Téma prvního měsíce školního roku ve školní družině bylo „Všichni jsme kamarádi”.

V měsíci září jsme se na začátku školního roku seznámili s  novými kamarády z prvních tříd. Děti se hned ukázaly jako velice šikovné.

Dne 21.9.2022 proběhl v I. oddělení školní družiny Atletický trojboj. Děti soutěžily ve třech disciplínách a sice v běhu, skoku dalekém a hodu míčkem.