Náhradní termín pouze pro rodiče žáků III.A - zajišťuje R. Ševčíková