Milí prvňáčci, vaše p.učitelky vám stihly zakroužkovat ve Slabikáři, Matematice a Písance stránky, které si bohužel musíte splnit doma s rodiči. To vše máte až do pátku 20.3.2020. 
Další práci na doma tady najdete ke konci příštího týdne. Tak držíme palce při plnění úkolů a nezapomínejte si hodně číst. Případné dotazy na našich kontaktech. Zdraví tř.učitelky.
Dobrý den, připomínáme prvňáčkům zadané učivo na tento týden do 20. 3. :
Slabikář-str.51 (u písmenka C), str.52-56 (u písmenka Č-číst slova,věty, doplnit slova do mřížek, doplnit písmena do slov a slova do vět-vždy je to dole na stránce napsané).
Písanka-str. 16-20 - dole je vždy napsané, ke které stránce ve Slabikáři se psaní vztahuje.
Matematika - str.24-29, procvičujeme + - do 10.
Věříme, že si čtete, opakujete již naučená psací písmenka a procvičujete + - do 10.Děkujeme.

 

Máme tady na další týden DÚ pro prvňáčky:

SLABIKÁŘ str. 57-písmenko Ž,ž

- v říkance dát Ž do červeného kroužku, ž do modrého

- obrázek vybarvit

- přečíst žlutý sloupeček se slovy a vymyslet nějaké věty s nimi

- ve cvičení u srdíčka – obrázky pojmenovat, říct, kde slyšíme hlásku ž ,š, č, vyznačit pod obrázky

   kolikrát tleskneme a jak ( ●│ )

- cv. u kytičky – odpovědět na otázku a spojit s obrázkem

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 21

SLABIKÁŘ str.58 – nahoře rozdělit na jednotlivá slova, pak přečíst žlutý sloupeček a přečíst článeček

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 22, opsat jeden sloupec slov ze Slabikáře a přepsat jména osob

SLABIKÁŘ str. 59 – u kytičky spojit slova ve sloupečkách, u tužky přečíst a pak nakreslit ty korálky,

pak rozluštit slovo na korálkách. U srdíčka – oddělit slova ve větě a do rámečku napsat počet slov.

V housence rozdělit slova, která pak napsat do Písanky na str. 23.

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 23

SLABIKÁŘ str. 60 – doplnit slabiky do slov, doplnit křížovku a tajenku nakreslit, přečíst obě otázky u kytičky a přečíst hádanku a doplnit poslední slovo.

PÍSANKA str. 24 – dopsat poslední slovo do věty (odpovědi ve Slab.str. 60)a na řádek pod to opsat větu celou.

U tužky si můžete zkusit napsat psací písmenka podle diktátu.

MATEMATIKA str. 30-34 – stále různými formami procvičujete + - do 10.

PRVOUKA – můžete si procvičovat hodiny, dny v týdnu, měsíce, můžete pozorovat (dle možností)

jak se mění příroda na jaře a jaké kytičky nám kvetou na zahrádkách, jak se prodlužuje den, zaposlouchat se, jak už zpívají ptáčci.

 

30. – 3. 4. 2020

Slabikář - str.61, písmenko B, b-v říkance zakroužkovat, obrázek vybarvit, žlutý sloupeček-

- číst slova. Cv. u tužky-doplnit do mřížek písmena podle čísel. Dole napsat slova správně,  

vyznačit kolikrát tleskneme a jak ( ● I ).

- str. 62 – říkanka, do mřížek doplnit písmenka a do mřížky pod vepsat tajenku, na

bonbonech rozluštit jméno a doplnit na začátek tajenky. Dopsat B,b,d,p do slov a věty

přečíst.

- str. 63 – vybarvit stejnou barvou stejná slova, číst článeček, podtrhnout správné slovo ve

větách, dole doplnit písmena do slov podle vzoru. Báseň Žabák opsat do písanky str.27.

- str.64 – přečíst hádanky, doplnit první písmenko do jmen a vybarvit p,d,b určenou barvou.

Písanka – str.25,26 – nácvik b, B, str.27 – přepis slov a opis básně Žabák ze Slabikáře,

- str. 28 – psát, jak se ozývají(podle Slabikáře) a dopsat věty podle pravdy.

Matematika – str. 35, 36,37,38. Kdo chce, může si počítat příklady v Početníku,

stále procvičujete + - do 10.

Prvouka platí na celý duben a květen – kapitola Jaro a Čas (hodiny, měsíce, roční období)-

-          doplnit do prac. sešitu