Ve středu 18. 11. se (snad) sejdeme...

 

Úkoly pro vzdálenou výuku od 9. 11. do 13. 11. 2020 – 2.B

Český jazyk

Učebnice - od str. 29 - 30

věta, slovo, slovní význam

Pracovní sešit - str. 22, 23, 24

Učebnice - str. 31, 32

Pracovní sešit - str. 28

- slova nadřazená a podřazená

- zopakovat si abecedu (zpaměti)

- umět vyjmenovat druhy vět 

- přečíst si žluté rámečky v učebnici

Písanka - str. 22, 23

Čtení - MPČ od str.57 do str. 64

Matematika

Pracovní sešit - str.41

naučit se: 

sčítanec + sčítanec = součet

menšenec - menšitel = rozdíl

str. 42, 43, 44

Modrá matematika - str.8, 9, 10

Prvouka

Učebnice - str. 18, 19

Pracovní sešit - str. 13

str. 15, 16 - Moje rodina

 

 

Domácí úkoly 2. - 6. 11 

Český jazyk

Učebnice  -  od str. 25 do str. 28

druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

Pracovní sešit - str. 18,19,20,21

Písanka - dopsat do str. 21

Čtení - MPČ do str. 56

Matematika

Pracovní sešit - do str. 40

Prvouka

Učebnice - str. 16,17

Pracovní sešit - str.10 cv.3,

                          str. 11,12

 

Domácí úkoly do konce října:

Český jazyk

Učebnice - do str. 24

Pracovní sešit - do str. 17

Domácí sešit - str. 18 cv. 6 - napsat

Matematika

Pracovní sešit - do str. 29

Početník - do str. 6

Modrá MATEMATIKA - do str. 7

Písanka

Dopsat do str. 17

Čítanka

Číst do str. 50

Prvouka

Učebnice - do str. 15