• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

celoškolní akce od 1. do 9. třídy. Azimut, příroda, střelba, granát- vzpomínáte?

Konec vyučování 1.-5. tř. 11.40, 6.-9. 12.35