Téma měsíce listopadu bylo „Můj domeček“  .Povídání o tom, kde kdo z dětí bydlí, bylo jen začátkem našeho měsíčného snažení.

Děti z II. i III. oddělení nakreslily krásné domečky . Všechny děti pak vytvářely domečky z různých stavebnic. Nejhezčí z nich však byly ze stavebnice Lego. Pokud nám to počasí dovolilo, hráli jsme hry na školním dvoře a koncem měsíce jsme si užili i trochu sněhu.