Domácí úkoly pro žáky

 

Domácí úkoly na týden od 22. 6. do 26. 6. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, str. 90 – 95, vyber si ze souhrnného opakování dvě libovolná cvičení

Písanka str. 38 - 40

Pracovní sešit můžeš dokončit během prázdnin a použít ho k opakování

Čítanka, vyber si libovolný článek od str. 144 do konce, přečti a nakresli obrázek do sešitu

na čtení

 

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika, můžeš pracovní sešit dokončit, nauč se zpaměti dělení 4, násobení a dělení 5

Prvouka

Pracovní sešit str. 53 – 55, závěrečné opakování

Děkuji všem a přeji krásné prázdniny. V. W.

 

 

 

Domácí úkoly na týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š žluté rámečky str. 88, 89, cv. 4 str. 88, cv. 3 str. 89

Ústně cv. 1 str. 89

Písanka str. 35, 36, 37

Pracovní sešit str. 30, 31, 32, nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 140 - 143, do sešitu na čtení napiš nadpis Čím budu? a namaluj obrázek čím

chceš být

 

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – str. 52 - 54 celé, str. 56 cv. 1, 2, 3, str. 78, celá

Nauč se zpaměti násobení 4.

Prvouka

Pracovní sešit str. 51, 52, celé

 

Domácí úkoly na týden od 8. 6. do12. 6. 2020

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 87 cv. 5, předložky a podstatná jména podtrhni barevně

Písanka str. 32, 33, 34

Pracovní sešit str. 27, 28, 29, nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 137 – 139, do sešitu na čtení napiš název článku ze str. 137 a namaluj Spejbla

a Hurvínka

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – str. 50, 51, celé, pomůže ti tabulka násobení na str. 88, str. 77, celá

Nauč se zpaměti násobení a dělení 3.

Prvouka

Pracovní sešit str. 49, 50, celé

 

Domácí úkoly na týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 86 cv. 3, str. 87 cv. 3

Ústně učeb. str. 87 cv. 4, 5

Písanka str. 30, 31

Pracovní sešit str. 25, 26, nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 133 – 136, do sešitu na čtení napiš název článku ze str. 134 a namaluj kosí bratry

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – str. 45, 46, 47, celé, pomůže ti tabulka násobení na str. 88, str. 76, celá

Nauč se zpaměti násobení a dělení 2.

Prvouka

Pracovní sešit str. 47, 48, celé

 

Domácí úkoly na týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 85 cv. 2, str. 86 žlutý rámeček

Ústně učeb. str. 86 cv. 1, 2

Písanka str. 28, 29

Pracovní sešit str. 22, 23, 24, nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 129, 130, 131, 132

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – str. 40, 41, 42, celé, pomůže ti tabulka násobení na str. 88, str. 75, celá

Prvouka

Pracovní sešit str. 46, celá

 

 

Domácí úkoly na týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 82 cv. 4, str. 83 cv. 7

Ústně učeb. str. 82 cv. 1, 2, 3, str. 84 cv. 10

Písanka str. 26, 27

Pracovní sešit str. 19, 20, 21 nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 126, 127, 128, napiš si do sešitu na čtení název článku o Dášeňce i autora, namaluj Dášeňku

 

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – str. 38, začni dole cv. 6, nauč se násobky čísla 2, potom dopiš výsledky

do cv. 5, pomůže ti tabulka násobení na str. 88, str. 39, cv. 3, 4, 5, 6, můžeš si udělat str. 70

Prvouka

Pracovní sešit str. 43, kdo má vylisované květiny, může nalepit do cv. 1, cv. 2, 3

Str. 45 cv. 1, 2, 3, 4

 

Domácí úkoly na týden od 11. do 15. 5. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 81 cv. 4, bez a) b), cv. 5 bez a), str. 82 nadpis Slovesa a žlutou tabulku

Ústně učeb. str. 80 cv. 3, můžeš namalovat obrázek, str. 81 cv. 6 i a), b)

Písanka str. 24, 25

Pracovní sešit str. 16, 17, 18 nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 122, 123, 125 – namaluj srdce pro maminku do sešitu na čtení

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 35, 36, 37 je to nová látka, tak popros maminku o pomoc, str. 74, vezmi pravítko a měř

Prvouka

Pracovní sešit str.42 cv. 1, 2, 3, 4

Na louce utrhni dvě luční květiny a dej je mezi papíry do nějaké knihy vylisovat, později si je nalepíš na str. 43 do cv. 1.

Str. 44 cv. 1, 2, kdo bude chtít cv. 4, 5

 

Domácí úkoly na týden od 4. 5. – 7. 5. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 79, napiš nadpis Podstatná jména a opiš žlutou tabulku

Ústně učeb. str. 79 cv. 1, 2

Písanka str. 22, 23

Pracovní sešit str. 14, 15, nemusíš dělat všechny úkoly

Čítanka str. 119, 120, 121

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 32, 33 celé, str. 73 opiš tabulky ze cv. 4 a 5 do M-Š

Prvouka

Pracovní sešit str. 41 cv. 10, 11, 12, 13

 

 

Domácí úkoly na týden od 27. 4. – 30. 4. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 78 cv. 1, udělej si slovní druhy hezky barevné, nedělej a),b)

Ústně učeb. str. 78 cv. 2, 3

Písanka str. 20, 21

Pracovní sešit str. 12 cv. 1, 2, 3, 4, str. 13 cv. 1, 2, 3, 4, 5

Čítanka str. 116, 117, 118 přečti si pouze báseň, obrázek a název básně zapiš do sešitu

na čtení.

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 30, 31-celé, str. 72 – vyber si jen některá cvičení

Početník str. 23

Prvouka

Pracovní sešit str. 40 cv. 4, 5, 6, 7, 8

 

Domácí úkoly na týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 76 cv. 4, str. 77 cv. 1, obrázek na papír

Ústně učeb. str. 77 cv. 2, 3

Písanka str. 18, 19

Pracovní sešit str. 10 cv. 4, str. 11 cv. 1, 2, 3

Čítanka str. 114, 115

Napiš název článku a namaluj obrázek Ferdy do sešitu na čtení.

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 26 celou, hodiny vynecháme, probírali jsme tuto látku v prvouce, str. 29 cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, str. 71 celou

Početník str. 22

Prvouka

Pracovní sešit str. 38 cv. 3, str. 39 cv. 1, 2, 3

 

 

Domácí úkoly na týden od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 76 cv. 1

Ústně učeb. str. 76 cv. 2, 3, 4

Písanka str. 16, 17

Pracovní sešit str. 10 cv. 1, 2, 3

Čítanka str. 112, 113

Pokud budeš chtít, nauč se zpaměti básničku Ospalá opička, do sešitu na čtení napiš název básničky a namaluj opičku.

Matematika

Procvičovat sčítání i odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 24 cv. 1, 2, 3, str. 25 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Početník str. 21

Prvouka

Pracovní sešit str. 37 cv. 5, 6, str. 38 cv. 1, 2

Přečti nějakou pěknou knihu z tvojí knihovny a po přečtení si udělej zápis a obrázek do sešitu na čtení.

 

 

Domácí úkoly na týden od 6. 4. do 10. 4. 2020

 

Český jazyk

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 73 cv. 8, str. 74 cv. 1

Ústně učeb. str. 74 cv. 3, podle osnovy napiš povídání o mamince na papír, str. 75 ústně cv. 4, 5

Písanka str. 13, 14, 15

Pracovní sešit str. 9 cv. 1, 2, 3, 4

Čítanka str. 110, 111 přečíst nahlas.

Opsat básničku do sešitu na čtení pod barevnými vajíčky na str. 111 a takové vajíčko nakreslit do sešitu na čtení.

Matematika

Procvičovat sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 22 cv. 1, 2, 3, str. 23 cv. 1, 2, 3, 4 třeba společně s maminkou, je to nová látka.

Prvouka

Pracovní sešit str. 36 cv. 2, str. 37 cv. 3, 4.

Výuková aplikace Zatracená čeština je ke stažení zdarma na 1 měsíc https://www.jsemdoma.online/.

Výukový web Čt Edu.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Všechny moc zdravím! V. Wipplingerová

 

Domácí úkoly na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

Český jazyk

Opakovat psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 73 cv. 4

Ústně učeb. str. 73 cv. 6, 7, 8

Písanka str. 10, 11, 12

Pracovní sešit str. 7 cv. 4, 5, 6, str. 8 cv. 1, 2

Čítanka str. 108, 109 přečíst nahlas.

Nakreslit obrázek k článku O nemocném králi do sešitu na čtení.

Matematika

Procvičovat sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 21 cv. 1- 5, cv. 6 třeba společně s maminkou.

Prvouka

Pracovní sešit str. 35 cv. 7, můžeš doma vyzkoušet podle návodu, str. 36 cv. 1, vybarvit.

 

Domácí úkoly na týden od 23. 3. do 27. 3. 2020

 

Český jazyk

Opakovat psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.

Napsat do ČJ – Š, učeb. str. 72 cv. 1

Ústně učeb. str. 72 cv. 2, 3

Písanka str. 7, 8, 9

Pracovní sešit str. 6 cv. 5, str. 7 cv. 1, 2, 3

Čítanka str. 106, 107 přečíst nahlas.

Nakreslit obrázek k článku Les do sešitu na čtení.

Matematika

Procvičovat sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 19 cv. 6, str. 20 cv. 1 - 10

Prvouka

Pracovní sešit str. 34 cv. 3, str. 35 cv. 5, 6.

Domácí úkoly na týden od 16. 3. do 20. 3. 2020

 

Český jazyk

Opakovat psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.

Napsat do ČJ – Š str. 70 cv. 6, 8 .

Písanka str. 5, 6.

Pracovní sešit str. 6 cv. 3, 4.

Čítanka str. 105 přečíst nahlas.

Nakreslit obrázek Křemílka a Vochomůrky do sešitu na čtení.

Matematika

Procvičovat sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 100.

Matematika – pracovní sešit str. 19 cv. 2, 3, 4, 5.

Prvouka

Pracovní sešit str. 34 cv. 1 – dodělat obrázek.

Pracovní sešit str. 34. cv. 2 vyplnit třeba společně s maminkou.

Kontakt uveden v žákovské knížce. Všechny moc zdraví V. Wipplingerová.

 

Domácí úkoly na tento týden (11. 3. – 13. 3.) byly zadány 10. 3. a jsou to tyto:

Čítanka str. 100 – 104

Početník str. 20, 21