Od poloviny dubna jsme se mohli znovu potkávat v naší družině. 

Povídali jsme si o léčivých bylinách, které jsme si potom prohlédli v herbáři a vyzkoušeli si, jak dobře je známe. Také jsme začali s jarní výzdobou družiny. Některé výrobky jsme nafotili. 

Snažili jsme se využít krásného počasí a chodili jsme ven na školní dvůr užívat si sluníčka. Jezdili jsme na koloběžkách a procvičovali si házení na koš.  

Už se těšíme, až se v družině sejdeme všichni, a budeme tu společně.