• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

od 16.30 v učebně 9.B setkání rodičů žáků přihlášených na Lyžařský výcvikový kurz s informacemi o průběhu a zajištění LVK.