V červnu jsme zažili mnoho krásných teplých dnů. Proto jsme často chodili ven na školní dvůr a užívali si sluníčka. Jezdili jsme na koloběžkách a hráli míčové hry.

Na den dětí jsme v družině soutěžili v násobilce a vítězové dostali sladkou odměnu. Také jsme vyráběli postavičky z ruliček, kreslili, stavěli ze stavebnice a soutěžili v piškvorkách. 

Některé činnosti jsme nafotili. 

Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny!