• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Інформація для батьків нових учнів з України

Materiál ve stručnosti popisuje

• co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy)

• charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému

• základní informace, postupy a termíny pro přijetí dítěte do jednotlivých stupňů vzdělávání

 

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice

 

 

 

Pro lepší srozumitelnost i v ukrajinské verzi-

 

Як продовжити інтеграцію в освіту в Чехії

 У матеріалі коротко описано

• що робити з дітьми в перші дні батькам, які приїжджають до Чехії (адаптація, вступ до чеської школи)

• характеристика окремих рівнів чеської освітньої системи

• основні відомості, порядок та терміни прийому дитини на індивідуальні рівні освіти