Ukázky z hodiny -  laboratorní práce našich šikovných deváťáků.

Téma kmity na pružině a matematické kyvadlo.