• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

Žáci 3.-9. ročníku jsou vzděláváni distančně podle pokynů vyučujících (většinou prostřednictvím MS Teams). Žáci bez možnosti připojení k internetu přebírají a odevzdávají zadání po domluvě s tř. učitelem ve škole. Další informace v odkazu Vzdálená výuka.