• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Č. Budějovice, doprovod P. Svrčková, M. Jandová