Začal nám nový školní rok. Po letních prázdninách jsme měli mnoho zážitků k vyprávění. 

Čtvrťáci se seznámili se svojí novou družinou a zopakovali jsme si pravidla, která se musí v družině dodržovat. Počasí nám přálo, proto jsme mohli hodně dní strávit venku na školním dvoře.

Také jsme začali pomalu zdobit naší družinu společnými výtvory.