Začal nám nový školní rok. Po letních prázdninách jsme měli mnoho zážitků k vyprávění. 

Téma prvního měsíce školního roku ve školní družině bylo„Všichni jsme kamarádi”.

Začal nám nový školní rok a do I. oddělení přišlo hodně nových kamarádů – prvňáků. Nejdříve jsme se pomocí různých her seznámili.

Děti z I. oddělení se již v září pustily do sportovních soutěží a sice  do  Atletického trojboje.