Milí prvňáčci, vaše p.učitelky vám stihly zakroužkovat ve Slabikáři, Matematice a Písance stránky, které si bohužel musíte splnit doma s rodiči. To vše máte až do pátku 20.3.2020. 
Další práci na doma tady najdete ke konci příštího týdne. Tak držíme palce při plnění úkolů a nezapomínejte si hodně číst. Případné dotazy na našich kontaktech. Zdraví tř.učitelky.
Dobrý den, připomínáme prvňáčkům zadané učivo na tento týden do 20. 3. :
Slabikář-str.51 (u písmenka C), str.52-56 (u písmenka Č-číst slova,věty, doplnit slova do mřížek, doplnit písmena do slov a slova do vět-vždy je to dole na stránce napsané).
Písanka-str. 16-20 - dole je vždy napsané, ke které stránce ve Slabikáři se psaní vztahuje.
Matematika - str.24-29, procvičujeme + - do 10.
Věříme, že si čtete, opakujete již naučená psací písmenka a procvičujete + - do 10.Děkujeme.

 

Máme tady na další týden DÚ pro prvňáčky:

SLABIKÁŘ str. 57-písmenko Ž,ž

- v říkance dát Ž do červeného kroužku, ž do modrého

- obrázek vybarvit

- přečíst žlutý sloupeček se slovy a vymyslet nějaké věty s nimi

- ve cvičení u srdíčka – obrázky pojmenovat, říct, kde slyšíme hlásku ž ,š, č, vyznačit pod obrázky

   kolikrát tleskneme a jak ( ●│ )

- cv. u kytičky – odpovědět na otázku a spojit s obrázkem

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 21

SLABIKÁŘ str.58 – nahoře rozdělit na jednotlivá slova, pak přečíst žlutý sloupeček a přečíst článeček

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 22, opsat jeden sloupec slov ze Slabikáře a přepsat jména osob

SLABIKÁŘ str. 59 – u kytičky spojit slova ve sloupečkách, u tužky přečíst a pak nakreslit ty korálky,

pak rozluštit slovo na korálkách. U srdíčka – oddělit slova ve větě a do rámečku napsat počet slov.

V housence rozdělit slova, která pak napsat do Písanky na str. 23.

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 23

SLABIKÁŘ str. 60 – doplnit slabiky do slov, doplnit křížovku a tajenku nakreslit, přečíst obě otázky u kytičky a přečíst hádanku a doplnit poslední slovo.

PÍSANKA str. 24 – dopsat poslední slovo do věty (odpovědi ve Slab.str. 60)a na řádek pod to opsat větu celou.

U tužky si můžete zkusit napsat psací písmenka podle diktátu.

MATEMATIKA str. 30-34 – stále různými formami procvičujete + - do 10.

PRVOUKA – můžete si procvičovat hodiny, dny v týdnu, měsíce, můžete pozorovat (dle možností)

jak se mění příroda na jaře a jaké kytičky nám kvetou na zahrádkách, jak se prodlužuje den, zaposlouchat se, jak už zpívají ptáčci.

 

30. – 3. 4. 2020

Slabikář - str.61, písmenko B, b-v říkance zakroužkovat, obrázek vybarvit, žlutý sloupeček-

- číst slova. Cv. u tužky-doplnit do mřížek písmena podle čísel. Dole napsat slova správně,  

vyznačit kolikrát tleskneme a jak ( ● I ).

- str. 62 – říkanka, do mřížek doplnit písmenka a do mřížky pod vepsat tajenku, na

bonbonech rozluštit jméno a doplnit na začátek tajenky. Dopsat B,b,d,p do slov a věty

přečíst.

- str. 63 – vybarvit stejnou barvou stejná slova, číst článeček, podtrhnout správné slovo ve

větách, dole doplnit písmena do slov podle vzoru. Báseň Žabák opsat do písanky str.27.

- str.64 – přečíst hádanky, doplnit první písmenko do jmen a vybarvit p,d,b určenou barvou.

Písanka – str.25,26 – nácvik b, B, str.27 – přepis slov a opis básně Žabák ze Slabikáře,

- str. 28 – psát, jak se ozývají(podle Slabikáře) a dopsat věty podle pravdy.

Matematika – str. 35, 36,37,38. Kdo chce, může si počítat příklady v Početníku,

stále procvičujete + - do 10.

Prvouka platí na celý duben a květen – kapitola Jaro a Čas (hodiny, měsíce, roční období)-

-          doplnit do prac. sešitu

 

6.4.- 9.4. 2020

Slabikář – str.65 – rébusy, doplnit rýmy, článek(před článkem slova ve žlutém sloupečku),

                                 pak odpovědět na otázky

               - str. 66 – písmenko Ř, ř (říkanka, obrázek, slova ve sloupečku), slova podle obrázků

                                 sestavit a vyznačit (●I) ,doplnit mřížky

               - str.67 – dopsat slova, číst říkanky, doplnit sloupečky dle návodu

Písanka  str. 30 velké L(upozornit vršek jako S, spodek jako Z)

                 str. 31- malé a velké ř,Ř, pak opsat dva řádky básně ze Slabikáře

Matematika str.38,39

 

14. – 17.4.2020

Slabikář str. 68 - ch, Ch-říkanka, sloupeček, v rámečcích vybarvit dvě slabiky stejnou barvou,

aby vzniklo slovo-dominově

- str. 69 – dle zadání ve Slabikáři

- str. 70 – přečíst slova v chobotnici, článek(nejprve slova v žlutém sloupečku)

Písanka – str. 33,34,35

Matematika – str. 40,41 – tělesa KRYCHLE,KOULE

-          str. 42 – úvod do počítání s čísly do 20 – seskupení po 10(dle návodu v M)

 

20. – 24. 4. 2020

Slabikář – str. 71-říkanka-označit g,G, obrázek, sloupeček číst, rozdělit slova podle obrázků,

                   spojit větu se slovem

                   str. 72-doplnit o,u, přečíst článek, doplnit věty

                   str.73-do telegramu doplnit znaménka, přečíst dopis

                   str.74-návaznost na předchozí článek – podtrhnout slova ve větách, doplnit mřížky

Písanka – str.36,37,38,39

Matematika – str. 43,44,45,46

 

27. – 30. 4. 2020

Slabikář str.75, písmenko f, F – říkanka – označit f, F, obrázek vybarvit, číst sloupeček slov,

                 zbytek dle návodu

                 str. 76 – číst článeček, složit slova, doplnit mřížky, nakreslit hafana

                 str. 77 – seznámení s písmeny ď, ť, ň – čtení slov ve sloupečku, v říkance zakroužkovat

                 písmenka dle návodu, kreslit mláďata a odpovídat na otázky

                 str. 78 – čtení, doplnění – dle návodu

Písanka -   dopsat poslední stránku z Písanky 3 a začít Písanku 4 – 1. a 2. stránku    

Matematika- str.- 47, 48, 49, 50

Připomínám, že v Prvouce stále máte, už celý duben a ještě teď v květnu, kapitoly Lidé a čas a Jarní příroda.

Užívejte sluníčka a věřím, že všichni krásně čtete, píšete a počítáte. Jste šikulky!    

 

4. – 7.5.

Slabikář str. 79,80,81

na těchto stránkách je důležité poznat a pochopit, kdy čteme slabiky měkce (DI,TI,NI) a kdy tvrdě (DY,TY,NY)

Písanka str. 3,4,5,6,7

Matematika str.51,52,53

- můžete si vyzkoušet diktát slov i krátkých vět, v Početníku si můžete procvičovat příklady na + - do 20 bez přechodu desítky  

 

11. – 15.5.

Slabikář str. 82, 83, 84, 85, 86

● po připomenutí Velikonoc je na dalších stránkách procvičování slabik dě, tě, ně – kde je důležité poznat a pochopit, že se háček píše na e, ale vyslovujeme měkce ď,ť,ň

Písanka str. 8,9,10,11,12

Matematika str. 54, 55, 56, 57

- můžete si vyzkoušet diktát slov i krátkých vět, v Početníku si můžete procvičovat příklady na + - do 20 bez přechodu desítky, můžete si vyzkoušet nějakou sl. úlohu

Všem rodičům děkujeme za to, jak se prvňáčkům věnujete!

 

18. 5. – 22. 5. 2020

Slabikář – str. 87, 88, 89, 90, 91 – poznat a pochopit, že v těchto slabikách se vyslovují tři hlásky

[b-j-e], ale píší dvě písmena – b-ě, háček na e…

Písanka – str. 13,14,15,16

M – str. 58,59,60,61

Prv – (ti, co nepůjdou do školy) Člověk a společnost

 

25. - 29.5.2020

Slabikář - str. 92, 93, 94, 95, 96

Písanka - str. 17, 18, 19, 20, 21

Matematika - str. 62, 63, 64, 65

Prv - Člověk ve společnosti

 

1.-5.6. 2020

 

Slabikář - str.97, 98, 99, 100, 101

Písanka - str.22, 23, 24, 25

Matematika - str.66, 67, 68, 69

- bylo by dobré procvičovat psací písmena, krátké diktáty, opis a přepis kratších textů, stále procvičovat čtení - prosíme klesnout hlasem na konci vět, kde je tečka nebo vykřičník!, procvičovat + - do 20 bez přechodu desítky.

Krásný Den dětí!

 

8. - 12.6.2020

Slabikář - str.102,103,104,105,106,107

Písanka - str.26,27,28,29,30,31

Matematika - str. 70,71,72,73

Prvouka - po dokončení kapitoly Člověk ve společnosti kapitola Léto

 

15.6. - 26.6.

Dobrý den, naposledy se na vás obracíme ve vzdálené výuce:

určitě tušíte, že Slabikář,  Matematika a Písanka musí být dokončeny. Někteří už zajisté mají splněno. Jste šikulky.

Jen, prosím, Slabikáře ani Písanky nevyhazujte, budeme je na začátku druhé třídy potřebovat.

Určitě se ještě dozvíte informace ohledně ukončení školního roku.

Děkujeme, že jste se dětem věnovali, a určitě si s dětmi stále čtete, vyzkoušíte si znalost písmen a psaní slov i vět, počítáte do dvaceti.

Děkujeme. Třídní učitelky 1. tříd.