• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Testováni nebudou pouze žáci, kteří prokáží, že jsou plně očkováni nebo v posledních 180 dnech prodělali nemoc Covid-19 nebo se prokáží negativním výsledkem testu z autorizované laboratoře.