Poslední úkoly do 26.6. 2020

Český jazyk

Souhrnné opakování

- PS – 43/3, 44/1 jenom a), 45/1,2

- písanka – dopište do konce

 

Matematika

Procvičujeme násobilku čísel 2,3,4

- PS – vyřešte úkoly na str. 61

Násobilku č. 5 necháme na příští rok.

Prvouka

- v PS vyřešte úkoly ze str. 54 a 55

Milé děti a vážení rodiče, než vám popřeji pěkné prázdniny, musím vás požádat o

odevzdání:

1. klíč od šatny – označený číslem, vykliďte skříňku

2. žákovská knížka – podepsaná, bez obalu

3. učebnice – český jazyk, čítanka, prvouka

Učebnice zkontrolujte, příp. zalepte. Pokud je děti poškodily, přineste na úhradu asi 50 Kč. Pracovní sešity si necháte doma, nevyhazujte!

Žádám rodiče, aby vše přinesli do třídy 2.B ve dnech 22.6. až 24.6.2020 mezi 8,00 až 11,00.

Odneste si oblečení na Tv, polštářek a kufřík.

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30.6.2020.

Nejenom dětem, ale i rodičům přeji krásné prázdniny! J. Havlová                                                                                    

 

 

Seznam úkolů od 15.6. do 19.6. 2020

 

Český jazyk

Souhrnné opakování

- učebnice

str. 90/7, str.91/9,14 – napište do sešitu

- p. sešit str. 41/1,2,4,5

                 str. 42/1,2,3

                 str. 43/1

- písanka – str. 36, 37

- čítanka – str. 154 - 157

 

Matematika

Procvičujeme násobilku čísel 2,3,4

- PS – vyřešte úkoly na str. 59 a 60

Dávejte dětem co nejvíce příkladů na násobení

a dělení (pamětně i písemně). Děti by měly

zvládat násobení a dělení zpaměti a rychle.

      

Prvouka

-přečtěte si v UČ str. 62 a 63

- v PS vyřešte úkoly ze str. 51/1,2

                                       52/5,8

                                       53/1,2

                    

 

Seznam úkolů od 8.6. do 12.6. 2020

Český jazyk

Psaní velkých písmen

- učebnice

str. 89/1,3 – napište do sešitu

- p. sešit str. 35/1,2,3

                 str. 36/1,2,3,4

- písanka – str. 34,35

- čítanka – str. 148 - 153  

Matematika

Procvičujeme násobení a dělení č. 2 a 3

- PS str. 56,57,58 – vyřešte, co zvládnete

Naučte se zpaměti násobilku č. 4

Dávejte dětem co nejvíce příkladů na násobení

a dělení (pamětně i písemně)

      

Prvouka

-přečtěte si v UČ str. 60,61

- v PS vyřešte úkoly ze str. 49,50

                    

 

 

Seznam úkolů od 1.6. do 5.6. 2020

Přeji všem dětem k jejich svátku 1.6.

hodně štěstí a radosti!

Český jazyk

Psaní velkých písmen

- učebnice str. 88 – přečíst žlutý rámeček

str. 88/3,4 – napište do sešitu

- p. sešit str. 33/1,2,3,4

                 str. 34/1,2,3,4

- písanka – str. 32,33

- čítanka – str. 144 - 147    

Matematika

Procvičujeme násobení a dělení č. 2 a 3

- PS str. 53,54 – vyřešte, co zvládnete

Dávejte dětem co nejvíce příkladů na násobení

a dělení (pamětně i písemně)

      

Prvouka

-přečtěte si v Uč str. 58, 59

- v PS vyřešte úkoly ze str. 48

                    

 

 

Seznam úkolů od 25.5. do 29.5. 2020

Český jazyk

Poznáváme podstatná jména a slovesa

- učebnice str. 82 – přečíst žlutý rámeček

str. 83/7,9 – napište do sešitu

str. 84/11 – doplňte a napište

- p. sešit str. 24/1,2,3

                 str. 25/1,2,3,4

- písanka – str. 30,31

- čítanka – str. 140 - 143    

Matematika

Procvičujeme násobení a dělení č. 2 a 3

- PS str. 50 až 52 – vyřešte, co zvládnete

Naučte se zpaměti násobilku č. 3, stále

můžete používat WWW.matyskova-matematika.cz

2. ročník, 6. díl

Dávejte dětem co nejvíce příkladů na násobení

a dělení (pamětně i písemně)

      

Prvouka

-přečtěte si v UČ str. 55 - 57

- v PS vyřešte úkoly ze str. 46 a 47

                    

 

Seznam úkolů od 18.5. do 22.5. 2020

Český jazyk

Poznáváme podstatná jména

- učebnice str. 79 – vše ústně,

str. 81/4,5 – přepište do sešitu,

str. 81/6 - ústně

- p. sešit str. 22/1,2,3,4

                 str. 23/1,2

- písanka – str. 28,29

- čítanka – str. 137-139      

Matematika

Procvičujeme násobení a dělení č. 2

- PS str. 46 až 49 – vyřešte, co zvládnete

Dávejte dětem co nejvíce příkladů na násobení

a dělení (pamětně i písemně)

      

Prvouka

-přečtěte si v UČ str. 52,53

- v PS vyřešte úkoly str. 45/1,2,3,4

                    

 

Seznam úkolů od 11.5. do 15.5. 2020

Český jazyk

- naučte se vyjmenovat zpaměti slovní druhy

podle UČ str. 78, opište slovní druhy

do sešitu

- PS str. 20/1 až 4

               21/1 až 4                    

- písanka – str. 26,27

- čítanka – str. 129 až 136      

Matematika

Procvičujte násobilku č. 2 a počítání do 100

- PS str. 42 až 45 – vyřešte, co zvládnete

- naučte se zpaměti dělení podle PS str.45/1

      

WWW.matyskova-matematika.cz   2. ročník, 6. díl,

(úvod do dělení str. 6)

                                                        

Prvouka

-přečtěte si v UČ str. 50,51

- v PS vyřešte úkoly str. 43/2,3 a str. 44/1,2,5,

ostatní úkoly jsou dobrovolné                    

 

Seznam úkolů od 4.5. do 7.5. 2020

Český jazyk

- UČ str. 76/2,3,4 napište do sešitu,

všechna cvičení na str. 77 – ústně                                

- PS str. 18/3,4

               19/1 až 5                      

- písanka – str. 24,25

- čítanka – str. 122 až 128      

Matematika

Procvičujte násobilku č. 2 a počítání do 100

- PS str. 39 až str. 41-vyřešte vše, co zvládnete

      

WWW.matyskova-matematika.cz   2. ročník, 6. díl, strana 2

                                                        

Prvouka

-PS str. 41/9-13

             42/1-4                      

 

Seznam úkolů od 27.4. do 30.4. 2020

Český jazyk

- UČ (učebnice) str. 75/4 napište do sešitu

                                   ostatní úkoly ze str. 74,75 - ústně

                                   76/1 napište podle diktátu

- PS (pracovní sešit) str. 17/1,2,3

                                           18/1,2

- písanka – str. 22, 23

- čítanka – str. 116 až 121      

Matematika

Stále procvičujte sčítání a odčítání do 100.

- PS str. 36/1-4

       str. 37/1-4

       str. 38/1-6

Děti by měly říkat co nejrychleji násobky čísla 2 – podle 38/6

a umět zpaměti jako básničku násobilku č. 2 – podle 38/5.

Samozřejmě násobilka se bude procvičovat i příští šk. rok.

Kdo máte možnost, pusťte si toto video:

WWW.matyskova-matematika.cz   2. ročník, 6. díl, strana 2

Prvouka

Přečtěte si učebnici str. 48, 49

-PS str. 39/1,2,3

40/6,8, ostatní úkoly na této straně jsou dobrovolné    

                  

 

Seznam úkolů od 20.4. do 24.4. 2020

Český jazyk

Slova se skupinami dě, tě, ně a bě, pě, vě

- UČ (učebnice) str. 73/7 ústně

                                   73/8 napište do sešitu

                                 73/9 říkejte rychle

                                   74/1 napište věty se správným slovem

- PS (pracovní sešit) str. 16/1,2,3,4

- písanka – str. 20, 21

- čítanka – str. 110 až 115, odpovídejte ústně na otázky v čítance        

Matematika

Procvičujte sčítání a odčítání do 100.

- PS str. 34 je dobrovolná

- PS str. 35/1,2,3,4

Bohužel již musíme začít probírat nové učivo. Připravujeme se na násobení. Toto učivo samozřejmě s dětmi budu ještě ve škole procvičovat (i ve 3. třídě). Kdo máte možnost, pusťte si toto video, je zde vyvozeno násobení.

WWW.matyskova-matematika.cz   2. ročník, 6. díl, strana 1, cvičení 1

                                                        

Prvouka

Přečtěte si učebnici str. 46 a 47

-PS str. 38/1,3 doplňte

             38/2 je dobrovolný úkol

Všechny vás moc zdravím J. Havlová                        

 

Seznam úkolů od 14.4. do 17.4. 2020

Český jazyk

Slova se skupinami dě, tě, ně

- UČ (učebnice) str. 73/4 napište do sešitu (nejlépe jako diktát)

                                   73/5 ústně

                                 73/6 napište do sešitu

- PS (pracovní sešit) str. 15/4,5

- písanka – str. 19

- čítanka – str. 105 až 109, odpovídejte ústně na otázky v čítance        

Matematika

Stále procvičujte sčítání a odčítání do 100.

- PS str. 33/1 - 5

Prvouka

Můžete nakreslit, jak jste slavili Velikonoce u vás doma.

-PS str. 37/4 – podle učebnice str. 15

             37/5,6                        

Doufám, že jste všichni prožili krásné Velikonoce. Všem rodičům, kteří mě informovali o svých dětech, děkuji! Na zprávy od ostatních se těším.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   S pozdravem J. Havlová

 

 

Seznam úkolů od 6.4. do 10.4. 2020

Český jazyk

Slova se skupinami dě, tě, ně

- UČ (učebnice) str. 72 přečtěte si žlutý rámeček

                                   72/1 vypište do šk. sešitu podle zadání, úkoly a),b)-si řekněte ústně

                                 72/2, 3 ústně

- PS (pracovní sešit) str. 15/1,2,3

- písanka – str. 17 a 18

- čítanka – str. 100 až 104, odpovídejte ústně na otázky v čítance        

Matematika

Stále procvičujte sčítání a odčítání do 100. Můžete dětem vymýšlet příklady, klidně pište do šk. sešitu.

- PS str. 32/1 až 5

             32/6 říkejte dětem deset příkladů, děti do každého rámečku napíší jeden výsledek

             32/7 vypočítejte

Prvouka

-UČ – přečtěte si str. 45, povídejte si o změnách v přírodě na jaře

-PS str. 37/3 - doplňte podle UČ str. 45 žlutý rámeček

Prosím, pošlete zprávu nebo zavolejte, jak vše zvládáte. Kontakt je v žákovské knížce.                         S pozdravem J. Havlová

 

Seznam úkolů od 30.3 do 3.4. 2020

Český jazyk

Procvičování souhlásek na konci a uvnitř slov.

- UČ (učebnice) str. 71/11 přepište do školního sešitu, nemusíte řadit podle slabik

                                   71/12 odpovězte ústně

                                 71/14 opište do šk. sešitu

                                   71/15 pokuste se dětem nadiktovat nebo jenom opište do šk. sešitu

Pokud dětem dojde sešit, klidně pište do jiného nebo nalinkujte obyčejný papír.

- písanka – str. 15 a 16

- čítanka – str. 95 až 99         Prosím, ať děti doma čtou libovolnou knížku.

Matematika

Stále procvičujte sčítání a odčítání do 100.

- PS - dopište vše do str. 31/8, můžete se pokusit se o vlastní zápis slovní úlohy 31/1 do šk. sešitu (nemusíte)

- POČETNÍK - vypočítejte str.23

Prvouka

-UČ – přečtěte si str. 44, povídejte si o změnách v přírodě na jaře

-PS str. 36/1,2 dopište, obrázky květin vybarvěte podle skutečnosti

Máte možnost získat výukovou aplikaci Zatracená čeština zdarma ke stažení na 1 měsíc https://www.jsemdoma.online/

Všem rodičům, kteří pomáhají dětem s domácí výukou, moc děkuji. Vydržte!

S pozdravem J. Havlová

 

Seznam úkolů od 23.3. do 27.3. 2020

Český jazyk

Stále procvičujte souhlásky na konci a uvnitř slov.

- UČ (učebnice) str. 70/7,8 přepište do školního sešitu

                                   70/9 odpovězte ústně

                                   70/10 pokuste se dětem nadiktovat nebo jenom opište do šk. sešitu

Pokud dětem dojde sešit, klidně pište do jiného nebo nalinkujte obyčejný papír.

- písanka – str. 13 a 14

- čítanka – str. 92 až 94

Matematika

Stále procvičujte sčítání a odčítání do 100.

- PS dopište vše do str. 29/10, nebude-li úplně správně úloha 29/1-nevadí!

- POČETNÍK - vše do str.22

Prvouka

-PS str. 35/7 Tento úkol je dobrovolný (jenom kdo chce si pro zábavu udělat pokus, aby se doma nenudil). Můžete naklíčit na vlhké vatě např. neloupaný hrách nebo čočku a pozorovat klíčení rostlin.

Další náměty na samostatné procvičování učiva

UčíTelka - program ČT 2 – ve všední dny pro 2. ročník od 9,35- 10,00

odkazy na počítačové procvičování vhodné pro žáky 2. ročníku

https://www.pravopisne.cz/uroven-cviceni/2-trida-zs

https://zsbcupice.cz/druhy-rocnik.html

Máte-li dotazy, kontakt na mě je uvedený v žákovské knížce. S pozdravem J. Havlová

 

Seznam úkolů do 20.3. 2020

Český jazyk

Procvičujte souhlásky na konci a uvnitř slov, slova se skupinami dě,tě,ně (UČ str.70-72)

- UČ (učebnice) str. 70/6 přepište do školního sešitu

- PS (pracovní sešit) dopište vše do str. 14/5

Matematika

Procvičujte sčítání a odčítání do 100

- PS dopište vše do str. 27/5

- POČETNÍK - vše do str.21

Prvouka

-PS dopište do str. 35/6

Psaní

- do str. 12

Čítanka

- str. 85-91

V případě potřeby kontakt uveden v žákovské knížce. S pozdravem J. Havlová