• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

V nabídce Přijímací řízení je shrnutí aktualit a změn  přijímacího řízení na SŠ v tomto šk. roce doplněné o informace k testování žáků před zkouškou.