Poslední školní měsíc jsme začali oslavou Dne dětí. Pro děti byly připraveny různé soutěže, za které po úspěšném splnění dostaly body a poté odměnu.

Měsíc červen nás potěšil krásnými slunečnými dny, které jsme často trávili na školním dvoře, kde jsme se věnovali převážně sportovním aktivitám- jízdě na koloběžkách, míčovým hrám a různým soutěžím.

Poslední měsíc školního roku začal oslavou MDD. Pro děti byly připravené soutěže a hry. Každý dostal drobné dárky. Potom jsme už tvořili – nejdříve obrázek Radost s vílou Radostničkou, dále 3D kočku a protože se blíží prázdniny, podívali jsme se na ně klíčovou dírkou. Na závěr měsíce jsme navštívili louku plnou včeliček.

V letošním školním roce probíhalDen dětí 2. 6. 2022. Děti měly na školním dvoře připraveno sedm stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.