Dne 9. 5. 2019 proběhla ve druhém oddělení školní družiny výtvarná akce „Dárek pro maminku“. Této akce, kterou pro děti připravily pí uč. Jandová a pí uč. Popelová, se zúčastnilo 20 dětí.

V letošním školním roce proběhla besídka školní družiny ke Dni matek ve středu 14. 5. 2019.

Téma měsíce května patřilo našim maminkám. Děti z II. A III. oddělení nacvičily program na besídku pro maminky. Také jsme museli stihnout vyrobit pro maminky dárečky.

V letošním školním roce probíhal Den dětí  31. 5. 2019. Děti měly na školním dvoře připraveno osm stanovišť, na kterých plnily různé úkoly. Úspěšnost byla zaznamenávána do karet s jejich jmény.

Celý měsíc květen byl věnován maminkám. Děti pilně nacvičovaly vystoupení na besídku, vyráběly přáníčka a dárky.