V týdnu od 12.10 do 16. 10 probíhá distanční výuka, Materiály jsou dostupné na MS Teams nebo zde.

Prezenční vyučování pro žáky bude v týdnu od 19. 10. do 23. 10., žáci budou běžně ve škole.

 

Pořadí předmětů - Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce, Informatika

Obsah bude doplněn postupně. Zatím máme:

Český jazyk –  do 18. 10.

  1. Písemně do sešitu – učebnice str. 60, cvičení 24, 25

  2. Pracovní sešit – vyplnit cvičení 5 a 8 na straně 37

  3. Pracovní list – vydán ve škole – poměr mezi větami hlavními (využijte zapůjčený přehled)

  4. Pracovní list – vydán ve škole – pravopis

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                       Mobil: 724 019 623        Možno využít WhatsApp

 

Český jazyk – do 25. 10.

  1. Vyplnit pracovní list – zde - https://drive.google.com/file/d/12Z4ML2aBNldG3-NJSsDJQ20gwNxfe4OH/view?usp=sharing
  2. Do Pracovního sešitu vypracovat cvičení č. 9 strana 38 

Kontakt:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                    Mobil: 724 019 623                Možno využít WhatsApp

 

Aj - Spěváková - práce na týden od 12. 10.

Uč str 11 cv 5, str 12 text The story of jeans- přečíst si a přeložit si, zopakovat used to, PS str 6, 7, 8

 Kontakt kromě čtvrtka a pondělí kdykoli možný tel. 733 711 181

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aj - Spěváková - práce na týden do 23. 10.

učebnice

přečíst a přeložit si článek The test - ústně cv 2

minulý čas způsobových sloves

can - could/ couldn't  - moci, umět

have to - muset - had to /didn't have to

vysvětleno v PS str 68, 69 kapitopla 1.6 a 1.7 - prostudovat

cv 6 str 15 do ŠS

PS

str 10 a 11 pís

poslat foto PS upřednostňuji na WhatsApp 733 711 181

nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Aj - Tomaševska - práce na týden od 12. 10.

L.1 (D). Kids. str.14. Cvičení 1 ( čtení, překlad), cvičení 2, 4, 5, 6. Culture, str.16. The story of England - (čtení, překlad). Grammar – Past simple a Past continuous, pracovní sešit (přehled mluvnice). Could/ couldn’t. Had to or didn’t have to… (pracovní sešit, přehled mluvnice).

 

Aj - Tomaševska - práce na týden do 23. 10.

L.1. Kids. Str.14.( čtení, překlad). Culture, str.16. The story of England- ( čtení, překlad). English across the curriculumn, str. 17.,ex.1,2,3.Grammar – Past Simple a Past Continuos, pracovní sešit, přehled mluvnice.

Kontakt:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Německý jazyk – Čermáková  12. – 16.10.

PS 66/1 – Doplňte seznam, co jíte a pijete, nezapomeňte na neurčitý člen ve správném tvaru (4.pád)

PS 70/10 – Tvořte otázky

Do slovníčku si zapište slovíčka uč. str. 93 – i s množným číslem, české významy poznáte podle obrázků nebo si najdete v PS str. 95

Do školního sešitu vypište, co máte se svém penálu a ve své aktovce:

Was hast du in deinem Mäppchen?

Was hast du in deiner Schultasche?

In meinem Mäppchen habe ich … (4. pád) … (použijte jednotné i množné číslo)

In meiner Schultasche habe ich …

Zadání budu postupně dávat i na Teams, kde také vše odevzdáte, jak jsme se domluvili ve škole.

 

Německý jazyk – Čermáková – 19. – 23.10.

Schulsachen

PS 71 / 1, 2 (4.pád a množné číslo)

Nová gramatika – M3L2 – ke stažení v souborech na teams nebo zde https://drive.google.com/file/d/1eka9St1Rg5fhUBRY_Xeeo0oaL1hFTjTE/view?usp=sharing

PS 72 / 3, 4 a 73 / 5

Všechny úkoly jsou zadané na teams.

 

 

Německý jazyk – Trsková  12. – 16.10.

Modul 3 Lektion 1 – Was isst du in der Pause?

Naučit se slovní zásobu (byla probrána ve škole) – učebnice str. 87, pracovní sešit str. 93 – 94, Vokabelheft.

Gramatika – učebnice str. 88 a 89 (naučit se, byla probrána ve škole).

Vyplnit cvičení v pracovním sešitě str. 66, 67, str. 69 cv. 9, str. 70.

Wir gehen einkaufen. – Jdeme nakupovat. – vytisknout si následující poznámky, vlepit do školního sešitu a naučit se.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pvtJnCdhvDNgdVkpj_pwAbQPxuaUBex7/view?usp=sharing

 

Německý jazyk – Trsková  19. – 23.10.

Pracovní list – jídlo procvičování – vyplnit a odeslat na teams

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/15-NtRPGdvq6nFZ_RD0r413iNIIcpwiAU/view?usp=sharing

Připravit rozhovor – nakupování – podle frází z minulého týdne. Rozhovory předvedete při další schůzce na teams (dvojice si mezi sebou domluvte).

Nová slovní zásoba – Meine Schulsachen – naučit se!

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1RDQ1c6FiJr1Zang3ho9Ta136sqRnDB1x/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 68–70

Pracovní sešit str. 71 cv. 1 a 2, str. 76 cv. 15 - po slovese haben následuje 4. pád = einen, eine, ein nebo pokud mám věcí více, napíšu číslovku (slovy) a tvar množného čísla bez členu.

 

Matematika –  týden od 12. do 16. 10. 2020

PS str. 61 až 64 (cv. 25)

PS str.42, 43/5,6,7, 44/8,9,10, 45/12,13,15, 46/21, 48/28

Dotazy posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Matematika  – do 23.10.

1) Třetí mocnina – do školního sešitu si zapište z učebnice 2 modré rámečky str.34. Projeďte si str. 34 – 38., do sešitu zapište 35/5, 36/6,7,8, 38/11

2) PS 64/27, 67/3(vypočítejte na kalkulačce, pak zaokrouhlete), 4(nejdřív zaokrouhlete a pak zpaměti umocněte), 6, 7 a, b,8, 68/9, 10 b, c, 11

3) Třetí odmocnina – PS 69/1a, 70/3b,5, 71 celou – pište vzorečky!!!

4) PS str. 72 celá, 73/13 (vzoreček V = m/ρ)

Dotazy posílejte na Teams.

 

 

 

Dějepis –  týden od 12. do 16. 10. 2020

Anglie a Velká Británie v koloniích.

Učebnice str. 19 – přečíst text, prohlédnout mapu a přečíst o mořeplavci Jamesu Cookovi.

Život v severoamerických koloniích.

Učebnice str. 20 – 21 – přečíst text, nezapomenout na str. 21 béžový okraj – Obchod s otroky.

Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA.

Učebnice str. 22 – 23 – přečíst text, nezapomenout na béžové okraje.

Do sešitu napsat poznámky. Pracovat s učebnicí, doplnit do následující osnovy:

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1_H0UiX6C-3NkAB2ya9DhjAAGcYj9z363/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 3 cv. 6, str. 4

Naučit se vše, co jsme probrali – příští týden test.

 

Dějepis –  týden od 19. do 23. 10. 2020

Učebnice str. 24–31 – Francie. Rusko. – přečíst články včetně béžových okrajů, doplnit poznámky podle učebnice do připravené osnovy, vlepit do sešitu.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1pMNzBnni3MQoWgvpDDfPSqSRODW1CNcg/view?usp=sharing

Pracovní sešit str. 5 a 6.

Pracovní list – vyplnit a odeslat na teams.

Odkaz: https://drive.google.com/file/d/1p0tWWPlJa22LMwF8b9O7HIFBjdiXZ6ws/view?usp=sharing

Sledujte teams – informace o schůzkách, odpovědi na případné dotazy.

 

Fyzika –  týden od 12. do 16. 10. 2020

Koukněte se na příklady v učebnici na str. 17 (výkon). Potom přečíst a pokud možno pochopit kapitolu Energie - str. 18, Mechanická energie - str. 19-23. U všeho se pokuste odpovědět na otázky a úkoly.

Pracovní sešit 8, str. 8. a 9. - kapitoly Pohybová a Polohová energie-vyplnit- po návratu zkontrolujeme.

V pondělí přidám na Teams poznámky - je tam malé rozšíření pohybové energie o vztah pro  výpočet. Tak se tam jukněte. Navíc předběžně - pokud nebudu suplovat budu k dispozici pro videochat, schůzku na Teams vždy, když má být fyzika podle rozvrhu a mohu vysvětlit a pomoci objasnit případné nejasnosti. Takže v Pondělí od 11.50, ve středu od 11. Pokud se něco změní dám vědět na Teams. Máte-li z nějakých důvodů problém s Teams - kontaktujte mě na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Fyzika –  do 23. 10. 2020

Po- Středa

Učebnice 5

Do sešitu písemně úlohy str. 22

Str. 23 Přeměny mechanické energie-přečíst, nakreslit do sešitu obr. 16b) a c).

Zapsat „K zapamatování“. Zapsat Zákon zachování energie ) všechna 3 znění – c) je tzv. zlaté pravidlo mechaniky.

Umět úlohy str. 25. Do Teams odevzdat fotografii př. 1 a 2 str26 (kalkulačka) do středy. Ve středu od 11 hod prověrka na Práci, výkon energii na Teams.

Středa – Pátek

Učebnice 5 str. 26 Účinnost- přečíst, zapsat „K zapamatování“, zapsat tabulku str. 27 (účinnost zařízení). Spočítat příklady str. 28 (kalkulačka)

PS 8 – str. 6-10 – vyplnit, vyfotit a do pátku poslat. V pátek na Teams vzorové řešení ke kontrole.

Schůzky - Pondělí 20. 10. 11 - 11.30, Jsem k dispozici pro setkání i ve čtvrtek 9-9.30 (nepovinné) s áčkem

Prověrka Středa 11 -11.30

Ptejte se kdykoliv, úkoly odevzdávejte přes Teams. Při problémech s Teams  mě kontaktuje na email -domluvíme se, co s tím provedeme.

 

Chemie –  týden od 12. do 16. 10. 2020

1) Vyplnit laboratorní práci č. 5 rozdanou minulou hodinu.

2) Přečíst rozpustnost látek v uč. str. 16 a napsat poznámky:

     Rozpuštění látky urychlíme : 1) zahřátím, 2) zamícháním. 3) rozmělněním

     Nasycený roztok = roztok, ve kterém se za určité teploty více látky nerozpustí

Vypsat poznámky oddělování složek směsí ze str. 16 – 20

Dotazy posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Chemie  – do 23.10.

1) Vyplňte pracovní list oddělování složek směsí – zde https://drive.google.com/file/d/1E6BkfdoT6Ii8nUIKTbNAi79Ar7RuEOk2/view?usp=sharing , ofoťte a pošlete na Teams.

2) Vypište poznámky ze str. 22 – 24  VZDUCH (důležité věci jsou tučně vytištěné). Odpovězte na otázky na str. 23 dole (Vyhledejte na internetu místa …… ) a u sovičky č. 8 na str. 24. Můžete si zkusit pokusy na str.22.

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přírodopis –  týden od 12. do 16. 10. 2020 

Vyplnit pracovní listy šelmy (zde - https://drive.google.com/file/d/1uSBaGFCYcQug2zXcUAAIMNLfjAdtrz6M/view?usp=sharing ) a kytovci (zde - https://drive.google.com/file/d/1naqxXTupWxTex2uVEyN2cbOXRupAbGwO/view?usp=sharing ) podle učebnice.

Dotazy posílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přírodopis  – do 23.10.

1) Přečtěte si Zajíce na str. 24 a vypište poznámky: hlavní znak zajíců, pak si udělejte 2 sloupce zajíc – králík a napište tam jejich rozdíly.

2) Ze strany 25 – 28 si vypište poznámky (psovité, kočkovité a lasicovité šelmy). Částečně je máte vypracované v přiloženém PL zde- https://drive.google.com/file/d/1bAU_n-Agzg1guyVAJ-tKd44RWvn7spAi/view?usp=sharing

Dotazy posílejte na Teams nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Zeměpis - týden od 12. 10. do 18. 10.

Lidské rasy, národy, jazyky

Lidská rasa

1)Co je to rasa

2)Základní lidské rasy

3)Rozmístění ras

Národ

1)Co to je národ

Jazyky

1)Co to je jazyk

2)Světové jazyky

3)Evropské jazykové skupiny – germánské, románské, slovanské (ke každé skupině uveď příklady)

Učebnice str.13/ cv. 6

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zeměpis 19.10.-25.10.

Náboženství ve světě.

Učebnice strana 14-15 přečíst

Do sešitu vypsat světová náboženství ( celkem 5, i judaismus).U každého napsat stručný popis, počet obyvatel hlásících se k danému náboženství a oblast rozšíření.

Domácí úkol: Výše uvedené ofotit a poslat (Teams,mail)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

VKOZ – třída VIII.B – týden od 12. do 16. 10. 2020

1) přečíst si v učebnici vše na str. 46 – 51

2) do sešitu vypracovat odpověď na otázku: Jakými způsoby lidé získávají peníze?

 

do 23. 10. 2020

1) Narýsovat do sešitu křivku nabídky a křivku poptávky z učebnice str. 50.

2) Do sešitu vypracovat odpověď na otázku: "Co to znamená chovat se ekonomicky?"

Případné dotazy na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..Svět práce – třída VIII.B – týden od 12. do 16. 10. 2020

1) samostatná práce s portálem www.infoabsolvent.cz

2) udělat si v rámci tohoto portálu profitest – o jeho výsledcích budeme hovořit v další hodině ve škole

 

do 23. 10. 2020

Povolání lidí - prohlížet si videospoty o jednotlivých povoláních a profesích na www.infoabsolvent.cz.

Případné dotazy na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Informatika – týden od 12. do 16. 10. 2020

Odevzdejte vytvořenou prezentaci. Můžete ji třeba uložit do Vašeho úložiště One drive a nesdílet pro Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Odkaz pak můžete poslat mě. A také můžete celou prezentaci přiložit k zadání na Teams. Termín splnění - do 16. 10. Ještě můžete využít (pro případ nouze ) i sobotu 17. 10., ale co můžeš udělat dnes.... Nezapomeňte, že ji budete předvádět ve škole, nezapomeňte na správnou strukturu, velikost a rozvržení textu, obrázky, animace, zdroje...

 

 Informatika – týden od 19. do 23. 10. 2020

 Dodělejte a vyšperkujte prezentace. 

V pátek svolám schůzku. Zatím ji plánuji od 13. hodin.  Na té schůzce začneme předvádět prezentace- doplňte a upravte svoje (mimochodem někdy velmi zdařilé, poměrně pěkné a nadějné) prezentace- doplňte správně zdroje, zkraťte dlouhé texty, doplňte Vaše povídání do poznámek k jednotlivým snímků, atp. - a v pátek si připravte kameru, mikrofon, Teams a jdeme na to. 5-8 prezentací předvedete a všichni je budete hodnotit v Chatu schůzky.
Mrzí mě, že Zdeněk, Tomáš, Lukáš vůbec úkol za 3 týdny nesplnili... Pokud se domluvíte VŠICHNI na jiný čas- můžete využít chat- a já budu mít čas, můžeme to udělat dříve. Těším se