15. 3. připravily naše paní učitelky v rámci programu ke zvyšování finanční gramotnosti úvodní hodinu s materiály Abeceda peněz České spořitelny. Zástupkyně spořitellny strávila 1 hodinu postupně s našimi druháky a čtvrťáky.

I letos jsme se zapojili do celosvětové matematické soutěže.

Ukázky z hodiny -  laboratorní práce našich šikovných deváťáků.

Ve středu 1. března se uskutečnila v naší škole recitační soutěž. Zúčastnilo se jí 33 dětí 1. stupně.

Od října do února probíhala na škole matematická olympiáda také v kategoriích Z6 - 6. ročník, Z7 – 7. ročník a Z8 – 8. ročník. Do soutěže se zapojilo 11 žáků.