    

SLUNEČNÍ SOUSTAVA – podmínky života na Zemi

-         Učebnice do strany 35.

-         Pracovní sešit do strany 43.

-         Naučit se řadu planet zpaměti.

 

ANGLICKÝ JAZYK  

H. Tomaševská

Do 21. 3.

At the park / V parku.

Učebnice, str.32. Čtení, str.32,33.  Pracovní sešit, str.40,str.102  lekce 5, slovní zásoba.

Případné dotazy směřujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.