V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření je umožněna přítomnost žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020 a žáků 1. stupně (1. - 5. ročník) od 25. 5. 2020 za podmínek, která stanoví Pravidla pro provoz a ochranu zdraví v Základní škole České Velenice v období do konce školního roku 2019/2020 vydaná v souladu s vyhláškami a metodikami MŠMT. Odkaz na aktualizované  znění pravidel (pro stažení) je v závěru článku. Aktualizováno k 27. 5.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v naší základní škole bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí školního roku v době, kdy byla škola ještě otevřená (od konce ledna do 10. 3. 2020)
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové vzdělávání podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Příměstské tábory v Českých Velenicích pořádané firmou Attavena ve spolupráci se ZŠ České Velenice

Termíny táborů:  20. – 24. 7. 2020           17. – 21. 8. 2020

Termín informační schůzky pro rodiče v ZŠ České Velenice bude upřesněn .

S radostí upozorňujeme na některé úspěchy našich žáků v soutěžích. Například:

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

Termíny zápisu:     20. duben 2020 od 14 do 17 hodin

                            21. duben 2020   od 14 do 17 hodin

                            22. duben 2020  od 14 do 17 hodin

                            23. duben 2020   od 14 do 17 hodin

Ve čtvrtek  3. 10. 2019 pokračuje základní plavecký výcvik tříd 4.A, 4.B a 5.B  (11 lekcí – 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. 2019, 9. 1., 23. 1., 13. 2., 5. 3., 19. 3. 2020).

Zde je k dispozici seznam doporučených sešitů pro školní rok 2015/2016 pro všechny ročníky ve formátu pdf. Seznam je orientační.

Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“.

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.