Celý měsíc červen je věnovaný dětem. Začali jsme soutěžním odpolednem. Děti soutěžily v běhu, skoku do dálky a v hodu na cíl.

Zkoušeli jsme i cirkusová vystoupení a děti potom malovaly klauna. Zahráli jsme si i na čarování a během říkanky Čáry máry motovidlo vykouzlily děti na čarovném papíru jméno svého kamaráda. Zajímal nás také život dětí na různých kontinentech a někteří naši spolužáci nám vyprávěli o životě dětí ve Vietnamu. Na závěr jsme cestovali plachetnicí.

Letošní školní rok byl jiný než ostatní roky, ale věříme, že alespoň prázdniny si pěkně užijeme.