V červnu jsme zažili mnoho krásných teplých dnů. Proto jsme často chodili ven na školní dvůr a užívali si sluníčka. Jezdili jsme na koloběžkách a hráli míčové hry.

Téma měsíce června bylo ve školní družině „Na celém světě jsou děti“.

Celý měsíc červen je věnovaný dětem. Začali jsme soutěžním odpolednem. Děti soutěžily v běhu, skoku do dálky a v hodu na cíl.