Na začátku měsíce dubna jsme se věnovali svátkům jara. Děti tvořily velikonoční přáníčka, malovaly a vystřihávaly zajíčky.

Téma měsíce dubna bylo „Zdraví“.

Děti si vyzkoušely první pomoc při drobných poraněních. Hovořili jsme o hygienických zásadách a jejich dodržování. Malovali jsme ovoce a zeleninu a tvořili koláže.

     Měsíc duben patřil ve školní družině tématu ZDRAVÍ. Děti se postupně seznamovaly s péčí o fyzické i o duševní zdraví.