Téma měsíce ledna bylo „Paní Zima“. Na začátku ledna jsme ještě vzpomínali na krásné vánoční svátky a připomněli jsme si svátek Tří králů.

Začátkem měsíce ledna jsme si povídali o Třech králích. Děti si vyrobily královskou korunu.