Téma měsíce dubna bylo „Zdraví“

Děti si vyzkoušely první pomoc při drobných poraněních. Hovořili jsme o hygienických zásadách a jejich dodržování i o nemoci „Covid“, která v současné době trápí celý svět

V měsíci dubnu jsme se po delší době zase rádi viděli, i když po skupinách.

Od poloviny dubna jsme se mohli znovu potkávat v naší družině.