Milí prvňáčci, vaše p.učitelky vám stihly zakroužkovat ve Slabikáři, Matematice a Písance stránky, které si bohužel musíte splnit doma s rodiči. To vše máte až do pátku 20.3.2020. 
Další práci na doma tady najdete ke konci příštího týdne. Tak držíme palce při plnění úkolů a nezapomínejte si hodně číst. Případné dotazy na našich kontaktech. Zdraví tř.učitelky.
Dobrý den, připomínáme prvňáčkům zadané učivo na tento týden do 20. 3. :
Slabikář-str.51 (u písmenka C), str.52-56 (u písmenka Č-číst slova,věty, doplnit slova do mřížek, doplnit písmena do slov a slova do vět-vždy je to dole na stránce napsané).
Písanka-str. 16-20 - dole je vždy napsané, ke které stránce ve Slabikáři se psaní vztahuje.
Matematika - str.24-29, procvičujeme + - do 10.
Věříme, že si čtete, opakujete již naučená psací písmenka a procvičujete + - do 10.Děkujeme.
 

Máme tady na další týden DÚ pro prvňáčky:

SLABIKÁŘ str. 57-písmenko Ž,ž

- v říkance dát Ž do červeného kroužku, ž do modrého

- obrázek vybarvit

- přečíst žlutý sloupeček se slovy a vymyslet nějaké věty s nimi

- ve cvičení u srdíčka – obrázky pojmenovat, říct, kde slyšíme hlásku ž ,š, č, vyznačit pod obrázky

   kolikrát tleskneme a jak ( ●│ )

- cv. u kytičky – odpovědět na otázku a spojit s obrázkem

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 21

SLABIKÁŘ str.58 – nahoře rozdělit na jednotlivá slova, pak přečíst žlutý sloupeček a přečíst článeček

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 22, opsat jeden sloupec slov ze Slabikáře a přepsat jména osob

SLABIKÁŘ str. 59 – u kytičky spojit slova ve sloupečkách, u tužky přečíst a pak nakreslit ty korálky,

pak rozluštit slovo na korálkách. U srdíčka – oddělit slova ve větě a do rámečku napsat počet slov.

V housence rozdělit slova, která pak napsat do Písanky na str. 23.

K TÉTO STR. PÍSANKA STR. 23

SLABIKÁŘ str. 60 – doplnit slabiky do slov, doplnit křížovku a tajenku nakreslit, přečíst obě otázky u kytičky a přečíst hádanku a doplnit poslední slovo.

PÍSANKA str. 24 – dopsat poslední slovo do věty (odpovědi ve Slab.str. 60)a na řádek pod to opsat větu celou.

U tužky si můžete zkusit napsat psací písmenka podle diktátu.

MATEMATIKA str. 30-34 – stále různými formami procvičujete + - do 10.

PRVOUKA – můžete si procvičovat hodiny, dny v týdnu, měsíce, můžete pozorovat (dle možností)

jak se mění příroda na jaře a jaké kytičky nám kvetou na zahrádkách, jak se prodlužuje den, zaposlouchat se, jak už zpívají ptáčci.

 

30. – 3. 4. 2020

Slabikář - str.61, písmenko B, b-v říkance zakroužkovat, obrázek vybarvit, žlutý sloupeček-

- číst slova. Cv. u tužky-doplnit do mřížek písmena podle čísel. Dole napsat slova správně,  

vyznačit kolikrát tleskneme a jak ( ● I ).

- str. 62 – říkanka, do mřížek doplnit písmenka a do mřížky pod vepsat tajenku, na

bonbonech rozluštit jméno a doplnit na začátek tajenky. Dopsat B,b,d,p do slov a věty

přečíst.

- str. 63 – vybarvit stejnou barvou stejná slova, číst článeček, podtrhnout správné slovo ve

větách, dole doplnit písmena do slov podle vzoru. Báseň Žabák opsat do písanky str.27.

- str.64 – přečíst hádanky, doplnit první písmenko do jmen a vybarvit p,d,b určenou barvou.

Písanka – str.25,26 – nácvik b, B, str.27 – přepis slov a opis básně Žabák ze Slabikáře,

- str. 28 – psát, jak se ozývají(podle Slabikáře) a dopsat věty podle pravdy.

Matematika – str. 35, 36,37,38. Kdo chce, může si počítat příklady v Početníku,

stále procvičujete + - do 10.

Prvouka platí na celý duben a květen – kapitola Jaro a Čas (hodiny, měsíce, roční období)-

-          doplnit do prac. sešitu

 

6.4.- 9.4. 2020

Slabikář – str.65 – rébusy, doplnit rýmy, článek(před článkem slova ve žlutém sloupečku),

                                 pak odpovědět na otázky

               - str. 66 – písmenko Ř,ř(říkanka, obrázek, slova ve sloupečku), slova podle obrázků

                                 sestavit a vyznačit (●I) ,doplnit mřížky

               - str.67 – dopsat slova, číst říkanky, doplnit sloupečky dle návodu

Písanka  str. 30 velké L(upozornit vršek jako S, spodek jako Z)

                 str. 31- malé a velké ř,Ř, pak opsat dva řádky básně ze Slabikáře

Matematika str.38,39

 

14. – 17.4.2020

Slabikář str. 68 - ch, Ch-říkanka, sloupeček, v rámečcích vybarvit dvě slabiky stejnou barvou,

aby vzniklo slovo-dominově

- str. 69 – dle zadání ve Slabikáři

- str. 70 – přečíst slova v chobotnici, článek(nejprve slova v žlutém sloupečku)

Písanka – str. 33,34,35

Matematika – str. 40,41 – tělesa KRYCHLE,KOULE

-          str. 42 – úvod do počítání s čísly do 20 – seskupení po 10(dle návodu v M)

 

20. – 24. 4. 2020

Slabikář – str. 71-říkanka-označit g,G, obrázek, sloupeček číst, rozdělit slova podle obrázků,

                   spojit větu se slovem

                   str. 72-doplnit o,u, přečíst článek, doplnit věty

                   str.73-do telegramu doplnit znaménka, přečíst dopis

                   str.74-návaznost na předchozí článek – podtrhnout slova ve větách, doplnit mřížky

Písanka – str.36,37,38,39

Matematika – str. 43,44,45,46

 

27. – 30. 4. 2020

Slabikář str.75, písmenko f, F – říkanka – označit f, F, obrázek vybarvit, číst sloupeček slov,

                 zbytek dle návodu

                 str. 76 – číst článeček, složit slova, doplnit mřížky, nakreslit hafana

                 str. 77 – seznámení s písmeny ď, ť, ň – čtení slov ve sloupečku, v říkance zakroužkovat

                 písmenka dle návodu, kreslit mláďata a odpovídat na otázky

                 str. 78 – čtení, doplnění – dle návodu

Písanka -   dopsat poslední stránku z Písanky 3 a začít Písanku 4 – 1. a 2. stránku    

PROSÍM RODIČE 1. B, Písanky 4 si můžete vyzvednout před školou v úterý 28. 4. mezi 15. a 16. hodinou. Bude je vydávat školní asistentka p. Řežábová. Děkuji

Matematika- str.- 47, 48, 49, 50

Připomínám, že v Prvouce stále máte, už celý duben a ještě teď v květnu, kapitoly Lidé a čas a Jarní příroda.

Užívejte sluníčka a věřím, že všichni krásně čtete, píšete a počítáte. Jste šikulky!    

 

4. – 7.5.

Slabikář str. 79,80,81

na těchto stránkách je důležité poznat a pochopit, kdy čteme slabiky měkce (DI,TI,NI) a kdy tvrdě (DY,TY,NY)

Písanka str. 3,4,5,6,7

Matematika str.51,52,53

- můžete si vyzkoušet diktát slov i krátkých vět, v Početníku si můžete procvičovat příklady na + - do 20 bez přechodu desítky  

 

11. – 15.5.

Slabikář str. 82, 83, 84, 85, 86

● po připomenutí Velikonoc je na dalších stránkách procvičování slabik dě, tě, ně – kde je důležité poznat a pochopit, že se háček píše na e, ale vyslovujeme měkce ď,ť,ň

Písanka str. 8,9,10,11,12

Matematika str. 54, 55, 56, 57

- můžete si vyzkoušet diktát slov i krátkých vět, v Početníku si můžete procvičovat příklady na + - do 20 bez přechodu desítky, můžete si vyzkoušet nějakou sl. úlohu

Všem rodičům děkujeme za to, jak se prvňáčkům věnujete!

 

18. 5. – 22. 5. 2020

Slabikář – str. 87, 88, 89, 90, 91 – poznat a pochopit, že v těchto slabikách se vyslovují tři hlásky

[b-j-e], ale píší dvě písmena – b-ě, háček na e…

Písanka – str. 13,14,15,16

M – str. 58,59,60,61

Prv – (ti, co nepůjdou do školy) Člověk a společnost

 

25. - 29.5.2020

Slabikář - str. 92, 93, 94, 95, 96

Písanka - str. 17, 18, 19, 20, 21

Matematika - str. 62, 63, 64, 65

Prv - Člověk ve společnosti

 

1.-5.6. 2020

Slabikář - str.97, 98, 99, 100, 101

Písanka - str.22, 23, 24, 25

Matematika - str.66, 67, 68, 69

- bylo by dobré procvičovat psací písmena, krátké diktáty, opis a přepis kratších textů, stále procvičovat čtení - prosíme klesnout hlasem na konci vět, kde je tečka nebo vykřičník!, procvičovat + - do 20 bez přechodu desítky.

Krásný Den dětí!