• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

žáci IX. třídy. Sraz v 6.50 před šatnou, návrat 18 -19.00 ke škole. Doprovod A. Trsková, P. Cehák