• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

podrobnosti dále

 

Vážení rodiče, z důvodu kompletní rekonstrukce

3. NP budovy základní školy, která bude probíhat od konce června po dobu letních prázdnin, bude výuka v letošním školním roce v ZŠ pro všechny žáky ukončena již ve čtvrtek 23. 6. 2022. Tento den budou všem žákům také předána vysvědčení. V posledním týdnu června (24. – 30. 6. 2022) mají všichni žáci základní školy tzv. „ředitelské volno“ (volno vyhlášené ředitelem školy po projednání se zřizovatelem podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Pro děti, které jsou zapsány ve školní družině a o které by se doma neměl kdo postarat, bude ve dnech 24. – 30. 6. 2022 zajištěn celodenní provoz školní družiny od 8 do 16 hodin, včetně ranní družiny.

Pro děti z 1. až 4. ročníku, o které by se doma neměl kdo postarat, bude ve dnech 24. – 30. 6. 2022 zajištěn náhradní program ve škole od 8 do 11,40 hodin.