Ve čtvrtek 24. března jsme navštívili městskou knihovnu. Čekal nás hravý dvouhodinový program.

Smeknutím klobouku jsme chtěli přivítat příchod jara.

Toto přírodovědné téma nabízí řadu možností pro projektovou a skupinovou výuku, která prolíná všemi předměty.

Matematický klokan 2022

Celkem se do Klokana zapojilo 236 matematiků od 2. do 9. třídy, včetně několika ukrajinských žáků (ti měli k dispozici zadání v ukrajinštině). Samozřejmě děkujeme všem účastníkům za krásné výkony. Všem účastníkům blahopřejeme k výsledkům.

Ve čtvrtek 31.března byla pro třídy 6. ročníku připravena v KD Beseda přednáška o našich obojživelnících.